מסע להכרת החברה הערבית

השאלה המרכזית העומדת בבסיס המסע היא כיצד מקדמים מדינה משגשגת במרחב של מתחים בלתי פתירים? המסע להכרת החברה הערבית בישראל מבקש להרחיב את תפישת הממלכתיות, ולאפשר הבנה על תפישת העולם הזהותית של האזרחים הערבים במרכיבי זהות מגוונים: לאומית, אזרחית, חברתית, תרבותית וכו’. בתוך מרכיבי הזהות ננוע על המתחים שבתוך החברה הערבית עצמה (המבנה החברתי, מעמד האישה, אקטיביזם חברתי, האלימות, תרבות ואמנות) ועל המתחים שמול המערכת (קרקעות, חינוך, כלכלה והפשיעה). את כל התהליך נעבור יחד עם דמויות משמעותיות מהחברה הערבית באזור המשולש והגליל.