מסע להכרת החברה החרדית

במסע להכרת החברה החרדית נצלול לעבר, נעמיק בהווה ונעסוק באתגרי העתיד במסע של שלושה ימים משני פרספקטיבה. במהלך המסע נתוודע, נכיר ונפגוש את הפנים השונות של החברה החרדית דרך הקהילות והזרמים הליטאי, החסידי והספרדי. נצלול אל סימני הקריאה והשאלה שמלווים את האדם החרדי. נפגוש מנהיגים ונעמיק באתגרים השונים העומדים לפתחם, נחשף לסיפורים של הקבוצות ותתי הקבוצות בחברה הרבגונית הזו. ננסה להבין את הדילמות המורכבות, את המתח בין הבלתי נמנע לבלתי אפשרי, בין הסיכון שבשינוי למחיר קפיאה על השמרים. נבקר בבתים של אנשים פרטיים וגדולי הדור, בהיכלי תפילה ובמרכזי תעסוקה, במרכזי חדשנות ובמעוזי שמרנות. נשאל אך בעיקר נקשיב. נקדיש ונקצה זמן וקשב בשביל ללעצב את ההבנה שמתוך החוויה.