המסע למרוקו

המסע למרוקו פותח צוהר להיכרות עם המרחב המרוקאי ויכולת ההשפעה על השיח הישראלי. תוך הסתכלות במרחב היהודי – מוסלמי, המסורתי – מודרני והקבוצות האתניות הקיימות במרוקו והשפעתם על התרבות המרוקאית. מתוך מחשבה שהמסע למרוקו יוליד תובנות, שיח בין שווים, יזמויות ורצון לחקור ולהעמיק בסיפור הכולל של מגוון התרבויות במדינת ישראל.