Case Study – “הרפורמה במה”ט”

במסגרת שבוע הלמידה בהרווארד התנסיתם בלמידה באמצעות קייסים, ועכשיו תוכלו ללמוד במתודולוגיה הזו גם בישראל כחלק משיטות הלמידה ברשת.

12.5 –  “הרפורמה במה”ט”
הקייס “הרפורמה במה”ט עוסק באתגרי היישום של הרפורמה בתחום ההכשרה הטכנולוגית בישראל. הקייס מספר על התהליך המאתגר והמתמשך שהובילה חברת הרשת תאיר איפרגן (עמיתים ו’), ראש מה”ט (המכון הממשלתי שאחראי על המכללות הטכנולוגיות בישראל), שבו רתמה לשיתוף פעולה רב מגזרי את ראשי המכללות הטכנולוגיות, את חברות התעשייה ואת צוות מה”ט להסכמה על המשימה המשותפת, גיבוש סיפור משותף והקמת מבנים ומנגנונים ש”ינעלו” את השינוי במציאות.

הניסיון שצברנו בשלוש השנים האחרונות בכתיבה והנחיה של קייסים, מראה לנו כי המתודולוגיה הזו רלוונטית מאוד ללמידה ופיתוח של מנהיגות ומנהיגים שפועלים במציאות סבוכה ומשתנה.

המסע לפולין

המסע לפולין, כבכל שנה בהנחיית יואב הלר, מנכ”ל מעוז לשעבר. במסע נחווה למידה משמעותית על השואה, העולם שקדם לה והחיים בעקבותיה, תוך בחינת היבטים היסטוריים, מוסריים, מנהיגותיים ואישיים וחיבור למציאות יומנו.

מסע היי-טק

פעם החלום של כל אמא היה שהילד יהיה רופא. היום? “שיילך להייטק”. תעשיית ההייטק היא לא “עוד” מגזר תעסוקתי – היא הפכה להיות סמל. אבל מה שהתחיל בתור סמל להצלחה ישראלית בעולם, ה-Start Up Nation, הפך באחרונה לא רק לקטר כלכלי למשק – אלא גם לסמל לפערים חברתיים כלכליים.

המסע לעולם ההייטק נועד להבין לעומק את הסיפור של תעשיית הטכנולוגיה שמשנה את המציאות בעולם כולו – ואת ההשפעות שלה על החברה הישראלית ועל כולנו.

במסע נגלה שאין עולם הייטק אחד – יש הרבה עולמות, עם מאפיינים שונים. נשמע על צורת המחשבה היזמית, כדרך לפתרון בעיות גדולות במציאות. נלמד על האופן שבו טכנולוגיה משנה את המציאות האנושית, ואיך ניתן לרתום אותה לטובת שינוי חברתי ונראה איך תעשיית ההייטק הישראלית מבינה את התפקיד שלה בחברה. .

לבסוף נחשוב ביחד איך עולם ההייטק רלוונטי לאתגרי הליבה של המדינה ולשולחן העבודה שלכם..

TTT (Train the Trainer)

בשנה האחרונה התנסיתם בהנחיית היוועצויות של חברי וחברות רשת, סיפרתם לנו שתרצו לקבל כלים מקצועיים להנחות ולהוביל מפגשים עם חברי רשת אחרים וגם להשתכלל ביכולת להנחות במסגרת הארגון שלכם ולהוביל תהליכים באופן בונה אמון  – יום הלמידה הזה יעשה בדיוק את זה.

לאחר השתתפות ביום למידה זה, נבנה תוכנית משותפת להשתלבותכם כמנחים ברשת במקומות המתאימים לכך.