ENG

תכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי

תכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי הינה מיזם משותף של משרד הפנים ומעוז. התכנית מאתרת, מכשירה ומרשתת מנהיגים בעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים במערכת השלטון המקומי, במגזרי התעסוקה השונים (אזרחי, עסקי ושלטון מרכזי) במטרה לקדם דור עתידי של מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים ומובילי שינוי במערכות השלטון המקומי.

חזון התכנית

חיזוק רשויות מקומיות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לתושביהן, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

מטרות התכנית

מבנה התכנית

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

צירי התכנית

למידע נוסף

בשאלות ניתן ליצור קשר ב- Muni@maoz-il.org או בטלפון 0546397217

ההרשמה למחזור א’ של התכנית הסתיימה.  לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור ב

שאלות ותשובות

 • מהו לו"ז התכנית?
 • מפגש פתיחה כולל לינה, שלושה שבועות מלאים שכוללים לינה אחת משותפת בכל אחד מהשבועות, סוף שבוע ארוך (חמישי-שבת) כולל לינה, שלושה ימי לימוד, כשמונה ימים שלן סיור ולימודים בחו”ל וכן יומיים מסכמים שכוללים לינה.

 • מהן המחויבויות הנדרשות מהמשתתף בתכנית?
  • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית וערכים.
  • מחויבות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית, לרבות העברת משוב 360 (משוב עמיתים, ממונים וכפיפים) במקום העבודה, קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב משאר העמיתים.
  • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית.
  •  התחייבות לעמוד בתנאי המסגרת של התכנית במהלך השנה
  •  עם סיום התכנית, מצופים המשתתפים להיות פעילים ברשת מעוז  ליזום ולקדם שיתופי פעולה וכן לקחת חלק בהמשך  ההכשרה והפעילויות השונות של הרשת.
 • האם ישנה התחייבות לקידום למשתתפים בתכנית?
 • עובדי רשויות מקומיות ומשרד הפנים שיעברו את התכנית יזכו להעדפה בקידום ובעתיד התכנית אף תהווה תנאי סף לקידום אולם בשלב זה אין התחייבות כי השתתפות בתכנית תקנה קידום עתידי.

 • כיצד מתבצע תהליך המיון?
 • תהליך המיון יארך עד אמצע יוני,  בארבעה שלבים, לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

  • שלב א’- מילוי שאלון ההרשמה. השאלון יפתח למילוי ב-15.2.17 ויהיה פתוח עד 26.3.17.
  • שלב ב’ – יום הערכה הכולל שני חלקים קבוצתיים ואישיים.
  • ימי ההערכה יתקיימו ב ב-25/04/17, ב-27/04/17 ,03/05/17, 04/05/17, 08/05/17. והנוכחות בהם הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך.
  • שלב ג’– ראיונות עם ממליצים
  • שלב ד’ – ועדת קבלה – ראיון עם נציגי הועד המנהל וצוות התכנית. ועדות הקבלה יתקיימו ב-15/06/17, 18/06/17, 19/06/17, 20/06/17.

  התכנית תחל ביולי 2017.

 • מהי עלות התכנית?
 • התכנית מסובסדת במלואה ללא עלות למשתתפים.
 • אני לא עובד ברשות מקומית למה לי להתעניין בתכנית?
 • התפיסה הבסיסית של ‘מעוז’ יוצאת מנקודת הנחה כי לא ניתן להוביל שינוי משמעותי על ידי גורם אחד, חזק ככל אשר יהיה, ועל מנת לעשות זאת יש לייצר שיתופי פעולה בין מגזריים ולשלב זרועות למען מטרה משותפת. ולכן תכנית השלטון המקומי פתוחה גם למגוון מועמדים שיש להם ממשק ישיר עם השלטון המקומי – דרג ביניים בשלטון מרכזי, מנהלים בחברה האזרחית ובמגזר העסקי וכן דרג ביניים בתאגידים עירוניים.

 • לאן אפשר להפנות שאלות נוספות?
 • נשמח לענות על כל שאלה במייל muni@maoz-il.org  או בטלפון 054-6397217


X

רקע מקצועי

השכלה

השכלה

עיסוק באתגרי ליבה

Top