ENG

ההרשמה לתכנית מקום – עתודות ניהול לדרג הבכיר במרחב המקומי – מחזור ב’ הסתיימה לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור ג

Download (PDF, 204KB)

.

 


Top