4-6-04

המערכות המשרתות כיום את האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים. במערכות מורכבות, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך בפיתוח עתודות הון אנושי, המייצגות את כלל הציבור בישראל, ופועלות יחד, במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח.

בשיתוף עם אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה פועל ארגון מעוז ליישום החלטת הממשלה  ‘עתודות לישראל’ –תכנית אסטרטגית לבניין עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל. במסגרת זו הוא מפעיל מיזמים משותפים, עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, בתחומי הליבה: מיזם ענבר (עם משרד הבריאות) מיזם אדוות (עם משרד החינוך) מיזם מקום (עם משרד הפנים) מיזם תעסוקה (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה) ותכנית העמיתים.

המיזמים נועדו לקדם שינויים מערכתיים על ידי יצירת שפה משותפת סביב אתגרי הליבה במערכות השונות, הגדלת האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, פיתוח בעלי התפקידים הקיימים ויצירת רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף. העמיתים בתכניות ייצגו מגוון אוכלוסיות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי ותקשורת.
במהלך השנה, ישנן אינטראקציות בין העמיתים של התכניות השונות שמטרתן לקדם יחדיו פעולות ממלכתיות לטובת החוסן הכלכלי – חברתי של ישראל.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

עמיתי מעוז

תכנית רב מגזרית המכשירה ומרשתת בעלי תפקידים בדרג הביניים והבכיר. ב- 2020 התכנית מתמקדת בשוק העבודה

13-15-13

אדוות

מיזם רב מגזרי משותף עם משרד החינוך. הכשרת עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת החינוך
13-15-14

מקום

מיזם רב מגזרי משותף עם משרד הפנים. הכשרת עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במרחב המקומי
13-15-15

ענבר*

מיזם רב מגזרי משותף עם משרד הבריאות. הכשרת עתודה ניהולית במערכת הבריאות על כלל חלקיה
*תכנית ענבר לא נכללת בתהליך המיון הנוכחי.

מטרות התכניות

11-13-11

פיתוח מנהיגות​, מתן כלים אישיים וניהוליים להובלת שינוי נוכח האתגרים בחברה בישראל.

11-13-12

עבודה רשתית וקידום שיתופי פעולה – חיזוק ההון החברתי של העמיתים באמצעות הרחבה וגיוון הרשתות שלהם.

11-13-13

הגברת האמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.

מטרות ספציפיות של המיזמים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).
14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.
14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – 
השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

22-24-22

תפקיד נוכחי ומשפיע – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

 • שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)
 • שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן).
 • מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.
 • מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.
22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותכניות, ועוד).
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התכנית ישתתפו העמיתים בתכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התכנית אם יהיה צורך בכך.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

מועמדים משדה החינוך ידרשו לעמוד גם בתנאים אלו:

 • מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך או בעשייה עסקית אשר מושפעת/משפיעה בתחום החינוך.
 • מחויבות לעשייה חינוכית בשנים הקרובות.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.

* עובדי משרד החינוך, יקבלו פניה מסמנכ”ל ההון האנושי במשרד. תכנית “אדוות” מיועדת לעובדי מטה המשרד והמחוזות ולדרגים מעל מנהלי בתי ספר.

* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית.

ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון ההרשמה בקובץ וורד או באמצעות הקראה, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון – 054-7767853.

תהליך המיון

השנה הוחלט לאחד את שלב ההרשמה לכלל התכניות, זאת כדי לאגם משאבים ולאפשר התאמה מיטבית של המועמד. 

ההרשמה לתכניות נפתחת ביום רביעי ה- 01/05/2019 ותיסגר ביום ראשון ה – 02/06/2019 .

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30

שאלון הרשמה אחיד לכלל התוכניות.

בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתכנית אליה זומנו.

30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי.

30-33-32
ראיונות ממליצים.
30-33-33

ועדת קבלה-ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התכנית וחברי רשת מעוז.

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך! | * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי – יום חמישי ה-16/05/2019 בשעה 18:30.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוךתוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לכלל תכניות מעוז. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לכלל התכניות, למעט תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית אדוות – 500 ₪ (תשלום סמלי) כשעלות התכנית מסובסדת ע”י משרד החינוך וארגון מעוז.
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.
 • תכנית ענבר – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הבריאות וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

תהליך המיון לתכניות מעוז 2020 מתחיל במאי 2019 וכולל  4 שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם.

בכל שנה נרשמים כ- 1700 מועמדים לארבע התכניות. כאשר הרשמה משותפת נועדה לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית מבחינת הפרופיל, תחום העיסוק וההשפעה/ה לצד שיקולי תמהיל קבוצה. בתום ההרשמה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתכנית אליה יזומנו.

שלב א’ –  תקופת ההרשמה אחידה לכל התכניות, ההרשמה מתחילה ב- 1.5.2019 ונסגרת ב- 2.6.2019. במהלך תקופה זו יתקיים מפגש חשיפה אינטרנטי (וובינר), פרסום והפצת הקול הקורא ומענה על שאלות בנוגע לתהליך המיון ולתכניות השונות.

שלב ב’ –  יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי (כ-4 שעות)

שלב ג’  –  ראיונות ממליצים (עם ממליצים שציין/ה המועמד/ת)

שלב ד’ –  ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות התכנית, הצוות הבכיר של ארגון מעוז ונציגי השותפים.

 

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!

* בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.

את תאריכי המיון לכל תכנית, משלב ימי הערכה ניתן לראות בעמודי התכניות בקישורים הבאים:

תכנית אדוות

תכנית מקום

תכנית עמיתי מעוז

תכנית ענבר

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות  בדוא”ל  maozadmission@maoz-il.org  או בטלפון: 054-7767853.