للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

ענת נחמיה לביא

מנכל"ית שותפויות אדמונד דה רוטשילד

אבי ילאו

יו"ר מפלגת צדק, אקטיביסט ויזם חברתי

ליאור פרבר

מנכ״ל מבטח שמיר אנרגיה

שמולי בינג

סמנכ"ל קרן שוסטרמן

אביה קדרי

מנהל Head Space ישראל מבית עמותת "אנוש"

אורן כהן

מנכ"ל כפיר הרכבת הקלה בירושלים

גבי צ׳רטוק

מנכ״ל The Builders

אילאיל בן צור

מקימה ועורכת ראשית Tech12

איה לאור

ניהול פרויקטים אסטרטגיים, חטיבת בתי החולים, כללית

זאב סקלר

מנכ"ל תלם

נעה ליטמנוביץ

ראש אגף בכיר כלכלה ברשות לתחבורה ציבורית

תום להד

יו"ר חברת סופלנט

גל סידס

מנכ"ל משה סידס ובנו בע"מ

אלגרה קילשטיין

סמנכלית טכנולוגיות מידע, אמדוקס

איתי צברי

יזם חברתי

שמואל גרינברג

מנהל אגף חינוך חרדי בעיריית ירושלים

ליבי זיק

מנהלת חטיבה לשירותי התפתחות ושיקום

רועי לבנון

מנהל תחום בכיר חדשנות, מחקר והייטק במינהל תעסוקת אוכלוסיות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה

מנחם בומבך

ראש רשת חינוכית ״נצח״

עופר דרי

מנכ"ל תיירות אשדוד - חברת בת של עיריית אשדוד

שרה הלר

קרן ק.מ.ח - מנהלת מקצועית מכון יעד, מעוז - מלווה רשותית

חליל עיד

ראש חטיבת הייצור - HP Indigo

בליינש זבדיה

שגרירה, שליחה מיוחדת לארגון אחדות אפריקה, משרד החוץ

רבקה לויפר

סמנכלית כלכלה ופיננסים - רשות החשמל

עידו לבנה

תהילה מימון

מנכ"לית החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד

עידו פרומר

מנהל הפיתוח הכלכלי טכנולוגי בירוחם

טל בן גיגי

סמנכ"ל תפעול בנירלט

יפעת סלע

סגנית בכירה אסטרטגיה והון אנושי, רשות החברות הממשלתיות

מיכאל בן שטרית

מנכ"ל עמותת שיעור אחר

ירון רוזנטל

מנהל עסקי של קיבוץ כפר עציון ויו"ר של בית ספר שדה כפר עציון

איתי חוטר

מנכ"ל חברת רון פישמן ושות'

נירה צימלס

מנכ"ל בעצמי

אריאל שטינברג

מנכ"ל אשמורת הסתדרות המורים

מרדכי אייכלר

מייסד ויו"ר אחים גלובל

גלעד צ’יטיאט

מייסד ומנכ״ל Botanima Organics, חברה למוצרי קנביס רפואי בארה"ב

רון אייפר

סמנכ"ל כלכלה ואסטרטגיה ברשות הגז

מיכאל וולה

מנהל אגף קהילה יפו, עיריית תל אביב יפו

איריס נחמיה

סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר תכנון ואסט' , משרד החינוך

יעקב גדנקן

מנהל חדר עסקאות מורחב בנק דיסקונט, חטיבת שווקים פיננסים

יוסף אלעמור

מנהל אגף היסעים, אשכול רשויות נגב מזרחי. מייסד עמותת לנה לחינוך ורווחה בחברה הערבית

לירון קוטר

מנהל מחלבת אלון תבור תנובה

נחמי גייניס

מנכ"לית עמותת איילים

מתן יפה

מנכ"ל שותף 'כוכבי המדבר'

משה ארבל

חבר כנסת, ש"ס

מחמד אלבדור

מבקר פנים - מ.מ. לקיה + מ.מ. תל שבע

רועי פולקמן

ייעוץ אסטרטגי יזם בתחום תעסוקת פנסיונרים

חלי יעקבס

מנכ"לית תאגיד התיירות של קיבוץ ניר דוד,יו"ר תיירות קיבוץ אורטל, יו"ר תיירות קיבוץ צובה ,בעלים בחברת בינה יתרה בע"מ

שרה שדמי-וורטמן

מנכלית מייסדת המרכז הגלובלי לבינוי קהילה, וחברת סגל מכללת אורנים

ישראל גנץ

ראש מועצה אזורית מטה בנימין

גליה שגיא

מנהלת אגוד תעשיות המזון והמשקאות בישראל, התאחדות התעשיינים

תהילה ברייטברט

ראש ענף מחקר, מטה מחקר ועיצוב מדיניות, משרד ראש הממשלה

אפרת שפר

נשיאת פיליפס ישראל

משה כהן

מ"מ סמנכ"ל חטיבת שירותי רשת, חברת החשמל

עופר האן

סמנכ״ל אקו סיסטם ושיווק ברשת אמית

יעקב טריפטו

מנכ"ל חברת העובדים

מנאל חדאד

מנהלת תוכניות ומענקים, שגרירות ארה"ב

אדית בר

מנהלת מינהל פיתוח משרד הפנים

יהודה שפיצר

יועץ ארגוני לארגונים/קהילות במגזר החרדי.

גיא שמחי

הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, לישכת יו״ר ההסתדרות

אסי מויאל

סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל ופיתוח, נס טכנולוגיות

סיגל קנוטופסקי

נציגה ומנהלת אזור צפון מזרח ארה"ב, הסוכנות היהודית

חסן אבו שעלי

יזם וחדשן חברתי, מנהל מוצר ברייזאפ

מלכה פרידמן

מנהלת מחלקת תהליכים, בקרה ואיכות בחטיבת הטכנולוגיה בבנק הפועלים

סיון להבי

המשנה למנכ"ל משרד הפנים

אלי ברינר

סמנכ"ל תפעול, אושר עד

שי לי שפיגלמן

מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה

ורדית רוזנבלום

טו"ר ועו"ד. מנחה בתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בחברה החרדית ובתוכנית שלוחי ציבור בשיתוף עם האונ' העברית. מנהלת מדרשת 'אותות'

רים אסדי

גזברית אשכול גליל ועמקים

דני חורין

היועץ המשפטי למשרד התרבות והספורט ולמשרד המדע והטכנולוגיה

אורלי פרידמן מרטון

פעילה חברתית ןעוסקת בתחומי גוף-נפש

יוליה קגן

שותפה בקרן הון סיכון JVP

אהוד ירושלמי

מנכ״ל חברת SIT-Systematic Inventive Thinking

שרון פורייטר

מנהלת מסחרית חברת סולארגיק Business commercial manager at Solargik company

רויטל אסייג

סמנכ"ל עמותת Applesedds

נתנאל בן-שושן

מנהל מרחב תקשורת, מעוז

עלמה שירן

מנהלת אגף קהילה דרום, עריית תל אביב-יפו

סוזאן דסוקי

מנהלת אגף בכיר- טיפול באוכלוסיות קצה- חוץ ביתי, מינהל תקון וסיוע לביהמ"ש, משרד הרווחה והביטחון החברתי

אהוד רמר

מנהל פיתוח עסקי גלובלי, חברת מובילאיי (Mobileye)

דסי גורדון

מנכ"לית מינהל קהילתי בירושלים, החברה למתנ"סים

נעה סגל

מנהלת אגף תכנון מפת השלטון המקומי, משרד הפנים

ערין ספדי – עטילה

ממונה על ענייני בג"צים, פרקליטות המדינה

ראיד נחלה

סמנכ״ל פיתוח עסקי בין-לאומי ״קפה נח׳לה״ סובחי נחלה ובניו בע״מ

עוז כ”ץ

מנהל מינהל תעשיות

רחל (רחלי) מרום

יועצת לפיתוח כלכלי ויזמות

מלכה דרור

עצמאית - יועצת לניהול שינויים בעולם הממהר

אלי וקנין

בין עבודות

יהודה שוחט

עורך מגזין ״ליברל״, מרצה בקריה האקדמית אונו, בעלים ומנהל חברת תוכן וכותב צללים

אמין אלקרינאוי

מנהל לשכת באר שבע, שירות התעסוקה

מיכל רייקין

מלווה ויועצת בנושאי פיתוח אזורי

מוריס דורפמן

ראש חטיבת כספים ובתי חולים, מכבי שירותי בריאות

חאתם יאסין

מנכ"ל עיריית עראבה

ליאור שטול

מנכ"ל מוסדות בני דוד

ג’יל דרמון

נשיא פעיל ומייסד ארגון לתת ומנכ''ל LAVI Capital

ח’יר אלבז

יו''ר אג'יק מכון הנגב

שירה אוחנה

סמנכ״ל אסטרטגיה ופיתוח ארגוני, שותפויות אדמונד דה רוטשילד

אורי גיל

מנכ"ל, ג'וינט - אלכא

עולא אבו גזאלה

גזברית מועצה מקומית ג'ת

יהודה שווייגר

מנהל מיזם מקום - מעוז

חגי דרור

ראש מנהלת Healthcare Israel במשרד הבריאות

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.