للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

ליזה תבורי

סמכ"ל משאבי אנוש, חטיבת הפוספטים הבינלאומית, כימיקלים לישראל

משה כהן

מנהל מחוז ירושלים והנגב, חברת החשמל

שירלי רימון

מנהלת מינהל החינוך עיריית תל אביב יפו

תלם חזן

ראש המנהלת מנהלת חרדים, אכ"א

דני אלעזר

מנכ"ל עמותת 'יד ביד'

חגי פיליפסון

סמנכ"ל משאבי אנוש מרכז רפואי הדסה

סלימאן עמור

סמנכ"ל אג'יק, מכון הנגב

תהילה מימון

חברת מועצת העיר כפר סבא

טל לגזיאל

מייסד ומנהל קרן גידור אלגוריתמית

משה ארבל

חבר כנסת

פתחי אבו יונס

מנהל אגף הרווחה בעיריית סחנין / יו"ר ארגון מנהלי מחלקות רווחה ברשויות הערביות

רסול סעדה

מנהל מיזם קהילות בטוחות, קרן אברהם

פזית רוזנטלר

מנהלת אגף תעסוקה, עיריית מודיעין עלית

אודי אייזק

מנהל מחלקת חינוך במועצה האזורית מגילות ים המלח

נסרין שאמי

מייסדת ומנכ"לית של FORSA- מתן שירותי ייעוץ ארגוני, הנחיית קבוצות, פיתוח תוכן וידע; רכזת אזור במערך הליווי של צוערים ברשויות מקומיות

בני אלון

מנכ"ל האקדמית ת"א יפו ויו"ר פורום המנכ"לים של וועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות

צביקה דוידי

גזבר עיריית קריית מלאכי

תומר שגב

יזם טכנולוגי-חברתי בצפון הארץ

דורית ניצן

מנהלת מרכזי ביצועים 2020 מערך מסחרי, בנק לאומי, אגף אשראי ופיתוח עסקי במערך המסחרי

רז פרויליך

מנכ"ל החברה למתנ"סים

טל בן גיגי

"סמנכ"ל תפעול בקבוצת "ברנד תעשיות

יאיר קירשבוים

מנכ"ל עיריית מודיעין עילית

פדוה דבור

מנכ"לית המועצה המקומית בית-ג'ן

דלית זמיר

היועצת המשפטית רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

מרים כבהא

נציבת שיוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ציון רגב

מנהל תכנית החומש בחינוך במזרח ירושלים

אבי ילאו

יו"ר מפלגת צדק, אקטיביסט ויזם חברתי

לימור הראל

מנהלת חדשנות במשרד רה"מ

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן, תאגיד השידור הישראלי

לילך גבע

מנכ"לית מועצה מקומית קצרין

רועי דהן

מנהל אגף בכיר פיתוח ותכנון הון אנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים

ניר כספי

מנכ״ל ומייסד לנדוור בתי הקפה

אסנת וולף

מנהלת אגף משאבי אנוש, מועצה אזורית עמק חפר

יאסר חוג’יראת

מנכ"ל החברה, אלפנאר

עולא אבו גזאלה

גזברית המועצה המקומית ג'ת

אור בנימין

מנהלת ארגון THE GOOD FOOD INSISTUTE בישראל

רות פולצ’ק

מייסדת ומנכ"לית she codes

גלי שחר אפרת

סמנכ"לית פיתוח חברתי-עסקי בקרן רש"י

ד”ר עדי קול

דיקנית הסטודנטים ומרצה, המרכז הבינתחומי הרצליה. יו"ר אניברסיטה בעם

יהודה שוחט

מנהל מחלקת תחקירים ופרויקטים , ידיעות אחרונות וYnet

יובל טלר חסון

רכז צוות שיכון, אגף התקציבים במשרד האוצר

רדא ענבוסי

'"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

יהודה קורנבליט

מנהל אגף חינוך עיריית ביתר עילית

אשר דולב

מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום במטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

אופירה גולדווסר

מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני, אסם-נסטלה

יונתן רגב

סמנכ״ל רגולציה, בטחון ופרוייקטים ישראכרט

נעם דרייפוס

מנכ"ל "אליעד" / המרכז לחינוך וחברה בלוד

אילון דחבש

ראש אגף פיתוח עסקי, בנק לאומי

ענת חנה לנקסנר

גזברית העירייה וראש מנהל הכספים בעיריית כרמיאל

פאיק בסול

גזבר עיריית קלנסווה, עיריית קלנסווה

חגי טולדנו

מנהל אגף בכיר קשרי קהילה, הרשות להתחדשות עירונית

יודפת אפק ארזי

מנכ"ל עיריית בת ים

רוני לינדר

כתבת כלכלת-בריאות ב TheMarker

מוחמד אבו עשיבה

מנהל תכנית ריאן דרום אלפנאר - מפעילה את מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית

אילון גולדשטיין

מנהל תחום בכיר תכנון וניהול תהליכי שינוי, אגף בכיר לאסטרטגיה ומדיניות נציבות שירות המדינה

יאסר אלעמור

מבקר פנים ונציב תלונות הציבור, מועצה אזורית אלקסום

ופאא אבו עמאר

מנהלת מחלקת הנוער, מועצה אזורית אלקסום

שילה אדלר

מנכ"ל מועצת יש"ע

גל שחם

מנכ"ל UPS חטיבת השילוח הבינלאומי

רועי דרור

ראש צוות ממשל אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

מוסה קריני

מנהל תכנית ריאן דרום לקידום התעסוקה בחברה הבדואית

אריק אדלר

גזבר עיריית בני ברק

לירן אבישר בן-חורין

מנכ"לית "מסע"

נתנאל בן-שושן

העורך הראשי של התוכנית "קלמן וסג"ל" בתאגיד השידור הציבורי, כאן 11

רוני ויינברגר

ייעוץ, ליווי והנחיית ארגונים, מנהלים והנהלות בתחומי פיתוח מנהלים, תרבות ארגונית, תקשורת מקרבת ופתרון קונפליקטים

חיים נרגסי

ראש התביעה העירונית וסגן היועץ המשפטי לעיריית ירושלים

עינת ישפה

מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי, עיריית בני ברק

מוריס דורפמן

ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

אסי מויאל

מנהל חטיבת פתרונות הדרכה והטמעה, נס טכנולוגיות

רחל מטר סקופסקי

מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה

דורית חיזי

דוקטורנטית למדעי החיים

מור ברזני

מנהלת אגף גיוון תעסוקתי - נציבות שירות המדינה, האגף לגיוון תעסוקתי

אווקה קובי זנה

ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים

אברהים נסאסרה

יזם חברתי וכלכלי - מייסד ויו“ר, מרכז תמר

אינסאף אבו שארב

עורכת דין ופעילה חברתית, משרד עורכת דין אינסאף אבו שארב

אורי הכהן

מנכ"ל BDO מעוף בע"מ, המפעילה את מערך מעוף של משרד הכלכלה במרכז הארץ. דירקטור בחברת סנרגיה המפעילה את פרויקט 'תעסוקה שווה' של משרד העבודה לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי

מלכה דרור

מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות, עיריית ירושלים

הודי זק

משנה טכנולוגי לראש מערך הסייבר העולמי

סוניה מסעוד

דירקטורית ומנהלת משרד נצרת, דלויט

אנה פלקין

מנהלת חטיבת פיתוח עסקי בישראל, מזרח אירופה ואפריקה, איביי

איל רונן

מנהל מחלקת תכנון עיר, עיריית תל-אביב-יפו

שוש שמואלי

סגנית מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

דפנה אפל

מנהלת מחוז דן בשירות התעסוקה הישראלי

מתן יפה

מנכ"ל כוכבי המדבר

צחי רייכנשטיין

סמנכ"ל פיתוח עסקי מטריקס

סיון קלינגבייל

עיתונאית עצמאית וכותבת הארץ וTheMarker

אמין אלקרינאוי

מנהל לשכת שירות התעסוקה רהט, שירות התעסוקה הישראלי

יפית חייקין

מנהלת תחום ע.ת.י.ד ישראלי בחברה למתנ"סים

אורי לוונטר-רוברטס

מנכ"ל המשרד הישראלי בפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)

גיא שמחי

הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, ההסתדרות החדשה

רועי בן-טולילה

מייסד ומנכ"ל, רועים פיתוח מנהיגות

שמואל גרינברג

סגן ראש העיר, עיריית בית שמש

אופיר בן פורת

מנהל בית הספר התיכון לחינוך סביבתי, שדה בוקר

יוספה דאר

מנכ"לית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

חני גולדשטיין

גזברית עיריית פתח תקוה

ציפי רוטלוי

סמנכ"ל, עיתון יתד נאמן

ארנון מאיר

מנהל הזרוע היישומית של המכון הישראלי לדמוקרטיה

אליהו מאירי

מנכ"ל אשכול רשויות כנרת עמקים

ריאד אבו עאבד

מנהל השירות הפסיכולוגי במועצה המקומית חורה

קרן ברק

גזברית וראשת מנהל הכספים, עיריית ראשון לציון

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה

דילוג לתוכן