للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

דוד בר

מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

נעה סגל

מנהלת אגף תכנון מפת השלטון המקומי

טל בן גיגי

"סמנכ"ל תפעול בקבוצת "ברנד תעשיות

דוד פרץ

מנהל מחוז הצפון של החברה הממשלתית לתיירות

כפיר מצוינים

מנהל צוות שלטון מקומי, משרד ראש הממשלה

אושרת שמעון

ראש תחום סיוע לתעסוקה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הלשכה המשפטית

מיכל רייקין

מנהלת הקמה עתודות צפון במעוז

טל שטיינמן

סמנכ"לית מכירות גלובליות, חברת גט (Gett)

יאיר גולדמן

מנהל אגף תפעול עיריית לוד

שוש שמואלי

סגנית מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

איל שאול

ראש תחום התפתחות מקצועית, המכללה האקדמית בית ברל

עבדל גאבר חסדייה

סמנכ"ל פיתוח מוצרים וחדשנות בהראל ביטוח

שלומי אבני

חבר וועד מנהל בעמותת נירים. מנכ"ל חברת TAGA URBANIC העוסקת בנדלן בפורטוגל

אורלי גבישי סוטו

מנהלת עסקים בקיבוץ חניתה ויושבת ראש חברת האחזקות, קיבוץ חניתה

לימור הראל

מנהלת חדשנות במשרד רה"מ

מורן שניידר-רוזנבלום

ראש אשכול חקיקה, הלשכה המשפטית משרד המשפטים

סיון להבי

מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים

גל גבאי

מפקדת קורס העיתונאים בגלי צהל, מגישה ועורכת בתחנה, במאית דוקומנטרי

אורי סובוביץ

שותף, מנהל קשרי הממשל והשותפויות, OurCrowd

בת שבע קסאי

סגנית ממונה מחוזית, התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - מחוז ת"א והמרכז

אורסאן סלמאן

סמנכ"ל כספים בחברת האחזקות ודירקטור בחברות בנות קבוצת עפיפי

רות פולצ’ק

מייסדת ומנכ"לית she codes

פדוה דבור

מנכ"לית המועצה המקומית בית-ג'ן

איתי טמקין

סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

נתנאל רום

מייסד ומנהל ארגון לב העולם, רום משרד עורכי דין, עמותת אור עמי, חברת סמריה

אחמד מואסי

מנהל תחום חברה ערבית, קרן רוטשילד קיסריה, ניהול פרויקטים

מיכאל בן שטרית

עצמאי, מרצה ויועץ ארגוני

מאיה לוגסי בן חמו

מנהלת בכירה בתחום הפדגוגיה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה, קרן רש"י קמפוס גוסטאב לוואן, בית יציב

ד”ר עדי קול

דיקנית הסטודנטים ומרצה, המרכז הבינתחומי הרצליה. יו"ר אניברסיטה בעם

קרן נאוה

מנהלת פיתוח עסקי

יונתן רגב

סמנכ״ל מניעת הונאות ורגולציה - ישראכרט

אורי פינטו

מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי

סועד חסון זהראלדין

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור מועצה מקומית דלית אל-כרמל

אילן אביטן

מנהל תחום משרד הרווחה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- 105

יוספה דאר

מנכ"לית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

תאיר איפרגן

מנהלת מה"ט - המכון הממשלתי להכשרות טכנולוגיות, משרד הכלכלה

פתחי אבו יונס

מנהל אגף הרווחה בעיריית סחנין / יו"ר ארגון מנהלי מחלקות רווחה ברשויות הערביות

יהודה קורנבליט

מנהל אגף חינוך עיריית ביתר עילית

יפית חייקין

מנהלת תחום ע.ת.י.ד ישראלי בחברה למתנ"סים

אופירה גולדווסר

מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני, אסם-נסטלה

יעקב גדנקן

מנהל חדר עסקאות מורחב, בנק דיסקונט, חטיבת שווקים פיננסים

חאתם יאסין

מנכ"ל עיריית עראבה

רינת שפרן

מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה, משרד המדע והטכנולוגיה

חיים יפרח

ממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים

רים אסדי כנאנה

גזברית המועצה המקומית עוספיא

עבד עאסלה

סמנכ"ל קבוצת ראות, מחזון למציאות ע"ר

גיא שפיגלמן

מנהל פיתוח עיסקי, בריאות ומדעי החיים, Amazon Israel

יהודה שפיצר

מנכ"ל עיריית ביתר עילית

פזית רוזנטלר

מנהלת אגף חרום, עיריית מודיעין עילית

יחיאל שמיר

היועץ המשפטי, הסתדרות העובדים הכללית

טל אוחנה

ראש מועצה מקומית ירוחם

אפרת שפרוט

מנכ"לית קרן הזדמנות לקידום השירות לאומי אזרחי

אסנת וולף

מנהלת אגף משאבי אנוש, מועצה אזורית עמק חפר

סלימאן עמור

סמנכ"ל אג'יק, מכון הנגב

פאיק בסול

גזבר עיריית קלנסווה, עיריית קלנסווה

אביה קדרי

מנהל Head Space ישראל מבית עמותת "אנוש"

אורן כהן

ראש מטה מנכ"ל משרד ראש הממשלה

עובד יבין

מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

אריק אדלר

גזבר עיריית בני ברק

יונתן בן דור

מנכ"ל ישראל תורמת בע"מ

רדא ענבוסי

'"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

רחלי מרום

מנכ"ל יעדים – חברה עירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

מוסה קריני

מנהל תכנית ריאן דרום לקידום התעסוקה בחברה הבדואית

יאיר טרצ’יצקי

יו"ר ארגון העיתונאים בישראל, מייסד ועורך ראשי של התנועה לעיתונות ציבורית

יונית (יונה) יעקובוביץ

מנכלית תוכנית קרב, החברה למתנסים-תוכנית קרב

דגנית פחימא

מנהלת בכירה במחלקה לספורט חרדי, עיריית ירושלים

אשרף אבו סיאם

סמנכ"ל קהילה, כוכבי המדבר

עדי רוזנברג

מנהלת אגף תכנון אסטרטגי מועצה מקומית ירוחם

מייסא זועבי

סגנית בכירה בפרקליטות מחוז צפון משרד המשפטים

דודי מזרחי

מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

יונית גולוב סירקין

מנכ"לית MassChallenge ישראל

אסף דטנר

מנהל ייזום ובנייה בחברה לפיתוח מטה בנימין

דלית זמיר

היועצת המשפטית רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

פיליפ אזרד

מנכ"ל עיריית אילת

ניר הכהן

מנכ"ל המכללה האקדמית "בית ברל"

אסף זמיר

חבר כנסת , כחול לבן

אוראל יפרח

סמנכ"ל כספים וראש אגף דיור וחדשנות, דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ

סאמי אסעד

מנכ"ל קו משווה

תומר שגב

יזם טכנולוגי-חברתי בצפון הארץ

איציק סבטו

מנהל אסטרטגיה חדשנות ודיגיטל ,המוסד לביטוח לאומי

ליאורה שוקן

סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה, הארץ ו- TheMarker

אבישלום הוסמן ארבל

גזבר המועצה המקומית זכרון יעקב

רסול סעדה

מנהל צוות דלתא

יוני נבו

יזם טכנולוגי-חברתי, מנכ"ל שותף ב- Sweetch Health

סוזאן דסוקי

משפטנית בכירה, היחידה הממשלתית למאבק בגזענות, משרד המשפטים

רני רוזנהיים

מנהל אגף חברה, עיריית ירושלים

אשר דולב

מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום במטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

עבדאללה זועבי

מנהל תחום תכנון כח אדם של מקצועות הבריאות בישראל אגף למשאבי אנוש במקצועות הבריאות, משרד הבריאות

הדר גור אריה

מנהלת פיתוח עסקי שיווק ואסטרטגיה Innovision - סוכנות לחוויות מותג

נעם דרייפוס

מנכ"ל "אליעד" / המרכז לחינוך וחברה בלוד

ענבר הרוש גיטי

מנכ"לית עמותת "אחריי!"

חליל עיד

מנהל מפעלים מוצרים מתכלים - תפעול HP Indigo

יובל קמפ

מנכ"ל שרון פוראטוס ופאקא תעשיות

 ניר ברטל

ראש מועצה מקומית אורנית

אפרת מייקין כנפו

מנהלת הרשות לחוסן ושיוויון חברתי ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, עיריית תל אביב-יפו

אלונה בר-און

יו"ר משותף בגלובס ושותפה מנהלת בקרן השקעות 'בית וגג'

ראג’י אלכרם

מנהל תיכון אורט אבו תלול - רשת אורט ישראל

יריב נורנברג

מנכ"ל בנק יוליוס בר בישראל

עופר אזרד

מנכ"ל עיריית טבריה

ורדית רוזנבלום

טו"ר ועו"ד, מנחה בתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בחברה החרדית ובתוכנית שלוחי ציבור בשיתוף עם האונ' העברית, מנהלת מדרשת 'אותות' - מסגרת תורנית לנשים חרדיות

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה