للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

עדי רוזנברג

מנהלת אגף תכנון אסטרטגי מועצה מקומית ירוחם

חוסין טרביה

מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה - אגן בית נטופה

רני דודאי

מנהל "המרכז למנהיגות מתנדבת וחברה אזרחית" במסגרת ה"מכון למנהיגות וממשל"(אלכ"א), ב"ג'וינט" ישראל

יריב נורנברג

מנכ"ל בנק יוליוס בר בישראל

תהילה מימון

חברת מועצת העיר כפר סבא

נורית פלתר איתן

ראש אגף אסטרטגיה, בקרת מדיניות, קשרים בינלאומיים ודוברות ברשות החשמל

עמית גרנק

מנהל פיתוח, קרן ראסל ברי

יעל היימן

אדריכלית העיר ומ"מ מהנדס העיר, ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, עיריית בית שמש

דסי גורדון

מנכ”לית מינהל קהילתי בירושלים, החברה למתנ"סים

טלי גורן

סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, שידורי קשת

יוליה קגן

מנהלת השקעות בכירה, קרן הון סיכון JVP

יוסף אלעמור

ראש תחום חינוך, ינאביע

סוזן חסן

ראש תחום אסטרטגיה, ג'וינט תבת

איתי טמקין

רכז תחום פנים ושלטון מקומי - אגף התקציבים, משרד האוצר

חגי דרור

ראש מנהלת שיתוף הפעולה בין ממשלות במשרד הבריאות

נירה צימלס

מנכ"ל, בעצמי

שלומי עוזיאל

יזם אימפקט יוזמות Enter וTechbridge

איהאב חוסיין

משנה למנכ"ל Babcom Centers

רים אסדי כנאנה

גזברית המועצה המקומית עוספיא

רים זריק

מנהלת מחלקת חינוך, מועצה מקומית עילבון

סיון קלינגבייל

עיתונאית עצמאית וכותבת הארץ וTheMarker

ד”ר עדי קול

דיקנית הסטודנטים ומרצה, המרכז הבינתחומי הרצליה. יו"ר אניברסיטה בעם

שמעון קשש

סגן מנהל אגף החינוך ומנהל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, עיריית בני ברק

מאיר אגאי

מנהל מינהל קהילתי הרובע היהודי בירושלים

פתחי אבו יונס

מנהל אגף הרווחה בעיריית סחנין / יו"ר ארגון מנהלי מחלקות רווחה ברשויות הערביות

אלי כהן

מנכ"ל, המכללה האקדמית תל חי

איתן זליגר

מנכ”ל ושותף, בזליגר שומרון תקשורת

יוני גרייפמן

מנכ"ל אובר ישראל

ארנון מאיר

מנהל הזרוע היישומית של המכון הישראלי לדמוקרטיה

חאתם יאסין

מנכ"ל עיריית עראבה

נסרין חדאד חאג’ יחיא

ראשת התוכנית ליחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה; שותפה בקרן פורטלנד-ישראל

נעמה כץ

מנהלת מתנ"ס עמק המעיינות החברה למתנ"סים והמועצה האזורית עמק המעיינות

אודי ירושלמי

מנכ"ל S.I.T

יערה ישורון

מנכ”לית, פורום המדרשות התורניות לבנות ומרכז יהל

בת שבע קסאי

סגנית ממונה מחוזית, התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - מחוז ת"א והמרכז

אסף אלדר

מנהל אגף נכסים ובינוי ומנכ"ל חברת בת (דיסקונט ליסינג), בנק דיסקונט לישראל בע"מ

אסף ברימר

מייסד ומנכ"ל מונא, מונא – חלל לשינוי

ריאד אבו עאבד

מנהל השירות הפסיכולוגי במועצה המקומית חורה

אילן אביטן

מנהל תחום משרד הרווחה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- 105

אילאיל אמיר-כסיף

מנהלת תחום מיצוי השכלה גבוהה,קרן אדמונד דה רוטשילד

ציפי רוטלוי

סמנכ"ל, עיתון יתד נאמן

הראל דמתי

מפקח בכיר על התעבורה מחוזי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

פאדי אלעוברה

מייסד ומנכ"ל שותף חברת TALENTEAM

עדי חכמון

סגנית הממונה על התקציבים (תשתיות), אגף תקציבים, משרד האוצר

פיליפ אזרד

מנכ"ל עיריית אילת

גבי צ’רטוק

מנכ״ל The Builders

אפרת מייקין כנפו

מנהלת הרשות לחוסן ושיוויון חברתי ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, עיריית תל אביב-יפו

עובד יבין

מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

מוחמד אל בדור

מבקר פנים, המועצה המקומית לקיה והמועצה המקומית תל שבע

אברהם מרדכי וינברגר

סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק

ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה

שמעון קורלנסקי

מייסד שותף ומנהל כספים, כרמיסופט בע"מ

הודי זק

משנה טכנולוגי לראש מערך הסייבר העולמי

איריס נחמיה

ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה

גיא שפיגלמן

מנהל פיתוח עיסקי, בריאות ומדעי החיים, Amazon Israel

רוני שוב

מנהלת ויועצת , מצפן

חיים יפרח

הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים

מוריה שלום

מנהלת העיתון, עיתון מקור ראשון

אבי כהן סקלי

מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

שלומי אברמזון

פרקליט בכיר, המחלקה לתפקידים מיוחדים, פרקליטות המדינה

בני אלון

מנכ"ל האקדמית ת"א יפו ויו"ר פורום המנכ"לים של וועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות

תומר שגב

יזם טכנולוגי-חברתי בצפון הארץ

בן אראלי

מורה , בי"ס בויאר, ירושלים ומנהל צוות חדשנות בפרויקט בלומברג

אור בנימין

Director of Operations, The Good Food InstituteChair, Meatless Monday Israel

וסים רוחאנה

מנהל אתרים חברת באבקום סנטרס

אילאיל בן צור

אחראית תחום תקשורת פנים ומיתוג Verint

איציק קרומבי

מנהל ביזמקס

טל לגזיאל

מייסד ומנהל קרן גידור אלגוריתמית

מיכל רייקין

מנהלת הקמה עתודות צפון במעוז

עפאף חרזאללה

סמנכ"לית העירייה ומנהלת משאבי אנוש, עיריית באקה אלגרביה

יודפת אפק ארזי

מנכ"ל עיריית בת ים

עודד רביבי

ראש מועצה מקומית אפרת

יאיר טרצ’יצקי

יו"ר ארגון העיתונאים בישראל, מייסד ועורך ראשי של התנועה לעיתונות ציבורית

ענבר יחזקאלי בליליוס

יועצת חברתית בכירה לשר האוצר

סוניה מסעוד

דירקטורית ומנהלת משרד נצרת, דלויט

אינה סולטנוביץ’-דוד

מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה

שמעון לוי

מנכ"ל מסגרת "שמעיה" (ע"ר)

דן טיומקין

מנהל הדרכה ופיתוח ידע תחומי - תחום תעסוקת חרדים, מבוגרים ואנשים עם מגבלה, ג'וינט ישראל תבת

ליטל וקסלר

סמנכ"ל משאבי אנוש שיכון ובינוי- סולל בונה

נסרין שאמי

מייסדת ומנכ"לית של FORSA- מתן שירותי ייעוץ ארגוני, הנחיית קבוצות, פיתוח תוכן וידע; רכזת אזור במערך הליווי של צוערים ברשויות מקומיות

מאיה הופמן לוי

מנכ"לית מרכז המצוינות של Dell EMC באר שבע, Dell Technologies

מושיקו ארז

סמנכ״ל עיריית ראשון לציון

סאמי אסעד

סמנכ"ל - עמותת קו משווה

יאיר גולדמן

מנהל אגף תפעול, עיריית לוד

יהודה שווייגר

מנכ"ל, מועצה מקומית אפרת

לימור לוריא

 סגנית ראש מינהל הגמלאות ומנהלת אגף נכות המוסד בביטוח לאומי

שרה שדמי וורטמן

מנהלת מרכז לאומי ובינלאומי לבינוי קהילה החברה למתנסים

אשכול שוקרון

מנכ"ל מועצה אזורית גולן

פארס טויל

מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי - משרד החינוך

ופאא אבו עמאר

מנהלת מחלקת הנוער, מועצה אזורית אלקסום

רז פרויליך

מנכ"ל החברה למתנ"סים

אוראל יפרח

מנהל תחום שיכון ומקרקעין באגף החשב הכללי, משרד האוצר

דני רוזנר

צעדים לשינוי חברתי- ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה

ארז אמבר

מנהל בי"ס רעות, ירושלים

דוד פרץ

מנהל מחוז הצפון של החברה הממשלתית לתיירות

זמר בלונדהיים

מנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים

ניצן ברכן

מנהל המחלקה להתחדשות עירונית, עזרה ובצרון

טל אוחנה

ראש מועצה מקומית ירוחם

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן, תאגיד השידור הישראלי

כפיר מצוינים

ראש תחום פרויקטים בכיר באגף פנים תכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה