للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

אבינעם סגל-אלעד

ראש אשכול חינוך בתי משפט והשוואת חקיקה, המחלקה למשפט ציבורי חוקתי - משרד המשפטים

משה (מושי) צדרבוים

מנהל אגף עתודות ותכנון אסטרטגי ברשויות מקומיות, משרד הפנים

דן טיומקין

מנהל הדרכה ופיתוח ידע תחומי - תחום תעסוקת חרדים, מבוגרים ואנשים עם מגבלה, ג'וינט ישראל תבת

רועי כהן

יועץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה, לשכת מנכ"ל

רבקה לויפר

סמנכ"לית כלכלה ופיננסים ברשות החשמל

עמיחי סיבוני

בעלים של As אסטרטגיה, משרד לייעוץ אסטרטגי, קשרי ממשל ופרויקטים

אודי אייזק

מנהל מחלקת חינוך במועצה האזורית מגילות ים המלח

אשכול שוקרון

מנכ"ל מועצה אזורית גולן

איל רונן

מנהל מחלקת תכנון עיר, עיריית תל-אביב-יפו

יפית חייקין

מנהלת תחום ע.ת.י.ד ישראלי בחברה למתנ"סים

ופאא אבו עמאר

מנהלת מחלקת הנוער, מועצה אזורית אלקסום

אריק אדלר

גזבר עיריית בני ברק

דורית ניצן

מנהלת מרכזי ביצועים 2020 מערך מסחרי, בנק לאומי, אגף אשראי ופיתוח עסקי במערך המסחרי

ענבר יחזקאלי בליליוס

יועצת חברתית בכירה לשר האוצר

יאיר טרצ’יצקי

יו"ר ארגון העיתונאים בישראל, מייסד ועורך ראשי של התנועה לעיתונות ציבורית

עופר אזרד

מנכ"ל עיריית טבריה

שלומי עוזיאל

יזם אימפקט יוזמות Enter וTechbridge

אריג׳ סרחאן

מהנדסת המועצה המקומית מג׳ד אלכרום

סיון רוזנבלום

סגנית מנהל אגף חינוך, עיריית בת ים

מאיה הופמן לוי

מנכ"לית מרכז המצוינות של Dell EMC באר שבע, Dell Technologies

הדר גור אריה

מנהלת פיתוח עסקי שיווק ואסטרטגיה Innovision - סוכנות לחוויות מותג

ירון מטס

סגן ראש אגף התכנון, משטרת ישראל

קרן זילברמן-שביט

שותפה מייסדת ו COO, חברת H3

ג’ומעה אגבאריה

גזבר עיריית אום אל פחם

קרן טרנר

מנכ"לית משרד האוצר

פואד אלזיאדנה

מנהל מתנ"ס רהט, החברה למתנ"סים

יעל ישראלי נבו

ממונה בייעוץ המשפטי באגף השכר במשרד האוצר

אילן ישורון

מנהל מרחב דרום חטיבת שמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

ארנון שפירא

סמנכ"ל שיווק, יוניליוור ישראל

יניב אבוחצירא

Sodastream מנהל תפעול ישראל

יעל מזוז הרפז

ראש מטה הממונה על זרוע העבודה, משרד העבודה והרווחה

ורד אמר

מ"מ ראש בית הספר למצוינות בשלטון המקומי וראש מגמת מנכ"לים

נורית פלתר איתן

ראש אגף אסטרטגיה, בקרת מדיניות, קשרים בינלאומיים ודוברות ברשות החשמל

פאתן אלזינאתי

מתאמת חברה ערבית ומנהלת המתנ"ס הערבי יהודי-שיקגו, עיריית לוד עמותת קדם

שוש שמואלי

סגנית מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

יואב מעוז

מנכ"ל עמותת ידידי עתידים

רון אייפר

מנהל תחום בכיר כלכלה ותשתיות, משרד ראש הממשלה

בליינש זבדיה

שגרירה נודדת משרד החוץ, אגף אפריקה

אלישבע מזי”א

מנכ"לית תיאטרון החאן

אוהד כהן

סגן אדריכל מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון

חסאן טואפרה

סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות (כספים ובקרה)

עפאף חרזאללה

סמנכ"לית העירייה ומנהלת משאבי אנוש, עיריית באקה אלגרביה

יאסר חוג’יראת

מנכ"ל החברה, אלפנאר

איתי צברי

מנהל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, עיריית בית שמש

אברהים נסאסרה

יזם חברתי וכלכלי - מייסד ויו“ר, מרכז תמר

מרב מורד

מנהלת מחלקת תכנון העיר, עיריית באר שבע

עבדל גאבר חסדייה

סגן הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, משרד האוצר

יוסף אבו ג’עפר

גזבר המועצה המקומית חורה

איתי צחר

מנכ"ל עיריית כפר סבא

יהודה שפיצר

מנכ"ל עיריית ביתר עילית

זיו נבו

מנהל מערכות מידע אינטל ישראל

יפעת סלע

מנכ”לית, עמותת אלומה

חיים יפרח

הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים

מוסה קריני

מנהל תכנית ריאן דרום לקידום התעסוקה בחברה הבדואית

מתן יפה

מנכ"ל כוכבי המדבר

רועי דרור

ראש צוות ממשל אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

נעמה הולצמן

יועצת מנכ"ל משרד ראש הממשלה

אמיר גינוסר

ממונה תחום ייצוא וקידום מכירות במרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות

ציון רגב

מנהל תכנית החומש בחינוך במזרח ירושלים

עלמה שירן

מנהלת אגף קהילה דרום, עריית תל אביב-יפו

נתנאל רום

מייסד ומנהל ארגון לב העולם, רום משרד עורכי דין, עמותת אור עמי, חברת סמריה

אברמי טורם

נציב שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים

רני רוזנהיים

מנהל אגף חברה, עיריית ירושלים

אשר דולב

מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום במטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

נוי קדם-מדמון

סמנכ"ל תקשורת והסברה בדואר ישראל

מרים כבהא

נציבת שיוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

אסף אשר

סמנכ״ל תשתיות ותקציבים, משרד התחבורה

תהילה מימון

חברת מועצת העיר כפר סבא

שמעון קשש

סגן מנהל אגף החינוך ומנהל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, עיריית בני ברק

אורלי גבישי סוטו

מנהלת עסקים בקיבוץ חניתה ויושבת ראש חברת האחזקות, קיבוץ חניתה

יאיר טל

סמנכ״ל, דירה להשכיר

תום להד

שותף מנהל, קרן בורסייט

ורד גושן

מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי וממונה על צוות החדשנות העירוני, עיריית באר שבע

צחי רייכנשטיין

סמנכ"ל פיתוח עסקי מטריקס

אסף דטנר

סמנכ"ל תפעול ותשתיות, מועצה אזורית מטה בנימין

עמית דניאל

סמנכ"ל שיווק אסטרטגי, חברת VERINT

נעה ליטמנוביץ

ראש יחידת אסטרטגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעה בן – שבת

היועצת המשפטית לוועדת העבודה הרווחה והבריאות הכנסת, הלשכה המשפטית

סיון דטאוקר

סמנכ״לית פיתוח עסקי ורגולציה,גט

יאיר קירשבוים

מנכ"ל עיריית מודיעין עילית

אפרת שפרוט

מנכ"לית קרן הזדמנות לקידום השירות לאומי אזרחי

עודד רביבי

ראש מועצה מקומית אפרת

אופיר פלדי

מנכ"ל שמיים - יזמויות עסקיות וחברתיות

אילאיל בן צור

אחראית תחום תקשורת פנים ומיתוג Verint

ערה דואק

סמנכ״לית פיתוח ארגוני, המרכז הישראלי להתמכרויות

זיאד אבו גנים

גזבר המועצה המקומית לקיה

שי באבד

מנכ''ל משרד האוצר

לירן אבישר בן-חורין

מנכ"לית "מסע"

יהודה שווייגר

מנכ"ל, מועצה מקומית אפרת

יעל פריש

מנהלת תחום פנים וסביבה באגף החשב הכללי, משרד האוצר

כרמל טל ברמן

מנכ"לית המועצה האזורית גזר

משה ארבל

חבר כנסת

אברהם מנלה

מנכ"ל חברת קדישא ת"א יפו ויו"ר מד"א

יעל אגמון

רכזת ביטחון באגף התקציבים, משרד האוצר

שמעון לוי

מנכ"ל מסגרת "שמעיה" (ע"ר)

חאתם יאסין

מנכ"ל עיריית עראבה

בני אלון

מנכ"ל האקדמית ת"א יפו ויו"ר פורום המנכ"לים של וועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות

שירה ברלינר פולג

ראש תחום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה

חוי אייל

מנכ"לית המרכז הקהילתי במועצה אזורית בקעת הירדן

דגנית פחימא

מנהלת בכירה במחלקה לספורט חרדי, עיריית ירושלים

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה

דילוג לתוכן