للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

נעה סגל

מנהלת אגף תכנון מפת השלטון המקומי

מייסא זועבי

סגנית בכירה בפרקליטות מחוז צפון משרד המשפטים

צביקה דוידי

גזבר עיריית קריית מלאכי

כרמל טל ברמן

מנכ"לית המועצה האזורית גזר

מנחם בומבך

יוזם, מייסד וראש התכנית של המדרשה החסידית לצעירים

ראיד נחלה

מנהל פיתוח עסקי, סובחי נחלה ובניו בע"מ

אופיר בן פורת

מנהל בית הספר התיכון לחינוך סביבתי, שדה בוקר

נסרין חדאד חאג’ יחיא

ראשת התוכנית ליחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה; שותפה בקרן פורטלנד-ישראל

יוני נבו

יזם טכנולוגי-חברתי, חץ הצפון / רנטפייר / להיטיב

דורית חיזי

דוקטורנטית למדעי החיים

קרן נאוה

מנהלת פיתוח עסקי

ליבי אפין

סמנכ"לית תפעול מטריקס גלובל, מטרקיס בדיקות, TOPQ ומטריקס צפון מטריקס, מטריקס חטיבת מטריקס גלובל

ספי מנדלוביץ’

סגן מנהל בית חולים שערי צדק, רופא בכיר במחלקה לרופאה דחופה ילדים בבית חולים שערי צדק

אילאיל בן צור

אחראית תחום תקשורת פנים ומיתוג Verint

רים אסדי כנאנה

גזברית המועצה המקומית עוספיא

אחמד מוהנא

מנכ״ל עמותת "אמאנינא"

ישראל שוויבל

סמנכ"ל הכספים העולמי של קרן וולפסון

דפנה אפל

מנהלת מחוז דן בשירות התעסוקה הישראלי

חגי דרור

ראש מנהלת שיתוף הפעולה בין ממשלות במשרד הבריאות

אשכול שוקרון

מנכ"ל מועצה אזורית גולן

ציפי רוטלוי

סמנכ"ל, עיתון יתד נאמן

פאיז חנא

רואה חשבון, ממונה על מחוז חיפה, משרד הפנים

אמין אלקרינאוי

מנהל לשכת שירות התעסוקה רהט, שירות התעסוקה הישראלי

דוד פרץ

מנהל מחוז הצפון של החברה הממשלתית לתיירות

שלי סויסה

יועצת לחבר הכנסת מיכאל ביטון

תמיר דיין

מנכ"ל אקספו תל אביב - המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות

עומר שגב

יפית חייקין

מנהלת תחום ע.ת.י.ד ישראלי בחברה למתנ"סים

מלכה דרור

מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות, עיריית ירושלים

זיאד אבו גנים

גזבר המועצה המקומית לקיה

ניר לוינגר

מנכ"ל החברה המרכזית למכירות ולהפצה, שהיא חברת המכירות של קבוצת קוקה קולה בישראל

נסרין שאמי

מייסדת ומנכ"לית של FORSA- מתן שירותי ייעוץ ארגוני, הנחיית קבוצות, פיתוח תוכן וידע; רכזת אזור במערך הליווי של צוערים ברשויות מקומיות

דסי גורדון

מנכ”לית מינהל קהילתי בירושלים, החברה למתנ"סים

קרן טרנר

מנכ"לית משרד האוצר

ענת נחמיה לביא

מנכל"ית שותפויות אדמונד דה רוטשילד

אליהו מאירי

מנכ"ל אשכול רשויות כנרת עמקים

אמיר סבהט

מנהל פיתוח עסקי (רפואה ובריאות), אתיופיה ואפריקה

צחי רייכנשטיין

סמנכ"ל פיתוח עסקי מטריקס

אסא שפירא

מנהל אסטרטגיה, מקאן תל-אביב

ורד גושן

מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי וממונה על צוות החדשנות העירוני, עיריית באר שבע

ענבר הרוש גיטי

מנכ"לית עמותת "אחריי!"

נתנאל רום

מייסד ומנהל ארגון לב העולם, רום משרד עורכי דין, עמותת אור עמי, חברת סמריה

יונתן בן דור

מנכ"ל ישראל תורמת בע"מ

יונית (יונה) יעקובוביץ

מנכלית תוכנית קרב, החברה למתנסים-תוכנית קרב

שירה ברלינר פולג

ראש תחום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה

חוי אייל

מנכ"לית המרכז הקהילתי במועצה אזורית בקעת הירדן

מתן יפה

מנכ"ל כוכבי המדבר

אהרן ספראי

מנהל אברטק-רבטק

עינת ישפה

מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי, עיריית בני ברק

ליבי זייבלד

מנהלת מנהל קהילתי אשכולות בירושלים, החברה למתנ"סים

רות פולצ’ק

מייסדת ומנכ"לית she codes

הדס גבאי לרום

מנכ"לית ארגון נובה

אתי גפן

מנהלת אגף קהילה ורווחה במועצה אזורית עמק יזרעאל

שאדי חורי

מהנדס ראשי, מיאהקום – תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון בע"מ

ענת חנה לנקסנר

גזברית העירייה וראש מנהל הכספים בעיריית כרמיאל

רחלי מרום

מנכ"ל יעדים – חברה עירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

אפרת אפק

סגנית מנהל תכנית 'צוערים לשירות המדינה' בנציבות שירות המדינה

ארנון שפירא

סמנכ"ל שיווק, יוניליוור ישראל

עדי קין קרני

ראש אגף בקרה ואינטגרציה, חטיבת "מהיר לעיר" בחברת נתיבי איילון

שרית סלע

מנהלת יחידת הצעירים, עיריית תל-אביב-יפו

אשר דולב

מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום במטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

ליאור נחמה

מנכ"ל החברה לפיתוח מצפה רמון

מושיקו ארז

סמנכ״ל עיריית ראשון לציון

סלימה מוסטפא-סלימאן

 מנהלת תחום פיתוח אזורי, הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי

קארן טל

מנכ"לית עמותת 'תובנות בחינוך'

שרון בלום מלמד

מנהלת מינהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב יפו

אורי לוונטר-רוברטס

מנכ"ל המשרד הישראלי בפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)

טל אוחנה

ראש מועצה מקומית ירוחם

אלישבע מזי”א

מנכ"לית תיאטרון החאן

רועי לבנון

מנהל תחום תעסוקה בתעשיית ההיי-טק משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - זרוע העבודה - מינהל תעסוקת אוכלוסיות

אודי אייזק

מנהל מחלקת חינוך במועצה האזורית מגילות ים המלח

עדי לויתן

שותפה בחברת הייעוץ McKinsey & Company

מבורך יתברך אברהם

סגן מפקד משטרת נתניה

ענבר וייס

מהנדסת העיר בית שמש

אורי פינטו

מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי

לאה שכטר

מנהלת אגף משאבי אנוש בעיריית בני ברק

אורי הכהן

מנכ"ל BDO מעוף בע"מ, המפעילה את מערך מעוף של משרד הכלכלה במרכז הארץ. דירקטור בחברת סנרגיה המפעילה את פרויקט 'תעסוקה שווה' של משרד העבודה לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי

רדא ענבוסי

'"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

עודה אבו סריחאן

גזבר המועצה המקומית שגב שלום

דורון דוד תורג’מן

מפקד מרחב קדם משטרת ישראל, מחוז ירושלים

אלי וקנין

מנהל אגף בכיר לפיתוח הנגב והגליל

מאיר אגאי

מנהל מינהל קהילתי הרובע היהודי בירושלים

מרים כבהא

נציבת שיוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מוריס דורפמן

ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

יוסי ידין

מנהל פעילות מגזר בנקאי, SAP

אסנת וולף

מנהלת אגף משאבי אנוש, מועצה אזורית עמק חפר

ענבר יחזקאלי בליליוס

יועצת חברתית בכירה לשר האוצר

אורי סובוביץ

ראש המטה ומנהל הפעילות מול הממשלה והרשויות, OurCrowd

שיראל לוי דגן

סמנכ”ל כספים ותפעול, מעוז

יעל חקלאי קאופמן

מנהלת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים

אורן כהן

ראש מטה מנכ"ל משרד ראש הממשלה

אסף ברימר

מייסד ומנכ"ל מונא, מונא – חלל לשינוי

אביה קדרי

מנהל האגף לשירותים חברתיים, מועצה אזורית גוש עציון

לימור לוריא

 סגנית ראש מינהל הגמלאות ומנהלת אגף נכות המוסד בביטוח לאומי

אינה סולטנוביץ’-דוד

מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה

מחמוד אלעמור

מנכ"ל החברה הכלכלית רהט

סאוסן אלקאסם

שופטת בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה

אמיר רשף

סגן הממונה על התקציבים (ביטחון וממשל), משרד האוצר

ניר הכהן

מנכ"ל המכללה האקדמית "בית ברל"

יאסר אלעמור

מבקר פנים ונציב תלונות הציבור, מועצה אזורית אלקסום

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה