للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

חאתם יאסין

מנכ"ל עיריית עראבה

סיון רוזנבלום

סגנית מנהל אגף חינוך, עיריית בת ים

שמעון לוי

מנכ"ל מסגרת "שמעיה" (ע"ר)

סאמי סעדי

מייסד ומנכ"ל משותף בארגון צופן מרכזי טכנולוגיה עילית בע"מ (חל"צ)

אסף רוט

מנכ"ל ושותף קבוצת אינסטאנט / חברות לוגיק פיתוח עסקי וטכנולוגי

נעימה חנאווי-כראם

יועצת למנהלת הכללית של משרד המשפטים משרד המשפטים, לשכת המנהלת הכללית

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן, תאגיד השידור הישראלי

רחל מטר סקופסקי

מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה

לינה אלעטאונה

מנכ"לית, פרויקט ואדי עתיר

רז פרויליך

מנכ"ל החברה למתנ"סים

ענת צ’רבינסקי

סמנכ״לית ואדריכלית ראשית, קבוצת תדהר

אהרון כריש

מנהל רב מגזריות ותכנית העמיתים, מעוז

אורי גיל

משנה למנכ"ל, ג'וינט - אלכא

רוואידא יונס

מנכ"לית מועצה מקומית ערערה

איה לאור

סמנכ"ל תפעול וייזום חברה כלכלית כפר סבא

חוסין טרביה

מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה - אגן בית נטופה

עבדל גאבר חסדייה

סגן הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, משרד האוצר

נעמה בן זאב

סמנכ״לית התחדשות עירונית עזרה ובצרון

אינה סולטנוביץ’-דוד

מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה

אלונה בר-און

יו"ר משותף בגלובס ושותפה מנהלת בקרן השקעות 'בית וגג'

אהרון אטיאס

מנכ"ל - עיריית לוד

נפתלי אברהם

מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה

אלישיב רייכנר

עיתונאי ופובליציסט בעיתון מקור ראשון

לילך גבע

מנכ"לית מועצה מקומית קצרין

יאיר גולדמן

מנהל אגף תפעול, עיריית לוד

אסא שפירא

מנהל אסטרטגיה, מקאן תל-אביב

ישראל שוויבל

סמנכ"ל הכספים העולמי של קרן וולפסון

סוניה מסעוד

דירקטורית ומנהלת משרד נצרת, דלויט

יעקב ישראל נתניהו

מנכ"ל העיר חריש

איהאב חוסיין

משנה למנכ"ל Babcom Centers

רואא חאטר

ראש ענף משאבי אנוש תקינה וגיוון תעסוקתי במשרד רה״מ

אשכול שוקרון

מנכ"ל מועצה אזורית גולן

ארי סינגר

בעלים ומנהל של חברת מסחר בתחום היהלומים

אחמד מואסי

מנהל תחום חברה ערבית, קרן רוטשילד קיסריה, ניהול פרויקטים

נירה צימלס

מנכ"ל, בעצמי

שרי נוריאל

מנכ"לית ציונות 2000

רחל (רייצ’ל) ברנר שלם

סגנית סמנכ"ל אסטרטגיה במשרד הבריאות

יעל היימן

אדריכלית העיר ומ"מ מהנדס העיר, ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, עיריית בית שמש

חיים נרגסי

ראש התביעה העירונית וסגן היועץ המשפטי לעיריית ירושלים

טל בן גיגי

"סמנכ"ל תפעול בקבוצת "ברנד תעשיות

יונתן בר סימן טוב

ממונה מחוז מרכז, משרד הפנים

לימור לוריא

 סגנית ראש מינהל הגמלאות ומנהלת אגף נכות המוסד בביטוח לאומי

סועד חסון זהראלדין

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור מועצה מקומית דלית אל-כרמל

גליה גרנות

סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל

עבדאללה זועבי

מנהל תחום תכנון כח אדם של מקצועות הבריאות בישראל, אגף למשאבי אנוש במקצועות הבריאות, משרד הבריאות

ענבר וייס

מהנדסת העיר בית שמש

נוי קדם-מדמון

סמנכ"ל תקשורת והסברה בדואר ישראל

אביטל בלונדר

מנכל“ית, עמותת ג‘ינדאס

ראיד נחלה

מנהל פיתוח עסקי, סובחי נחלה ובניו בע"מ

רועי פולקמן

יועץ אסטרטגי

איתי צברי

מנהל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, עיריית בית שמש

דודי מזרחי

מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

אבי ילאו

יו"ר מפלגת צדק, אקטיביסט ויזם חברתי

רים זריק

מנהלת מחלקת חינוך, מועצה מקומית עילבון

יריב מן

מנהל אגף בכיר לפיתוח כלכלי וחברתי - החברה הבדואית בנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

אחמד מוהנא

מנכ״ל עמותת "אמאנינא"

יהודה שווייגר

מנכ"ל, מועצה מקומית אפרת

מרב חורב

סגנית ראש מטה השכלה ויישום, המשרד לשוויון חברתי, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

שי באבד

מנכ''ל משרד האוצר

אורי הכהן

מנכ"ל BDO מעוף בע"מ, המפעילה את מערך מעוף של משרד הכלכלה במרכז הארץ. דירקטור בחברת סנרגיה המפעילה את פרויקט 'תעסוקה שווה' של משרד העבודה לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי

דורון דוד תורג’מן

מפקד מרחב קדם משטרת ישראל, מחוז ירושלים

בן אראלי

מורה , בי"ס בויאר, ירושלים ומנהל צוות חדשנות בפרויקט בלומברג

אורסאן סלמאן

סמנכ"ל כספים, חברת האחזקות ; דירקטור, חברות בנות קבוצת עפיפי

ענבר הורביץ

סמנכ"לית שיתופים

ריקי סיטון

מנהלת חברותא-איילת השחר ורכזת קבוצת הנשים בתכנית משפיעים

שי-לי שפיגלמן

ראש מטה ישראל דיגיטלית

שילה אדלר

מנכ"ל מועצת יש"ע

שלומי עוזיאל

יזם אימפקט יוזמות Enter וTechbridge

נתנאל רום

מייסד ומנהל ארגון לב העולם, רום משרד עורכי דין, עמותת אור עמי, חברת סמריה

אמיר רשף

סגן הממונה על התקציבים (ביטחון וממשל), משרד האוצר

אמיר גינוסר

ממונה תחום ייצוא וקידום מכירות במרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות

ליאור נחמה

מנכ"ל החברה לפיתוח מצפה רמון

אווקה קובי זנה

ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים

גיא שמחי

הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, ההסתדרות החדשה

אדית בר

מנהלת מינהל פיתוח כלכלי במשרד הפנים

איילה מאיר

מנהלת אגף בכיר, משפחה ילדים ונוער בקהילה במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

יעל חקלאי קאופמן

מנהלת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים

דני רוזנר

צעדים לשינוי חברתי- ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה

איריס נחמיה

ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה

רדא ענבוסי

'"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

גל שחם

מנכ"ל UPS חטיבת השילוח הבינלאומי

משה כהן

מנהל מחוז ירושלים והנגב, חברת החשמל

אברהים נסאסרה

יזם חברתי וכלכלי - מייסד ויו“ר, מרכז תמר

מאיר רובין

מנכ"ל פורום קהלת

אליהו מאירי

מנכ"ל אשכול רשויות כנרת עמקים

טל אלכסנדרוביץ – שגב

מנכ"לית ובעלים בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת

אורי סובוביץ

שותף, מנהל קשרי הממשל והשותפויות, OurCrowd

וסים רוחאנה

מנהל אתרים חברת באבקום סנטרס

פאתן אלזינאתי

מתאמת חברה ערבית ומנהלת המתנ"ס הערבי יהודי-שיקגו, עיריית לוד עמותת קדם

איילת דליות

מנהלת מחלקה להכשרה ופיתוח מקצועי של צוותי חינוך ויועצת ראש העיר לקידום שוויון מיגדרי

מנחם בומבך

יוזם, מייסד וראש התכנית של המדרשה החסידית לצעירים

דנה שלזינגר

סמנכ"לית כספים וסחר משקי המפרץ, מקבוצת מילואות

אבישלום הוסמן ארבל

גזבר המועצה המקומית זכרון יעקב

יאסר חוג’יראת

מנכ"ל החברה, אלפנאר

רועי לבנון

מנהל תחום תעסוקה בתעשיית ההיי-טק משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - זרוע העבודה - מינהל תעסוקת אוכלוסיות

אורי פינטו

מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי

מתן יפה

מנכ"ל כוכבי המדבר

תום להד

שותף מנהל, קרן בורסייט

משה ארבל

חבר כנסת

זהבה טספי

מנהלת מחלקת תכניות, הקרן לידידות

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה