للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

אורי פינטו

מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי

אבי ילאו

יו"ר מפלגת צדק, אקטיביסט ויזם חברתי

יואל זילברמן

מנכ"ל עמותת השומר החדש

עבד עאסלה

סמנכ"ל קבוצת ראות, מחזון למציאות ע"ר

שני אלדן

מהנדס העיר ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית קריית שמונה

רננה גומא יעקב

מנהלת האגף האסטרטגי במועצה אזורית אשכול

דני רוזנר

צעדים לשינוי חברתי- ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה

ד”ר עדי קול

דיקנית הסטודנטים, המרכז הבינתחומי, הרצליה.

וסים רוחאנה

מנהל אתרים חברת באבקום סנטרס

ריקי סיטון

מנהלת את פרויקט "חברותא"

אביה קדרי

מנהל האגף לשירותים חברתיים, מועצה אזורית גוש עציון

דודי מזרחי

מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

איריס נחמיה

ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה

מנחם בומבך

יוזם, מייסד וראש התכנית של המדרשה החסידית לצעירים

ניר לוינגר

מנכ"ל החברה המרכזית למכירות ולהפצה, שהיא חברת המכירות של קבוצת קוקה קולה בישראל

מוסה קריני

מנהל תכנית ריאן דרום לקידום התעסוקה בחברה הבדואית

מירי רוזן

מנכ"לית מייסדת עמותת 'לשמה'

פיליפ אזרד

מנכ"ל עיריית אילת

ראומה גליסקו כהן

סגנית מנהל אגף משאבי אנוש לפיתוח ארגוני, עיריית באר שבע

ורד גושן

מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי וממונה על צוות החדשנות העירוני, עיריית באר שבע

איתן פטיגרו

טייס באל על, מ״מ וסגן ראש מועצת שוהם

שירה שפירא

סגנית ראש אגף בכיר מורשת משרד ירושלים ומורשת

טליה כהן

סמנכ"לית וראש חטיבת מהיר לעיר ,חברת נתיבי איילון

חסאן טואפרה

סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות (כספים ובקרה)

עדי חכמון

סגנית הממונה על התקציבים (תשתיות), אגף תקציבים, משרד האוצר

שחר רובינשטיין

מנכ''ל כפר הנוער קדמה

מרים כבהא

נציבת שיוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

ג’והר חלבי

גזבר- מועצה תעשייתית תפן

עוז כ”ץ

מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה

שירה ברלינר פולג

ראש תחום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה

אברהם (אבי) אלבאז

משנה למנכ"ל עיריית עפולה

סאמי אסעד

סמנכ"ל - עמותת קו משווה

צביקה דוידי

גזבר עיריית קריית מלאכי

כרמל טל ברמן

מנכ"לית המועצה האזורית גזר

חוי אייל

מנכ"לית המרכז הקהילתי במועצה אזורית בקעת הירדן

מיכל טביביאן מזרחי

מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

עלמה שירן

מנהלת אגף קהילה דרום, עריית תל אביב-יפו

אילן ישורון

מנהל מרחב דרום חטיבת שמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

שמואל ילמה

ראש היחידה למשפחה וקהילה, ג'וינט-אשלים

לאה שכטר

מנהלת אגף משאבי אנוש בעיריית בני ברק

אופיר דובובי

מקים ובעלים של OpenValley

קרן ברק

גזברית וראשת מנהל הכספים, עיריית ראשון לציון

אופירה גולדווסר

מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני, אסם-נסטלה

בליינש זבדיה

שגרירה נודדת משרד החוץ, אגף אפריקה

נעמה שולץ

מנהלת האסטרטגיה של מפלגת יש עתיד ומנהלת מטה יו"ר

שי לינדנר

מנכ"ל 6, חוצה צפון

יוספה דאר

מנכ"לית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

פארס טויל

מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי - משרד החינוך

הדר גור אריה

מנהלת פיתוח עסקי שיווק ואסטרטגיה Innovision - סוכנות לחוויות מותג

אסנת גולן

סמנכ"לית תקשורת, דיגיטל וקיימות, קבוצת שטראוס

דורית חיזי

דוקטורנטית למדעי החיים

שיראל לוי דגן

סמנכ”ל כספים ותפעול, מעוז

ערה דואק

סמנכ"לית תפעול, המרכז הישראלי להתמכרויות

סאוסן אלקאסם

שופטת בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה

עידו פרומר

מנהל המרכז, מרכז מדעים ירוחם

אפרת שגב

סמנכ״ל כלכלה מידע ומחקר, דן אנד ברדסטריט ישראל

אשרף אבו סיאם

מנהל מרכז קהילתי מתנ"ס לקיה

אלישיב רייכנר

עיתונאי ופובליציסט בעיתון מקור ראשון

סלאם שרקייה

מנהל תחום שיווק מגזרים, קוקה קולה ישראל

שילה אדלר

מנכ"ל מועצת יש"ע

ציפי רוטלוי

סמנכ"ל, עיתון יתד נאמן

יקיר שגב

מנכ"ל עמותת אם אשכחך

אסנת וולף

מנהלת אגף משאבי אנוש, מועצה אזורית עמק חפר

סיגל קנוטופסקי

סמנכ"ל פיתוח משאבים, מעוז

מוריה שלום

מנהלת העיתון, עיתון מקור ראשון

אסי מויאל

מנהל חטיבת פתרונות הדרכה והטמעה, נס טכנולוגיות

דנה שלזינגר

סמנכ"לית כספים וסחר משקי המפרץ, מקבוצת מילואות

זהבה טספי

מנהלת מחלקת תכניות, הקרן לידידות

זיאד אבו גנים

גזבר המועצה המקומית לקיה

חוסאם אבו בכר

מנהל סניף עפולה, המוסד לביטוח לאומי

דגנית בידרמן

מנכ"לית עמותת להיטיב

דוד בר

מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

סאמי סעדי

מייסד ומנכ"ל משותף בארגון צופן מרכזי טכנולוגיה עילית בע"מ (חל"צ)

מרב מורד

מנהלת מחלקת תכנון העיר, עיריית באר שבע

אלי יעקבי

מנהל פרויקטים חינוכיים בעמותת "יד אליעזר"

יעל דורון-דרורי

יועצת עצמאית ומרצה בתחום פיתוח חדשנות וחשיבה יצירתית

סוזאן דסוקי

יועצת למנכ"לית, משרד המשפטים

אבינעם סגל-אלעד

ראש אשכול חינוך בתי משפט והשוואת חקיקה, המחלקה למשפט ציבורי חוקתי - משרד המשפטים

טל אוחנה

ראש מועצה מקומית ירוחם

ריאד אבו עאבד

מנהל השירות הפסיכולוגי במועצה המקומית חורה

ורד אמר

מ"מ ראש בית הספר למצוינות בשלטון המקומי וראש מגמת מנכ"לים

אפרת אפק

סגנית מנהל תכנית 'צוערים לשירות המדינה' בנציבות שירות המדינה

צחי רייכנשטיין

סמנכ"ל פיתוח עסקי מטריקס

רבקה לויפר

רכזת תכנון מקרקעין והגנת הסביבה באגף התקציבים, משרד האוצר

סיון רוזנבלום

סגנית מנהל אגף חינוך, עיריית בת ים

אילת גולומב פלנר

ממונה על החטיבה העליונה במקיף קשת ראם בירושלים. דירקטורית, יו"ר וועדת הביקורת בעמידר

קרן פטל

מנכ"לית המועצה האזורית מרום הגליל

דפנה מאור

מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה, משרד הכלכלה והתעשייה

אורית קלר

מנהלת המחלקה לרווחה חינוכית בעיריית תל אביב-יפו

אסף ברימר

מייסד ומנכ"ל מונא, מונא – חלל לשינוי

יעל ישראלי נבו

ממונה בייעוץ המשפטי באגף השכר במשרד האוצר

תאיר איפרגן

מנהלת מה"ט - המכון הממשלתי להכשרות טכנולוגיות, משרד הכלכלה

איה לאור

סמנכ"ל תפעול וייזום חברה כלכלית כפר סבא

רועי כהן

יועץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה, לשכת מנכ"ל

מעוז ביגון

מנהל מינהל חינוך,נוער וקהילה. עיריית בית שמש

יניב אבוחצירא

Sodastream מנהל תפעול ישראל

מור ברזני

מנהלת אגף גיוון תעסוקתי - נציבות שירות המדינה, האגף לגיוון תעסוקתי

אילן אביטן

מנהל תחום משרד הרווחה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

אוהד כהן

סגן אדריכל מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון

אמיר גינוסר

ממונה תחום ייצוא וקידום מכירות במרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי יתקיים ב-19/4/20, יום ראשון ב18:30. המפגש יכלול הצגה של המיזמים והתכניות, ארגון מעוז ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.