للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

לוגו מעוז

המערכות המשפיעות על חיי האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים.
במערכות כאלו, ומול אתגרי המציאות הישראלית הסבוכה, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך לייצר רשת של מנהיגים מובילי שינוי הנמצאים במוקדי ההשפעה בכל מגזרי התעסוקה, המייצגים את כלל הציבור בישראל במטרה להגביר את רמות האמון ביניהם ולפתח את יכולות ההשפעה והמנהיגות שלהם.

ייעוד זה שלקח על עצמו ארגון מעוז קורה כחלק מהחלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’– תכנית אסטרטגית לבניית עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל.

תכניות מעוז (מיזם משותף של מעוז ועתודות לישראל)

כמדי שנה, נפתחת ההרשמה לתוכניות מעוז בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטים בתחומי הליבה: מיזם תעסוקה ותכנית העמיתים (שותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה), מיזם מקום (עם משרד הפנים), מיזם ענבר (עם משרד הבריאות), מיזם אדוות (עם משרד החינוך).

בתוכניות משתתפים זה לצד זה מנהלים ומנהלות הנמצאים במוקדי השפעה ורוצים להוביל שינויים חברתיים-כלכליים. העמיתים בתוכניות מגיעים ממגוון קבוצות בחברה וממגוון המגזרים התעסוקתיים בישראל; העסקי, החברתי, הציבורי, המוניציפאלי והתקשורת.

עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.

בתקופה הזו נפתחת הרשמה משותפת לתכניות עמיתים ומקום:

777-07

שפועלת בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, ומתמקדת בשוק העבודה בישראל.

13-15-14

הפועלת בשיתוף משרד הפנים מתמקדת במרחב המקומי והשפעתו על חיי האזרח.

* ההרשמה לתכנית ענבר, מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי במערכת הבריאות, פתוחה כעת. לחץ כאן להרשמה.
* ההרשמה לתכנית אדוות תפתח במועד מאוחר יותר.
* פתיחת תכנית מקום מותנית באישור התקציב.

מטרות התכניות

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי, באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות לקידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין  רלבנטיים

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים, מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם

מסגרת התכניות

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב: שבוע חקר ושבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת על אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית.

דרישות התכניות

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה -השתתפות בכל מפגשי התוכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום תוכנית העמיתים.

17-21-21

דמי השתתפות סמליים.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7
  שנות ניסיון 
  ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותוכניות, ועוד).
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה.

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה.

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר והם יבחנו לתכנית “העמיתים”.
* התוכניות אינן מתאימות למועמדים/מועמדות שהינם בין תפקידים.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: maozadmission@maoz-il.org או בטלפון: 054-7767853.

תהליך המיון

ההרשמה לתוכניות נפתחת ביום חמישי ה- 05/03/2020.
תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30
שאלון הרשמה אחיד לשתי התוכניות. בשלב זה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון. מועמדים/ות רלוונטיים/ות ימוינו בשלב זה לתוכנית המתאימה עבורם ויקבלו זימונים לימי הערכה ואת לו”ז תהליך המיון בתוכנית אליה זומנו. (תשובות ימסרו במהלך חודש מאי)
30-33-31

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. (יתקיימו במהלך חודש יוני-יולי)

30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית וחברי רשת מעוז. (יתקימו במהלך חודש ספטמבר)

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  |  * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכניות מקום ועמיתים

זיאד אבו גנים

גזבר המועצה המקומית לקיה

אדית בר

מנהלת מינהל פיתוח כלכלי במשרד הפנים

אורי סובוביץ

שותף, מנהל קשרי הממשל והשותפויות, OurCrowd

מרב מורד

מנהלת מחלקת תכנון העיר, עיריית באר שבע

הילה ברקן

סמנכ"לית קשרי חוץ, המכללה האקדמית כנרת

לימור לוריא

 סגנית ראש מינהל הגמלאות ומנהלת אגף נכות המוסד בביטוח לאומי

פארס טויל

מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי - משרד החינוך

שרית סלע

מנהלת יחידת הצעירים, עיריית תל-אביב-יפו

יורם קרין

ראש המועצה האזורית עמק המעיינות

אושר פרי

לשעבר סמנכ"ל שיווק בינל', אוטואגרונום

שלי סבן

מנהלת מחלקת ביטוח חיים - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חטיבת החיסכון הפנסיוני

חוסאם אבו בכר

מנהל סניף עפולה, המוסד לביטוח לאומי

ניר לוינגר

מנכ"ל החברה המרכזית למכירות ולהפצה, שהיא חברת המכירות של קבוצת קוקה קולה בישראל

סמאח הייב-ג’לג’ולי

מנהלת מרכז אזורי ריאן, טירה - אלפנאר

איה לאור

סמנכ"ל תפעול וייזום חברה כלכלית כפר סבא

מנחם בומבך

יוזם, מייסד וראש התכנית של המדרשה החסידית לצעירים

יאיר טל

סמנכ״ל, דירה להשכיר

מרים כבהא

נציבת שיוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

דני אלעזר

מנכ"ל עמותת 'יד ביד'

גלעד צ’יטיאט

מייסד ומנכ״ל Botanima Organics, חברה למוצרי קנביס רפואי בארה"ב

רועי לבנון

מנהל תחום תעסוקה בתעשיית ההיי-טק משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - זרוע העבודה - מינהל תעסוקת אוכלוסיות

אפרת שפרוט

מנכ"לית קרן הזדמנות לקידום השירות לאומי אזרחי

שרה הלר

תכנית חן - מנהלת תחום בכירה, שבילים - מנהלת, קרן ק.מ.ח - רכזת תחום יעוץ נשים

עמליה זרקא

מנהלת קרן פטריק ולינה דרהי

טלי גורן

סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, שידורי קשת

אבי כהן סקלי

מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

אוראל יפרח

מנהל תחום שיכון ומקרקעין באגף החשב הכללי, משרד האוצר

ורדית רוזנבלום

טו"ר ועו"ד, מנחה בתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בחברה החרדית ובתוכנית שלוחי ציבור בשיתוף עם האונ' העברית, מנהלת מדרשת 'אותות' - מסגרת תורנית לנשים חרדיות

אתי גפן

מנהלת אגף קהילה ורווחה במועצה אזורית עמק יזרעאל

אורי הכהן

מנכ"ל BDO מעוף בע"מ, המפעילה את מערך מעוף של משרד הכלכלה במרכז הארץ. דירקטור בחברת סנרגיה המפעילה את פרויקט 'תעסוקה שווה' של משרד העבודה לשילוב אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי

סיון קלינגבייל

עיתונאית עצמאית וכותבת הארץ וTheMarker

ליטל וקסלר

סמנכ"ל משאבי אנוש שיכון ובינוי- סולל בונה

אסי מויאל

מנהל חטיבת פתרונות הדרכה והטמעה, נס טכנולוגיות

אמיר סבהט

מנהל פיתוח עסקי (רפואה ובריאות), אתיופיה ואפריקה

אביה קדרי

מנהל האגף לשירותים חברתיים, מועצה אזורית גוש עציון

מוריס דורפמן

ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

אלגרה קילשטיין

סמנכלית טכנולוגיות מידע אמדוקס, ארגון טכנולוגיות

לינה אלעטאונה

מנכ"לית, פרויקט ואדי עתיר

אילן ישורון

מנהל מרחב דרום חטיבת שמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

נעה בן – שבת

היועצת המשפטית לוועדת העבודה הרווחה והבריאות הכנסת, הלשכה המשפטית

אורסאן סלמאן

סמנכ"ל כספים, חברת האחזקות ; דירקטור, חברות בנות קבוצת עפיפי

חוסין טרביה

מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה - אגן בית נטופה

ג’אליה אבו כף

מנהלת תחום פיתוח כלכלי, ינאביע

חליל עיד

מנהל מפעלים מוצרים מתכלים - תפעול, HP Indigo

שלום דניאל

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי טמבור, אגף השיווק

אורי הרמן

GM Israel & VP Operations at CYBEREASON

אודי ירושלמי

מנכ"ל S.I.T

אריק אדלר

גזבר עיריית בני ברק

אלי סלומון

סמנכ"ל טק בריבוע בע"מ (חל"צ) קמא-טק

יונתן בן דור

מנכ"ל ישראל תורמת בע"מ

הדר גור אריה

מנהלת פיתוח עסקי שיווק ואסטרטגיה Innovision - סוכנות לחוויות מותג

רסול סעדה

מנהל מיזם קהילות בטוחות, קרן אברהם

אורית חלמיש

מנהלת פיתוח ארגוני ומטה מש"א שטראוס ישראל

שי לינדנר

מנכ"ל 6, חוצה צפון

אלישיב רייכנר

עיתונאי ופובליציסט בעיתון מקור ראשון

ליבי זיק

מנהלת אגף מעונות גנים ומועדוניות עזר מציון, האגף לקידום הילד

סאוסן אלקאסם

שופטת בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה

מוריה ברוט

מנהלת תחום בכיר אסדרת שוק עבודה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לשכת הממונה על זרוע העבודה

הושע גוטליב

משרד ראש הממשלה

יפעת לוי מאייר

סמנכ"ל משאבי אנוש, רכבת ישראל

שמואל גרינברג

סגן ראש העיר, עיריית בית שמש

מירי שמואלי

מנהלת תחום בכיר מדיניות ואסטרטגיה אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

פיליפ אזרד

מנכ"ל עיריית אילת

חיים יפרח

הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים

ליאור שטול

מנכ"ל מוסדות בני דוד

מיכאל בן שטרית

עצמאי, מרצה ויועץ ארגוני

כפיר מצוינים

ראש תחום פרויקטים בכיר באגף פנים תכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה

אסף ברימר

מייסד ומנכ"ל מונא, מונא – חלל לשינוי

גלית שניידר מימרן

גזברית עיריית רמת גן

מוחמד אבו עשיבה

מנהל תכנית ריאן דרום אלפנאר - מפעילה את מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית

גיא שפיגלמן

מנהל פיתוח עיסקי, בריאות ומדעי החיים, Amazon Israel

סאמי סעדי

מייסד ומנכ"ל משותף בארגון צופן מרכזי טכנולוגיה עילית בע"מ (חל"צ)

סאמי אסעד

סמנכ"ל - עמותת קו משווה

מאיר שמחה

מנהל הנדסה ותכנון, אזורים

דוד בר

מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

הילה קפלן

מנהלת אגף שפ"ה וסביבה במועצה אזורית רמת הנגב

איתי צברי

מנהל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, עיריית בית שמש

מיכאל וולה

מנהל המחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי, עיריית תל אביב יפו

מחמוד כיאל

מנכ"ל, וויקאיה

דורית ניצן

מנהלת מרכזי ביצועים 2020 מערך מסחרי, בנק לאומי, אגף אשראי ופיתוח עסקי במערך המסחרי

ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה

מרים שטילמן לבזובסקי

סמנכ"ל תפעול, משנה למנכ"ל אלגוטק מערכות בע"מ

יעל מזוז הרפז

ראש מטה הממונה על זרוע העבודה, משרד העבודה והרווחה

עינת כץ-שרוני

מנהלת תוכניות, המכון לממשל ומדיניות (אלכא), ג'וינט ישראל

אושרת שמעון

ראש תחום סיוע לתעסוקה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הלשכה המשפטית

זיו נבו

מנהל מערכות מידע אינטל ישראל

מלאכי לוינגר

ראש מועצה מקומית קריית ארבע

נסרין סקר דקסה

מהנדסת מועצה מקומית דלית אל-כרמל

דני רוזנר

צעדים לשינוי חברתי- ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה

ליאור ז’ורנו חפץ

מנכ"לית תוצרת הארץ

ג’יל דרמון

יו''ר פעיל ומייסד ארגון לתת ומנכ''ל LAVI Capital

תמיר דיין

מנכ"ל אקספו תל אביב - המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות

אברהם מרדכי וינברגר

סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק

נפתלי אברהם

מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מיכל טביביאן מזרחי

מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

ירון מטס

סגן ראש אגף התכנון, משטרת ישראל

סוזן חסן

ראש תחום אסטרטגיה, ג'וינט תבת

אשר דולב

מנהל אגף בכיר כלכלה ויישום במטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

חגי טולדנו

מנהל אגף בכיר קשרי קהילה, הרשות להתחדשות עירונית

עינת ישפה

מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי, עיריית בני ברק

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני maozadmission@maoz-il.org או בטלפון 054-7767853.

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

תכניות מעוז מיועדות למנהיגות ומנהיגים מכלל המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון קהילות בחברה הישראלית. מסגרת התכנית, השיטות והכלים הנלמדים דומים בכל אחת מהתכניות כאשר לכל תכנית מיקוד מקצועי משלה. עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית, רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה.    

תכנית מקום מתמקדת בחיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

תכנית העמיתים מתמקדת באתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה.

תכנית ענבר מתמקדת באתגרי מערכת הבריאות, נוכח השינויים במבנה האוכלוסייה וברמת שירותי הבריאות הנצרכים בחברה מערבית מודרנית. ההרשמה לתכנית זו הינה נפרדת.

תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוך תוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי. ההרשמה לתכנית זו תפתח בהמשך.

השנה, מתוך הסתכלות על חוויות המועמד וכדי לאפשר התאמה מיטבית של המועמד/ת לתכנית, אנו פותחים הרשמה מאוחדת לתכניות מקום ועמיתים. המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות. הרשמה אחידה מאפשרת התאמה מיטבית שלך המועמד/ת תוך יצירת קבוצת עמיתים מגוונת, המביאה את פסיפס הפרספקטיבות והקולות בחברה הישראלית. כרגע ההרשמה היא לתוכניות עמיתים ומקום, למעט תכנית אדוות אשר תיפתח בהמשך, וכן תכנית ענבר המתמקדת באתגרי מערכת הבריאות אשר ההרשמה אליה נפרדת.

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית, במעוז אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

תכניות העמיתים של מעוז בנויות על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונות להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

דמי ההשתתפות משתנים בכל תכנית כפונקציה של הסכם השותפות עם משרדי הממשלה השונים ( משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות וכד’). בכל אחת מהתכניות דמי ההשתתפות מהווים אחוז זניח מעלות כל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכד’. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה לתכנית ומלגות יישקלו לפי הצורך.

דמי ההשתתפות בתכניות השונות:

 • תכנית עמיתי מעוז כ- 1500$ (כ- 5% מעלות התכנית).
 • תכנית מקום – העלות מסובסדת במלואה, ע”י משרד הפנים וארגון מעוז, ללא עלות למשתתפים.

הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל maozadmission@maoz או בטלפון: 054-7767853.

לצערנו, עקב הקורונה ההרשמה לתכניות עמיתים ומקום הוקפאה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה