للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

המרחב המקומי הינו בעל השפעה רבה על כל תחומי חייו של האזרח, החל מהתמודדות עם אתגרי היום-יום ועד אתגרים ברמה הלאומית, השפעה שניכרה היטב במהלך מגפת הקורונה. המרחב המקומי הינו מערכת מורכבת של ארגונים ומנהיגים, משלטון מקומי, גופים עסקיים, משרדי ממשלה, מגזר שלישי וגופי תקשורת, אשר כולם יחד הינם חיוניים ביותר ליצירת מערכת מתפקדת ויעילה. לצד הפוטנציאל האדיר הטמון במרחב המקומי קיימים אתגרים מבניים, ארגוניים וחוצי מגזרים כמו גם אתגרים לאומיים הבאים לידי ביטוי בירידה באמון וקושי ביצירת שיתופי פעולה.

על מנת להתמודד עם אותם אתגרים וכנגזרת מהחלטת הממשלה 1653 ‘עתודות לישראל’, הוחלט על ידי משרד הפנים וארגון מעוז על ייסוד מיזם משותף, מיזם מקום, המאתר, מפתח ומרשת מנהיגים ומנהיגות בעלי זיקה למרחב המקומי, בונה ביניהם אמון ומלווה אותם בתהליכי הובלת שינוי וחיזוק הון חברתי.

תכנית ההכשרה

תכנית מקום מהווה את פרק ההכשרה במיזם מקום שמטרתה לפתח ולרשת את הדור הנוכחי והעתידי של מנהיגות ומנהיגים ממלכתיים ומובילי שינוי מהשלטון המקומי, החברה האזרחית, המגזר העסקי, השלטון המרכזי ומהתקשורת ובסיומה משתתפיה הופכים לחלק מרשת מעוז ועתודות לישראל.
בתכנית ישתתפו כ-50 מנהיגות ומנהיגים איכותיים, מגוונים וערכיים מכלל החברה הישראלית.

מסגרת התוכנית

התכנית צפויה להתחיל בחודש מרץ 2022, אדר תשפ"ב (בכפוף להנחיות משרד הבריאות):

14-16-16

התוכנית כוללת כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 40 יום)

הפרוסים לאורך השנה, מתוכם שבועיים למידה בחו"ל.

14-16-15

התכנית פועלת בפורמט On The Job Training

במטרה לאפשר עבודה ולמידה תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

 • למידה משמעותית על אתגרי החברה הישראלית והמגזרים התעסוקתיים ברמה המקומית והלאומית.
 • למידה על מנהיגות בונה אמון אל מול אתגרי מדינת ישראל בעולם משתנה
 • העמקה בתחומי הליבה של המרחב המקומי בדגש על פיתוח כלכלי ותושבים במרכז.
 • התנסות בתכני הובלת שינוי, כולל כלים פרקטיים וקידום פעולות משולחן העבודה.
 • למידה במסגרת קבוצת עמיתים מגוונת ומגובשת, הכוללת היוועצות וקידום אתגרים אישיים ומשותפים.
 • פיתוח אישי הכולל ליווי צמוד וכלים מנהיגותיים.
 • השתתפות בהכשרת מנהלים בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד בארה”ב (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר)

דרישות התכנית

17-21-17

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.

17-21-18

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית.

17-21-19

התחייבות לעמוד בכל מטלות התוכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התוכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התוכנית בארץ ובחו”ל, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית.

17-21-20

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת לאחר סיום התוכנית.

תנאים להגשת מועמדות

להלן מפורטים תנאי החובה המרכזיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)

שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-43, 42-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
 • תואר שני + 3 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.
25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התוכנית ישתתפו העמיתים בתוכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התוכנית אם יהיה צורך בכך.
27-27

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה

27-27

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה

28-28

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתוכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים.

29-29

זמינות מלאה

להשתתפות בתוכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון, ייבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות.

יתרון יינתן לבעלי/ות קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות.

* בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי.
* תכנית “מקום” אינה מיועדת לדרג נבחר (ראשי רשויות).

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. ברור לנו שלעיתים יש השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעותם, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר בשאלון ההרשמה.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: muni@maoz-il.org או בטלפון: 054-6397217.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית מקום – מחזור ה’ תיסגר ב-31/10/21, כ”ה חשוון תשפ”ב.
תהליך המיון יארך עד לחודש פברואר 2022, בארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם.

לתהליך המיון המלא, לחצו פה: שלבי המיון והתאריכים

חברי רשת ועמיתי מקום

יוסי ידין

מנהל פעילות עסקית, אירופה ואסיה, חברת JFROG

איתי חוטר

סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי

שמעון לוי

מנכ"ל מסגרת שמעיה ע"ר

נעה סגל

מנהלת אגף תכנון מפת השלטון המקומי, משרד הפנים

דגנית פחימא

ממונה על הספורט לציבור החרדי-עיריית ירושלים

עדי קין קרני

סמנכ"לית , חטיבת מהיר לעיר, חברת נתיבי איילון

חיים שמואלי

מפקד מרחב השרון

חני גולדשטיין

גזברית עירית פתח תקווה

אלי אלבז

מנכ"ל שותף קבוצת יחד ש.ס.ט.ר

חוי אייל

מנכ"לית המרכז הקהילתי אזורית בקעת הירדן

נוי קדם-מדמון

סמנכ"ל תקשורת והסברה, חברת הנהלה, דואר ישראל

סאמי סעדי

מייסד ומנכ"ל משותף ארגון צופן מרכזי טכנולגיה עילית בע"מ (חל"צ)

פזית רוזנטלר

מנהלת אגף חרום, עיריית מודיעין עילית

אורי הכהן

שותף בBDO . מנהל חטיבת מנהלות ציבוריות.

חיים יפרח

ממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים

רים אסדי

גזברית אשכול גליל ועמקים

רעות וקסלר

מנהלת תוכניות הצוערים לשלטון המקומי ולחינוך הבלתי פורמלי, שותפויות רוטשילד

לאה שכטר

מנהלת אגף משאבי אנוש בעיריית בני ברק

פאיז חנא

הממונה על מחוז חיפה, משרד הפנים

מאיר אגאי

מנהל מינהל קהילתי הרובע היהודי בירושלים

ריאד אבו עאבד

מנהל שירות פסיכולוגי, מועצה מקומית חורה

ורד גושן

מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי וממונה על צוות החדשנות העירוני, עיריית באר שבע

דוד פרץ

מנהל מחוז הצפון של החברה הממשלתיות לתיירות

יהודה קורנבליט

מנהל אגף חינוך, עיריית ביתר עילית

אוהד כהן

אדריכל העיר בית שמש

אליהו מאירי

מנהל אגף החינוך בטבריה

גומעה אגבאריה

גזבר עירית אום אל פחם

צחי רייכנשטיין

מנכ"ל, סייברוול סקיוריטי (CyboWall)

סועד חסון

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור, מועצה מקומית דלית אל כרמל

הראל דמתי

מפקח בכיר על התעבורה מחוזי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יערה איסר

מנהלת תחום תכנון ופיתוח תשתיות, היחידה לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים. משרד ירושלים ומורשת

יוסף אלעמור

מנהל אגף היסעים, אשכול רשויות נגב מזרחי. מייסד עמותת לנה לחינוך ורווחה בחברה הערבית

אורלי גבישי סוטו

מנכ"לית רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

אסנת וולף

מנהלת אגף משאבי אנוש מועצה אזורית עמק חפר

אברהם (אבי) אלבאז

מנכ"ל הפורום הציבורי לכפרי הנוער והפנימיות בישראל

איתי צברי

יזם חברתי

יונתן קובי

סמנכ"ל קבוצת קובי בע"מ

כפיר מצוינים

מנהל צוות שלטון מקומי באגף פנים תכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה

אתי גפן

יעוץ למערכות רווחה

ליאור ז’ורנו חפץ

מנכ"לית, עמותת תוצרת הארץ, מבית התאחדות הסטודנטים בישראל

אורי פינטו

מנכ"ל, אשכול נגב מערבי

נעמה הולצמן

מנכלית חברת Know Your Data

יהודה אבני

מנהל מרחב דרום החטיבה להתיישבות

יעל חקלאי קאופמן

ממונה על בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים

וסים רוחאנה

מנהל חטיבת גליל וחבר הנהלה - חברת באבקום סנטרס

אסא שפירא

מנכ"ל NUDGE וראש מסלול פרסום ושיווק באוניברסיטת תל אביב

כאותר צרצור

מנהל תחום פיתוח כלכלי חברתי - רשות לפיתוח כלכלי למיעוטים - משרד שוויון חברתי

יובל קמפ

מנכ"ל שרון פוראטוס ופאקא תעשיות

בת שבע קסאי

סגנית ממונה מחוזית, 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - מחוז ת"א והמרכז

איימן אזברגה

עוזר ראש המועצה מועצה מקומית כסייפה

הדס עבדת

מאמנת להשגת מטרות אישיות - מקצועיות

ענת חנה לנקסנר

גזברית וראש מנהל הכספים, עיריית כרמיאל

קרן ברק

גזברית וראשת מנהל הכספים, עיריית ראשון לציון

שירה שפירא

סגנית ראש אגף בכיר מורשת

קרן פטל

מנכ"לית המועצה האזורית מרום הגליל

יואב מעוז

מנכ"ל עמותת ידידי עתידים

אינסה גולדנברג לוי

עורכת דין במגזר הפרטי מתמחה בשלטון מקומי, מקרקעין ותכנון ובנייה

פיליפ אזרד

מנכ"ל עיריית אילת

שירה שפרכר סגלוביץ’

אדריכלית העיר בת ים

אוריה דסברג

סמנכ"לית עמותת אל עיר דוד

פתחי אבו יונס

מנהל אגף הרווחה בעיריית סחנין, יו"ר ארגון מנהלי מחלקות רווחה ברשויות הערביות

משה אדלר

מנהל מגזר חרדי מחוז חיפה וגליל מערבי בשירותי בריאות כללית

זהבה טספאי

Director of the Shlichut initiative

פואד אלזיאדנה

מנהל מרכז קהילתי רהט, החברה למתנ"סים

אופיר דובובי

מקים ובעלים, OpenValley

ענבר וייס

מהנדסת העיר בית שמש

עמוס ישי

מנהל מחוז דרום המשרד לביטחון הפנים הרשות לביטחון קהילתי (הרשות הלאומית למלחמה באלימות סמים ואלכוהול)

מוחמד פריג

מנהל מחלקת שירות ושיווק מגזר ערבי , שירותי בריאות כללית

אשרף אבו סיאם

סמנכ"ל קהילה, כוכבי המדבר

עידו לבנה

אשכול שוקרון

מנכ"ל מועצה אזורית גולן

ענת צ’רבינסקי

סמנכ״ל - אדריכלית ראשית | קבוצת תדהר

עיינה אדלר

מנהלת אגף הכשרות וידע ברשויות המקומיות, משרד הפנים

נתנאל טויטו

מנהל יוזמה לאומית, היישוב במרכז ותחום רשויות מקומיות, קרן רשי

מריה ג’יריס

ראש מטה מנכ"ל משרד התחבורה

עודה אבו סריחאן

גזבר המועצה המקומית שגב שלום

הילה אלימלך

מנהלת אגף שירות לתושב, עיריית שדרות

מנאל חדאד

מנהלת תוכניות ומענקים, שגרירות ארה"ב

חיים נרגסי

משנה ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים לעניינים פליליים וראש התביעה העירונית

אילן אביטן

מנהל תחום משרד הרווחה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- 105

יוני נבו

יזם טכנולוגי-חברתי, מנכ"ל - Sweetch Health

יאסר אלעמור

מנהל אגף הרווחה בכסייפה

מרי דניאלי

מפקדת משטרת נהריה, משטרת ישראל

אודי איזק

ראש מינהל חינוך, עיריית כרמיאל

קאסם אבו ריא

מנכ"ל העירייה, עיריית סח'נין

הילה קפלן

מנכלית מועצה אזורית רמת הנגב

חלי יעקבס

מנכ"לית תאגיד התיירות של קיבוץ ניר דוד ומנכ"לית ובעלים בחברת בינה יתרה

מיכל גלברט

מנכ"לית פיוצ'ר מוביליטי ישראל

קרן יוסט

מנהלת מחלקת מקרקעין פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי

מחמד אלבדור

מבקר פנים - מ.מ. לקיה + מ.מ. תל שבע

רוחמה כהנמן

עצמאית: יזמית עסקית וחברתית, יועצת אסטרטגית

לילך גבע

מנכ"לית מועצה מקומית קצרין

שאדיה קדח

מנהלת מרכז קהילתי מתנ"ס אלקסום, החברה למתנסים

רינת שפרן

מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה, משרד המדע והטכנולוגיה

יעקב ישראל נתניהו

ראש הרשות לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה

ליזה תבורי

סמנכ"ל משאבי אנוש, חטיבת הפוספטים הבינלאומית, כימקלים לישראל

ליאת בן אבו

מהנדסת העיר הנדסה בעיריית אור יהודה

פיראס קזמוז

סמנכ״ל כספים אלמשהדאוי קינג סטור בע״מ

אוראל יפרח

סמנכ"ל כספים וראש אגף דיור וחדשנות, דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ

נועה רימון גופרשטיין

סמנכ"לית שירות עיריית בת ים

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני muni@maoz-il.org או בטלפון 054-6397217.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים ביום שני 18/10/21, י”ב חשוון, בשעה 18:00 (פרטים על התחברות ישלחו לנרשמים).

חפשו אותנו ב-  מעוז maoz.

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, אחראית תהליך המיון/רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדוא”ל muni@maoz-il.org או בטלפון 054-6397217.

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר את הגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית של כל אחד מהמגזרים).
היכרות מעמיקה בין המגזרים המאפשרת קידום שיתופי פעולה – הכרת נקודות המבט של לקוחות קיימים ופוטנציאליים,  היכרות ובניית אמון עם המגזרים הנוספים, הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.

התכנית בנויה על פורמט שלOn The Job Training  ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

התכנית צפויה להתחיל במרץ 2022 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלבים המתקדמים בתהליך.

תהליך המיון יסתיים בחודש פברואר ומחזור ה’ של התכנית יחל במרץ 2022.

תהליך המיון של מחזור ה’ מתחיל בספטמבר 2021 ויערך עד פברואר 2022 בארבעה שלבים, תהליך המיון כולל איתור מועמדים באמצעות מפגש חשיפה אינטרנטי והפצת קול קורא. בכל שנה נרשמים מאות מועמדים, לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 50 ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית מקום, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

התכנית מסובסדת במלואה ע”י ארגון מעוז ומשרד הפנים.

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כוללים גם שבועיים בארה”ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום התכנית – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

בטלפון 054-6397217 או במייל muni@maoz-il.org נשמח לענות על כל שאלה.

ההרשמה למחזור ה' הסתיימה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה