للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

תכנית העמיתים שמפעיל ארגון מעוז מהווה חלק ממהלך לאומי שמטרתו לפתח ולרשת את עתודת המנהיגות הבכירה בישראל. מסיימי התכנית יצטרפו לרשת מעוז ולרשת ‘עתודות לישראל’.

האתגר

בעשרות השנים האחרונות, החברה הישראלית עברה שינויים מרחיקי לכת בעקבות תהליכים מבניים, כלכליים וחברתיים. כתוצאה מכך, חל תהליך שחיקה חברתי-כלכלי המתבטא בחוסר אמון בין מגזרים, מערכות ואוכלוסיות במדינה, ובמחסור בתכנון ועשייה משותפת רב תחומית ורב מגזרית. בצומת היסטורי זה, קיים סיכון שהשחיקה בחוסן החברתי-כלכלי של המדינה תואץ כתוצאה מחוסר היערכות למציאות המשתנה.
משבר הקורונה שאנו נמצאים בעיצומו, העצים את התהליכים הללו ויש לו השלכות לא מעטות על האופן בו תראה החברה בישראל בשנים הבאות.

מעוז: רקע

ארגון מעוז – שהצטרף למאמץ הממשלתי הכולל של ‘עתודות לישראל’ – מפתח מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי, באמצעות רשת של מנהיגות ומנהיגים הבונה אמון בין מקבלי החלטות ומייצרת שינויים ופתרונות רב מגזריים לטובת אזרחים ומערכות בארבעה תחומים: מרחב מקומי, בריאות, חינוך ותעסוקה. מנהיגים ומנהיגות אלו, המגיעים מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי, מייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית, פועלים יחד ומובילים תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים משמעותיים.

אנו פועלים מתוך הנחה ש…

הובלת שינוי ופתרון בעיות חברתיות-כלכליות מורכבות יתאפשרו על ידי קידום שיתופי פעולה בין מגזריים. מאחר ואין מגזר אחד שמחזיק בכלל המשאבים, שיתופי הפעולה הללו טומנים בחובם הזדמנויות משמעותיות להגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית) של כל אחד מן המגזרים.

משנת 2010 מפעיל ארגון מעוז את תכנית העמיתים,

שבה משתתפים מנהיגים ומנהיגות משלושת המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון הקהלים בישראל.

כיום תכנית העמיתים של מעוז, פועלת במסגרת מיזם משותף של מעוז וזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תכנית העמיתים תתמקד בלמידה וחקר של אתגרי שוק העבודה בישראל.

המיזם המשותף שבמסגרתו פועלת התכנית, מתמקד בתחום התעסוקה. זאת מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, ומתוך הבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם של שוק העבודה.

מטרות התכנית

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות קידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין רלבנטיים.

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים.

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם.

מסגרת התכנית

מחזור יא’ של התכנית יחל במאי 2021: 

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל.

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה, מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהאקדמיה, מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי. מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים, יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

* מבנה מפורט של התכנית כולל תאריכים יינתן בימי ההערכה שיתקיימו במהלך פברואר
* המפגשים הפיזיים בדומה ללימודים בחו”ל, יתקיימו בכפוף לשינויים ובהתאם למדיניות והנהלים של משרד הבריאות בתקופת הקורונה

דרישות התכנית

cover_v3-42

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות

cover_v3-43

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית

cover_v3-44

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית

cover_v3-45

השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים

cover_v3-46

תשלום דמי השתתפות בסך 2000 ₪

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

מגזר ציבורי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – מובילים חברתיים, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל בעמותות, יו”ר, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

7 שנות ניסיון ניהולי או לחילופין 7 שנות ניסיון באקטיביזם חברתי

עשייה חברתית מוכחת, חברות בוועדים מנהלים וכד’.

תואר אקדמי ממוסד מוכר

25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

(רמת האנגלית לא תהווה חסם כניסה, במידה שקיימת נכונות לעבור קורס טרם התכנית, במידה שיהיה צורך בכך).

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון, ייבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • ניסיון ניהולי ישיר בהווה של 10 עובדים ומעלה
 • אחריות או ניהול פעילות כספית שנתית בהווה, בהיקף של 5 מיליון ₪ ומעלה
 • ניסיון בעשייה משמעותית לטובת המדינה או החברה הישראלית
 • תחום עיסוק הקשור באחד מתחומי הליבה של מעוז ובפרט למי שהינו בעל השפעה על או חיבור לשוק העבודה בישראל
 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית
 • מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה בישראל

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא, מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית.

ברור לנו שלעיתים קיימת השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה ויש בידך מוטת השפעה שאינו בא לידי ביטוי בקריטריונים שהוצגו, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית העמיתים של מעוז – מחזור יא’ תיסגר ב-27.12.20, י”ב טבת תשפ”א.
תהליך המיון יארך עד לחודש מרץ, בארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30

שאלון הרשמה – תאריך אחרון להגשה: 27.12.20 י”ב טבת תשפ”א.

30-33-31

יום הערכה – כולל חלק קבוצתי וחלק אישי. 
ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 1.2.21, י”ט שבט תשפ”א
 • 2.2.21, כ’ שבט תשפ”א
 • 7.2.21, כ”ה שבט תשפ”א
 • 8.2.21, כ”ו שבט תשפ”א
30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, הצוות הבכיר של ארגון מעוז ונציגי השותפים.
יערכו בתאריכים: 

 • 9.3.21, כ”ה אדר תשפ”א
 • 10.3.21, כ”ו אדר תשפ”א
 • 14.3.21, א’ ניסן תשפ”א

* בכפוף להנחיות משרד הבריאות, נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
 * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכנית העמיתים

אדית בר

מנהלת מינהל פיתוח כלכלי במשרד הפנים

אסף בנר

מייסד שותף, תכנית 'חותם'

נעה ליטמנוביץ

ראש יחידת אסטרטגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם ויצנר

ראש מטה מנכ"ל משרד הבריאות

אביטל בלונדר

מנכל“ית, עמותת ג‘ינדאס

יובל רויטמן

ראש אשכול רגולציה במחלקה למשפט כלכלי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים

אודי רמר

מנהל פיתוח עסקי, חברת מובילאיי (Mobileye

אורי הרמן

GM Israel & VP Operations at CYBEREASON

אמיר גינוסר

ממונה תחום ייצוא וקידום מכירות במרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות

גל סידס

סמנכ"ל משה סידס ובנו בע"מ, אגף שיווק

ענבר יחזקאלי בליליוס

יועצת חברתית בכירה לשר האוצר

אסף זמיר

חבר כנסת , כחול לבן

אופיר אלקלעי

מנכ"ל ויו"ר מטה יו"ר ההסתדרות, ההסתדרות הכללית החדשה

דגנית בידרמן

מנכ"לית עמותת להיטיב

שמואל ילמה

ראש תחום קהילה, ג'וינט ישראל

בן אראלי

מורה , בי"ס בויאר, ירושלים ומנהל צוות חדשנות בפרויקט בלומברג

אלי כהן

מנכ"ל, המכללה האקדמית תל חי

עבדל גאבר חסדייה

סגן הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, משרד האוצר

נגה גיל בשיא

מנהלת אגף חינוך וקהילה במועצה האזורית עמק המעיינות

גלי שחר אפרת

סמנכ"לית פיתוח חברתי-עסקי בקרן רש"י

משה ארבל

חבר כנסת

טל אוחנה

ראש מועצה מקומית ירוחם

סוניה מסעוד

דירקטורית ומנהלת משרד נצרת, דלויט

יוליה קגן

מנהלת השקעות בכירה, קרן הון סיכון JVP

שי-לי שפיגלמן

ראש מטה ישראל דיגיטלית

מיכאל וולה

מנהל המחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי, עיריית תל אביב יפו

עמית פרסיקו

ראש מטה שר התקשורת

דורית ניצן

מנהלת מרכזי ביצועים 2020 מערך מסחרי, בנק לאומי, אגף אשראי ופיתוח עסקי במערך המסחרי

חגי דרור

ראש מנהלת שיתוף הפעולה בין ממשלות במשרד הבריאות

ריקי סיטון

מנהלת חברותא-איילת השחר ורכזת קבוצת הנשים בתכנית משפיעים

ליזה תבורי

סמכ"ל משאבי אנוש, חטיבת הפוספטים הבינלאומית, כימיקלים לישראל

יהודה מורגנשטרן

מנכ"ל, החברה הכלכלית לבני ברק

רועי בן-טולילה

מייסד ומנכ"ל, רועים פיתוח מנהיגות

רוני לינדר

כתבת כלכלת-בריאות ב TheMarker

ארי סינגר

בעלים ומנהל של חברת מסחר בתחום היהלומים

אורלי פרידמן מרטון

פעילה חברתית

אבינעם סגל-אלעד

ראש אשכול חינוך בתי משפט והשוואת חקיקה, המחלקה למשפט ציבורי חוקתי - משרד המשפטים

ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה

אברהם מנלה

מנכ"ל חברת קדישא ת"א יפו ויו"ר מד"א

אורי סובוביץ

שותף, מנהל קשרי הממשל והשותפויות, OurCrowd

דני רוזנר

צעדים לשינוי חברתי- ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה

אסף אשר

סמנכ״ל תשתיות ותקציבים, משרד התחבורה

יהודה שוחט

מנהל מחלקת תחקירים ופרויקטים , ידיעות אחרונות וYnet

מורן שניידר-רוזנבלום

ראש אשכול חקיקה, הלשכה המשפטית משרד המשפטים

איהאב חוסיין

משנה למנכ"ל Babcom Centers

אלישבע מזי”א

מנכ"לית תיאטרון החאן

אילאיל אמיר-כסיף

מנהלת תחום מיצוי השכלה גבוהה,קרן אדמונד דה רוטשילד

ג’אליה אבו כף

מנהלת תחום פיתוח כלכלי, ינאביע

עבדאללה זועבי

מנהל תחום תכנון כח אדם של מקצועות הבריאות בישראל, אגף למשאבי אנוש במקצועות הבריאות, משרד הבריאות

מוחמד אבו עשיבה

מנהל תכנית ריאן דרום אלפנאר - מפעילה את מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית

יעל אגמון

רכזת ביטחון, משרד האוצר

נפתלי אברהם

מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה

אילת גולומב פלנר

ממונה על החטיבה העליונה במקיף קשת ראם בירושלים. דירקטורית, יו"ר וועדת הביקורת בעמידר

ליבי זיק

מנהלת אגף מעונות גנים ומועדוניות עזר מציון, האגף לקידום הילד

עופר ברקוביץ

יו"ר התעוררות בירושלים, יו"ר האופוזיציה, סגן ראש העיר לשעבר

קרן נאוה

מנהלת פיתוח עסקי

נורית פלתר איתן

ראש אגף אסטרטגיה, בקרת מדיניות, קשרים בינלאומיים ודוברות ברשות החשמל

מירי שמואלי

מנהלת תחום בכיר מדיניות ואסטרטגיה אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

הדס גבאי לרום

מנכ"לית ארגון נובה

יגאל גורביץ

סמנכ"ל בכיר למנהל רשות ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה הרשות להשקעות, משרד הכלכלה

דפנה אפל

מנהלת מחוז דן בשירות התעסוקה הישראלי

אלי סלומון

סמנכ"ל טק בריבוע בע"מ (חל"צ) קמא-טק

איתן פטיגרו

טייס באל על, מ״מ וסגן ראש מועצת שוהם

פאתן אלזינאתי

מתאמת חברה ערבית ומנהלת המתנ"ס הערבי יהודי-שיקגו, עיריית לוד עמותת קדם

אסנת גולן

סמנכ"לית תקשורת, דיגיטל וקיימות, קבוצת שטראוס

טל לגזיאל

מייסד ומנהל קרן גידור אלגוריתמית

אורית חלמיש

מנהלת פיתוח ארגוני ומטה מש"א שטראוס ישראל

רדא ענבוסי

'"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

תאיר איפרגן

מנהלת מה"ט - המכון הממשלתי להכשרות טכנולוגיות, משרד הכלכלה

טל אלכסנדרוביץ – שגב

מנכ"לית ובעלים בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת

שלי סויסה

יועצת לחבר הכנסת מיכאל ביטון

שילה אדלר

מנכ"ל מועצת יש"ע

אינסאף אבו שארב

עורכת דין ופעילה חברתית, משרד עורכת דין אינסאף אבו שארב

גליה גרנות

סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל

סאוסן אלקאסם

שופטת בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה

מוריה שלום

מנהלת העיתון, עיתון מקור ראשון

אילאיל בן צור

עורכת מוסף G, גלובס

קרן זילברמן-שביט

שותפה מייסדת ו COO, חברת H3

כנרת דהן גרנית

ראש המטה של הממונה על זרוע העבודה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

לאה וובר

סמנכ"ל כספים, עיתון יתד נאמן

תומר שגב

יזם טכנולוגי-חברתי בצפון הארץ

יעל מזוז הרפז

ראש מטה הממונה על זרוע העבודה, משרד העבודה והרווחה

סימה סימון

מייסדת ומנכ"ל 'UsYouMe'

שרה שדמי וורטמן

מנהלת מרכז לאומי ובינלאומי לבינוי קהילה החברה למתנסים

ניר הכהן

מנכ"ל המכללה האקדמית "בית ברל"

אור בנימין

מנהלת ארגון THE GOOD FOOD INSISTUTE בישראל

רועי כהן

יועץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה, לשכת מנכ"ל

סלימאן עמור

סמנכ"ל אג'יק, מכון הנגב

ורדית רוזנבלום

טו"ר ועו"ד, מנחה בתוכנית מנדל לפיתוח מנהיגות בחברה החרדית ובתוכנית שלוחי ציבור בשיתוף עם האונ' העברית, מנהלת מדרשת 'אותות' - מסגרת תורנית לנשים חרדיות

מיכאל בן שטרית

עצמאי, מרצה ויועץ ארגוני

אינה סולטנוביץ’-דוד

מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה

ערה דואק

סמנכ״לית פיתוח ארגוני, המרכז הישראלי להתמכרויות

אלגרה קילשטיין

סמנכלית טכנולוגיות מידע אמדוקס, ארגון טכנולוגיות

אורית קלר

מנהלת המחלקה לרווחה חינוכית בעיריית תל אביב-יפו

אחמד מואסי

מנהל תחום חברה ערבית, קרן רוטשילד קיסריה, ניהול פרויקטים

אסי מויאל

מנהל חטיבת פתרונות הדרכה והטמעה, נס טכנולוגיות

מוריס דורפמן

ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

אופיר בן פורת

מנהל בית הספר התיכון לחינוך סביבתי, שדה בוקר

דפנה מאור

מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה, משרד הכלכלה והתעשייה

סוזן חסן

ראש תחום אסטרטגיה, ג'וינט תבת

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני admission@maoz-il.org או בטלפון 058-6397584.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים ביום ראשון, 20.12.2020 בשעה 18:00 (פרטים על התחברות ישלחו לנרשמים).

חפשו אותנו ב- מעוז maoz

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.  

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר את הגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית של כל אחד מהמגזרים).

 • הובלה משותפת – תכנית תלת מגזרית (שלטון, עמותות ועסקים) לצד אפשרות networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזרי ותוך מגזרי עם חברות מובילות במשק.
 • היכרות מעמיקה בין המגזרים המאפשרת קידום שיתופי פעולה – הכרת נקודות המבט של לקוחות קיימים ופוטנציאליים, היכרות ובניית אמון עם המגזרים הנוספים, הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.
 • הכשרת בכירים בפיתוח ומיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

תכנית העמיתים של מעוז בנויה על פורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

התכנית צפויה להתחיל במאי 2021 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלב ימי ההערכה.

תהליך המיון יסתיים בחודש פברואר ומחזור יא’ של התכנית יחל במאי 2021.

תהליך המיון של מחזור יא’ מתחיל בנובמבר 2020 ויערך עד מרץ 2021 בארבעה שלבים, תהליך המיון כולל איתור מועמדים באמצעות מפגש חשיפה אינטרנטי והפצת קול קורא. בכל שנה נרשמים מאות מועמדים, לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 32 ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

עלות התכנית מסובסדת ע”י ארגון מעוז והמיזם. על כל משתתף חלים דמי ההשתתפות סמלית על סך 2000 ש”ח לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך. 

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כוללים גם שבועיים בארה”ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ₪.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

בטלפון: 058-6397584 או בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org נשמח לענות על כל שאלה.

ההרשמה למחזור יא' הסתיימה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה