للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

תכנית העמיתים שמפעיל ארגון מעוז מהווה חלק ממהלך לאומי שמטרתו לפתח ולרשת את עתודת המנהיגות הבכירה בישראל. מסיימי התכנית יצטרפו לרשת מעוז ולרשת ‘עתודות לישראל’.

האתגר

בעשרות השנים האחרונות, החברה הישראלית עברה שינויים מרחיקי לכת בעקבות תהליכים מבניים, כלכליים וחברתיים. כתוצאה מכך, חל תהליך שחיקה חברתי-כלכלי המתבטא בחוסר אמון בין מגזרים, מערכות ואוכלוסיות במדינה, ובמחסור בתכנון ועשייה משותפת רב תחומית ורב מגזרית. בצומת היסטורי זה, קיים סיכון שהשחיקה בחוסן החברתי-כלכלי של המדינה תואץ כתוצאה מחוסר היערכות למציאות המשתנה.
משבר הקורונה שאנו נמצאים בעיצומו, העצים את התהליכים הללו ויש לו השלכות לא מעטות על האופן בו תראה החברה בישראל בשנים הבאות.

מעוז: רקע

ארגון מעוז – שהצטרף למאמץ הממשלתי הכולל של ‘עתודות לישראל’ – מפתח מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי, באמצעות רשת של מנהיגות ומנהיגים הבונה אמון בין מקבלי החלטות ומייצרת שינויים ופתרונות רב מגזריים לטובת אזרחים ומערכות בארבעה תחומים: מרחב מקומי, בריאות, חינוך ותעסוקה. מנהיגים ומנהיגות אלו, המגיעים מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי, מייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית, פועלים יחד ומובילים תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים משמעותיים.

אנו פועלים מתוך הנחה ש…

הובלת שינוי ופתרון בעיות חברתיות-כלכליות מורכבות יתאפשרו על ידי קידום שיתופי פעולה בין מגזריים. מאחר ואין מגזר אחד שמחזיק בכלל המשאבים, שיתופי הפעולה הללו טומנים בחובם הזדמנויות משמעותיות להגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית) של כל אחד מן המגזרים.

משנת 2010 מפעיל ארגון מעוז את תכנית העמיתים,

שבה משתתפים מנהיגים ומנהיגות משלושת המגזרים התעסוקתיים (העסקי, הציבורי והחברתי) וממגוון הקהלים בישראל.

כיום תכנית העמיתים של מעוז, פועלת במסגרת מיזם משותף של מעוז וזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תכנית העמיתים תתמקד בלמידה וחקר של אתגרי שוק העבודה בישראל.

המיזם המשותף שבמסגרתו פועלת התכנית, מתמקד בתחום התעסוקה. זאת מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, ומתוך הבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם של שוק העבודה.

מטרות התכנית

הובלת שינוי
באופן ממלכתי

הובלת שינוי באופן ממלכתי באמצעות לימוד ותרגול מודלים ומתודולוגיות קידום אפקטיבי של מהלכי שינוי, תוך בניית אמון בין בעלי עניין רלבנטיים.

הגברת אמון

הגברת אמון בין שחקנים בכירים מגוונים ורב מגזריים במוקדי ההשפעה השונים בחברה בישראל.

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות על ידי מתן כלים אישיים וניהוליים ובאמצעות הרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים.

היכרות רחבה
עם אתגרי המערכות הרלבנטיות

היכרות רחבה עם אתגרי המערכות הרלבנטיות לתכנית וחיזוק מסוגלות העמיתים להשפיע עליהם.

מסגרת התכנית

מחזור יא’ של התכנית יחל במאי 2021: 

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום)

הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל.

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה, מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהאקדמיה, מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי. מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים, יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

* מבנה מפורט של התכנית כולל תאריכים יינתן בימי ההערכה שיתקיימו במהלך פברואר
* המפגשים הפיזיים בדומה ללימודים בחו”ל, יתקיימו בכפוף לשינויים ובהתאם למדיניות והנהלים של משרד הבריאות בתקופת הקורונה

דרישות התכנית

cover_v3-42

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות

cover_v3-43

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית

cover_v3-44

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית

cover_v3-45

השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים

cover_v3-46

תשלום דמי השתתפות בסך 2000 ₪

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

מגזר ציבורי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן).

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל.

מגזר חברתי – מובילים חברתיים, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל בעמותות, יו”ר, מלכ”ר או חל”צ.

22-24-23

7 שנות ניסיון ניהולי או לחילופין 7 שנות ניסיון באקטיביזם חברתי

עשייה חברתית מוכחת, חברות בוועדים מנהלים וכד’.

תואר אקדמי ממוסד מוכר

25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

(רמת האנגלית לא תהווה חסם כניסה, במידה שקיימת נכונות לעבור קורס טרם התכנית, במידה שיהיה צורך בכך).

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון, ייבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • ניסיון ניהולי ישיר בהווה של 10 עובדים ומעלה
 • אחריות או ניהול פעילות כספית שנתית בהווה, בהיקף של 5 מיליון ₪ ומעלה
 • ניסיון בעשייה משמעותית לטובת המדינה או החברה הישראלית
 • תחום עיסוק הקשור באחד מתחומי הליבה של מעוז ובפרט למי שהינו בעל השפעה על או חיבור לשוק העבודה בישראל
 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית
 • מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה בישראל

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא, מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית.

ברור לנו שלעיתים קיימת השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה ויש בידך מוטת השפעה שאינו בא לידי ביטוי בקריטריונים שהוצגו, יש מקום להגשת מועמדות ולמתן הסבר.

מעוז מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית העמיתים של מעוז – מחזור יא’ תיסגר ב-27.12.20, י”ב טבת תשפ”א.
תהליך המיון יארך עד לחודש מרץ, בארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

30-33-30

שאלון הרשמה – תאריך אחרון להגשה: 27.12.20 י”ב טבת תשפ”א.

30-33-31

יום הערכה – כולל חלק קבוצתי וחלק אישי. 
ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 1.2.21, י”ט שבט תשפ”א
 • 2.2.21, כ’ שבט תשפ”א
 • 7.2.21, כ”ה שבט תשפ”א
 • 8.2.21, כ”ו שבט תשפ”א
30-33-32

ראיונות ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, הצוות הבכיר של ארגון מעוז ונציגי השותפים.
יערכו בתאריכים: 

 • 9.3.21, כ”ה אדר תשפ”א
 • 10.3.21, כ”ו אדר תשפ”א
 • 14.3.21, א’ ניסן תשפ”א

* בכפוף להנחיות משרד הבריאות, נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
 * בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים/ות להציג אישור ממונה.

חברי רשת ועמיתי תכנית העמיתים

מור ברזני

מנהלת אגף גיוון תעסוקתי - נציבות שירות המדינה, האגף לגיוון תעסוקתי

משה בכר

סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר, אגף השכר

לינה אלעטאונה

מנכ"לית, פרויקט ואדי עתיר

פאתן אלזינאתי

מתאמת חברה ערבית ומנהלת המתנ"ס הערבי יהודי-שיקגו, עיריית לוד עמותת קדם

זיו נבו

מנהל מערכות מידע אינטל ישראל

בועז רדי

מנכ"ל ובעלים, חברת אימפקט

יגאל גורביץ

סמנכ"ל בכיר למנהל רשות ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה הרשות להשקעות, משרד הכלכלה

אורית חלמיש

מנהלת פיתוח ארגוני ומטה מש"א שטראוס ישראל

ארנון שפירא

סמנכ"ל שיווק, יוניליוור ישראל

חסאן טואפרה

ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית

אהרן ספראי

מנהל אברטק-רבטק

טליה כהן

סמנכ"לית וראש חטיבת מהיר לעיר ,חברת נתיבי איילון

יואל זילברמן

מנכ"ל עמותת השומר החדש

סלאם שרקייה

מנהל שיווק קהלים, קוקה-קולה ישראל

סיגל קנוטופסקי

סמנכ"ל פיתוח משאבים, מעוז

אסף בנר

מוביל מיזם פילנתרופי ״קרן של אור״

אורן כהן

ראש מטה מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מוריה ברוט

מנהלת תחום בכיר, אסדרת שוק עבודה, אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

רוני שוב

מנהלת ויועצת , מצפן

תאיר איפרגן

מנהלת מה"ט - המכון הממשלתי להכשרות טכנולוגיות, משרד הכלכלה

ליבי אפין

סמנכ"לית תפעול מטריקס גלובל, מטרקיס בדיקות, TOPQ ומטריקס צפון מטריקס, מטריקס חטיבת מטריקס גלובל

רוני פלמר

יו"ר ומנכ"ל תנועת אור למשימות לאומיות

שמואל ילמה

ראש תחום קהילה, ג'וינט ישראל

גנט דסה

מנכ"לית, עולים ביחד

שולי וונדם

סמנכ"ל משאבי אנוש ברשת 13

אריק אדלר

גזבר עיריית בני ברק

אמיר סבהט

מנהל פיתוח עסקי (רפואה ובריאות), אתיופיה ואפריקה

זמר בלונדהיים

מנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים

איתי טמקין

רכז תחום פנים ושלטון מקומי - אגף התקציבים, משרד האוצר

אברהים נסאסרה

יזם חברתי וכלכלי - מייסד ויו“ר, מרכז תמר

נפתלי אברהם

מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה

דסי גורדון

מנכ”לית מינהל קהילתי בירושלים, החברה למתנ"סים

אמיר גינוסר

ממונה תחום ייצוא וקידום מכירות במרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות

אסף זמיר

חבר כנסת , כחול לבן

ערה דואק

סמנכ״לית פיתוח ארגוני, המרכז הישראלי להתמכרויות

רדא ענבוסי

'"שותף במשרד עורכי דין "ענבאסה ושות

רחל מטר סקופסקי

מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה

אפרת שפרוט

מנכ"לית קרן הזדמנות לקידום השירות לאומי אזרחי

יריב נורנברג

מנכ"ל בנק יוליוס בר בישראל

אסי מויאל

סמנכ"ל פתרונות דיגיטל ופיתוח

רועי כהן

יועץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה, לשכת מנכ"ל

עופר ברקוביץ

יו"ר התעוררות בירושלים, יו"ר האופוזיציה, סגן ראש העיר לשעבר

עודד רביבי

ראש מועצה מקומית אפרת

גלעד צ’יטיאט

מייסד ומנכ״ל Botanima Organics, חברה למוצרי קנביס רפואי בארה"ב

יובל טלר חסון

רכז צוות שיכון, אגף התקציבים במשרד האוצר

עלמה שירן

מנהלת אגף קהילה דרום, עריית תל אביב-יפו

יהודה שוחט

מנהל מחלקת תחקירים ופרויקטים , ידיעות אחרונות וYnet

איתמר שטרנברג

נציג הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית באמריקה הלטינית

עידו פרומר

מנהל אגף החינוך ירוחם

בני פישר

סמנכ"ל חינוך רשת דעת

הדס להב

מנהלת יחידת סטוריטלינג, מעוז

אהרון אטיאס

מנכ"ל - עיריית לוד

סלימאן עמור

סמנכ"ל אג'יק, מכון הנגב

גלי שחר אפרת

סמנכ"לית פיתוח חברתי-עסקי בקרן רש"י

תמר פלד אמיר

ראש אגף בכיר עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה

שחר רובינשטיין

מנכ''ל כפר הנוער קדמה

אינסאף אבו שארב

עורכת דין ופעילה חברתית, משרד עורכת דין אינסאף אבו שארב

סמיר מחאמיד

ראש עיריית אום אל פחם

גליה גרנות

סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל

חגי פיליפסון

סמנכ"ל משאבי אנוש מרכז רפואי הדסה

שי באבד

מרב חורב

סגנית ראש מטה השכלה ויישום, המשרד לשוויון חברתי, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

שחר רחלה חורב

ראש היחידה לאסטרטגיה ותכנון, סיבט משרד הביטחון

לימור הראל

מנהלת חדשנות במשרד רה"מ

שרון בלום מלמד

מנהלת מינהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב יפו

רני דודאי

מנהל "המרכז למנהיגות מתנדבת וחברה אזרחית" במסגרת ה"מכון למנהיגות וממשל"(אלכ"א), ב"ג'וינט" ישראל

רוני לינדר

כתבת כלכלת-בריאות ב TheMarker

משה בארי

מנכ"ל ארגון רבני צהר

תמיר דיין

מנכ"ל אקספו תל אביב - המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות

ריקי סיטון

מנהלת חברותא-איילת השחר ורכזת קבוצת הנשים בתכנית משפיעים

שמעון קורלנסקי

מייסד שותף ומנהל כספים, כרמיסופט בע"מ

רואי ויזנר

דירקטור מנהל וסמנכ"ל תפעול בקרן אמון

אינה סולטנוביץ’-דוד

מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה

אור בנימין

מנהלת ארגון THE GOOD FOOD INSISTUTE בישראל

אסף וסרצוג

רכז תחבורה, משרד האוצר, אגף תקציבים

רות פולצ’ק

מייסדת ומנכ"לית she codes

איציק מרמלשטיין

מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP, משרד האוצר, אגף החשב הכללי

יפית חייקין

מנהלת תחום ע.ת.י.ד ישראלי בחברה למתנ"סים

יעל אגמון

רכזת ביטחון, משרד האוצר

טל אלכסנדרוביץ – שגב

מנכ"לית ובעלים בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת

יובל רויטמן

ראש אשכול רגולציה במחלקה למשפט כלכלי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים

רועי פולקמן

יועץ אסטרטגי

מיכל טביביאן מזרחי

מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך

מלאכי לוינגר

קידום נושא יהדות התפוצות

יערה ישורון

מנכ”לית, פורום המדרשות התורניות לבנות ומרכז יהל

אברהם מרדכי וינברגר

סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק

רון אייפר

סמנכ"ל כלכלה ואסטרטגיה ברשות הגז

דורון דוד תורג’מן

מפקד מרחב קדם משטרת ישראל, מחוז ירושלים

ספי מנדלוביץ’

סמנכל רפואה ורופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה ילדים - המרכז הרפואי שערי צדק

הדס גבאי לרום

מנכ"לית ארגון נובה

שי לינדנר

מנכ"ל 6, חוצה צפון

אושר פרי

לשעבר סמנכ"ל שיווק בינל', אוטואגרונום

תומר היימן

סמנכ"ל תכנון ופיתוח עסקי, קרן JTLV

נעימה חנאווי-כראם

יועצת למנהלת הכללית של משרד המשפטים משרד המשפטים, לשכת המנהלת הכללית

איילה מאיר

מנהלת אגף בכיר, משפחה ילדים ונוער בקהילה במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

מחמוד כיאל

מנכ"ל, וויקאיה

שלומי עוזיאל

יזם אימפקט יוזמות Enter וTechbridge

יעל ישראלי נבו

ממונה בייעוץ המשפטי באגף השכר במשרד האוצר

רועי דהן

מנהל אגף בכיר פיתוח ותכנון הון אנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים

ענבר הרוש גיטי

מנכ"לית עמותת "אחריי!"

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני admission@maoz-il.org או בטלפון 058-6397584.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים ביום ראשון, 20.12.2020 בשעה 18:00 (פרטים על התחברות ישלחו לנרשמים).

חפשו אותנו ב- מעוז maoz

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.  

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר את הגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית של כל אחד מהמגזרים).

 • הובלה משותפת – תכנית תלת מגזרית (שלטון, עמותות ועסקים) לצד אפשרות networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזרי ותוך מגזרי עם חברות מובילות במשק.
 • היכרות מעמיקה בין המגזרים המאפשרת קידום שיתופי פעולה – הכרת נקודות המבט של לקוחות קיימים ופוטנציאליים, היכרות ובניית אמון עם המגזרים הנוספים, הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.
 • הכשרת בכירים בפיתוח ומיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

תכנית העמיתים של מעוז בנויה על פורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

התכנית צפויה להתחיל במאי 2021 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלב ימי ההערכה.

תהליך המיון יסתיים בחודש פברואר ומחזור יא’ של התכנית יחל במאי 2021.

תהליך המיון של מחזור יא’ מתחיל בנובמבר 2020 ויערך עד מרץ 2021 בארבעה שלבים, תהליך המיון כולל איתור מועמדים באמצעות מפגש חשיפה אינטרנטי והפצת קול קורא. בכל שנה נרשמים מאות מועמדים, לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 32 ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

עלות התכנית מסובסדת ע”י ארגון מעוז והמיזם. על כל משתתף חלים דמי ההשתתפות סמלית על סך 2000 ש”ח לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך. 

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כוללים גם שבועיים בארה”ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ₪.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

בטלפון: 058-6397584 או בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org נשמח לענות על כל שאלה.

ההרשמה למחזור יא' הסתיימה

למידע וקבלת תזכורת על חידוש ההרשמה