للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

רקע

מערכת חינוך איכותית היא אבן יסוד בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מורכבים, אשר נדרשת גמישות למולם. בין אתגרים אלו: אי שוויון בהזדמנויות ושיפור תוצאות המערכת, התאמת תהליכי ההוראה והלמידה למציאות החברתית במאה ה-21 והעצמת ההון האנושי במערכת החינוך.

בכדי להוביל מערכת חינוך פורצת דרך יש צורך במנהיגים חינוכיים, איכותיים ומגוונים הפועלים במשותף משלושת המגזרים התעסוקתיים (עסקי, חברתי וציבורי) בדגש על כלל הזירות במערכת החינוך: משרד החינוך, שלטון מקומי, רשתות חינוך, חברות ממשלתיות, מוסדות אקדמיים, מגזר שלישי, פילנתרופיה וקרנות, מובילי דעה ומשפיעים בשדה החינוך.

אדוות הינו מיזם משותף למשרד החינוך וארגון מעוז, אשר נועד לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת החינוך.  מיזם אדוות מקדם יצירה של רשת מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף. התכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של שדה החינוך, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת ולפתח את בעלי התפקידים הקיימים במערכת החינוך. התכנית מהווה חלק ממהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל – “עתודות לישראל”.

עמיתי אדוות שמסיימים את תכנית ההכשרה, יצטרפו לרשת מעוז ולרשת “עתודות לישראל” – רשתות רב מגזריות, רב תחומיות ומגוונות שמהוות מרחב להובלה והאצה של יוזמות ושינויים חברתיים-כלכליים באמצעות שיתופי פעולה.

*פתיחת תכנית אדוות מותנת באישור המיזם המשותף. במידה ולא יאושר, פתיחת התכנית עלולה להידחות או להתבטל.

חזון התכנית

מנהיגות חינוכית הפועלת במשותף אל מול אתגרי מערכת החינוך בישראל, הפועלת בשפה משותפת והכנת המערכת לעתיד בלתי צפוי ומשתנה.

מטרות התכנית

הטמעת שפת מנהיגותית ממלכתית

יצירה והטמעה של שפת מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי העוסקת באתגרי מערכת החינוך מתוך שיח של ערכים וזהות.

קידום אמון וראייה מערכתית

קידום ראייה מערכתית ואמון בין העמיתים, המייצגים גורמים שונים בשדה החינוך.

פיתוח מנהיגות

פיתוח אישי ומקצועי של העמיתים בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות.

בניית רשת

בניית קבוצה ורשת שישמשו לקידום מהלכים משמעותיים לחיזוקה של מערכת החינוך.

מסגרת התכנית והדרישות ממשתתפיה

מחזור ו’ של התכנית יחל במאי 2023 וימנה כ-30 מנהלים ומנהלות בדרגים גבוהים בשדה החינוך

 • כשבעה שבועות מצטברים של למידה אינטנסיבית הפרוסים לאורך השנה (כ-40 ימי פעילות), מתוכם שבועיים של למידה בחו”ל, בבית הספר למנהל עסקים בהארוורד בארה”ב או במוסד אקדמי יוקרתי אחר.
 • פורמט “On the Job Training– מסגרת למידה ייחודית המתקיימת לצד העבודה וניזונה ממנה ומאפשרת חיכוך מתמיד עם אתגרים משולחן העבודה.
 • פיתוח ראייה מערכתית על אתגרי מערכת החינוך.
 • נושאי הלמידה – היכרות עם מערכת החינוך והאתגרים האסטרטגיים הניצבים בפניה תוך בחינתם ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית ובהשוואה בינלאומית; עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות.
 • כלים ליישום והובלת שינוי – רכישת כלים ומיומנויות להובלת שינוי ותרגול שלהם לאורך התכנית.
 • היכרות עם גורמים בעלי השפעה במערכת החינוך, מוסדות השלטון והחינוך ברמה המקומית והלאומית, הרצאות של אנשי ממשל בכירים ומומחים שונים.
 • למידת עמיתים סביב אתגרי שולחן העבודה בשיח משמעותי מתוך פתיחות ללמידה.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית שחלקם כוללים לינה, ונסיעה אחת לחו”ל.
 • השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום התכנית.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 500 ₪.

תנאים להגשת מועמדות

22-24-23

תפקיד נוכחי ניהולי ומשפיע

מגזר עסקי – התוכנית מיועדת לדרגי מנכ”ל/סמנכ”ל/מועמדים בעלי השפעה בקנה מידה ארצי על מערכת החינוך (למשל: הכשרה, תקשורת, פיתוח תוכן ותכניות ועוד).

משרד החינוך  התוכנית מיועדת לעובדי מטה המשרד והמחוזות ולדרגים מעל מנהלי בתי ספר.

שלטון מקומי – התוכנית מיועדת למנהלי יחידות החינוך (אגפים, מחלקות ומינהלים).

מגזר חברתי – התוכנית מיועדת לדרגי מנכ”ל/סמנכ”ל/יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ ומועמדים בעלי הובלה חברתית.

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי

לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומעלה או הסמכה מקבילה
 • 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי (בקרב מגזר עסקי: לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בעשייה עסקית אשר מושפעת/משפיעה בתחום החינוך)
  * מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך
27-27

אופק תעסוקתי

של 8 שנים לפחות

contract

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית

 ארוכת טווח לעשייה למען החברה, בתוך הרשת ומחוצה לה

22-24-22

מוטיבציה להתקדם

לתפקידי מנהיגות והובלה במערכת החינוך

27-27

אופק תעסוקתי

של 8 שנים לפחות

contract

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית

 ארוכת טווח לעשייה למען החברה, בתוך הרשת ומחוצה לה

22-24-22

מוטיבציה להתקדם

לתפקידי מנהיגות והובלה במערכת החינוך

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון יבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות.
* במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת ממונה על המועמדים.
* נדרשת אנגלית ברמה סבירה ומעלה – במהלך התכנית ישתתפו העמיתים בתכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התכנית אם יהיה צורך בכך.

לתשומת ליבך

 • אנו מבינים שלעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במקרים אלו, ניתן להגיש מועמדות תוך מתן הסבר בשאלון ההרשמה.
 • מעוז מחוייבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתוכניותיה.
 • מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא שאלון הרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני education@maoz-il.org או בטלפון 058-5480021.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית אדוות – מחזור ו’ תיסגר ב-04/12/22, י’ בכסלו תשפ”ג.
תהליך המיון יארך עד לחודש מרץ 2023, בארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם.

לתהליך המיון המלא, לחצו פה: שלבי המיון והתאריכים

חברי רשת אדוות

נרית כץ

מנהלת תחום דעת מתמטיקה על יסודי (מפמ"ר מתמטיקה עי"ס), אגף מדעים מזכירות פדגוגית משרד החינוך

יובל אוליבסטון

סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהל אגף א' פיתוח פדגוגי, משרד החינוך

רנא פאהום

מנהלת המרכז לחיים משותפים וחברת הנהלה - מכון שלום הרטמן

אבי רוקח

מנהל מיזם ממלכתיות במעוז

עלי הואשלה

מנהל אגף חינוך , מועצה אזורית נווה מדבר

סולטן אלקרעאן

מנהל מחלקת חינוך מועצה מקומית כסיפה

יעקב צבי (קובי) רוזנשטיין

מנכ"ל; דרכי יושר - מורשה

נעמי שי

מפקחת פיתוח מקצועי, הדרכה ותקשוב, המחוז החרדי, משרד החינוך

ירדן בן חורין

מנהל יחידת מנהיגות ומצויינות צעירה במדעים במכון דוידסון

ראיד מסארוה

מפקח כולל - משרד החינוך

אילן בן יעקב

VP Learning Experience ב-MindCET, מרכז ליזמות טכנולוגית-חינוכית של מט"ח

אתי בינדר

מפקחת כוללת על בתי ספר יסודיים של המחוז החרדי משרד החינוך

דפי בירן זינגר

מנהלת תוכניות, מרכז מנדל למנהיגות בצפון

לימור ברמן הרמס

נמצאת ברילוקיישן

מירי נבון

מנהלת אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד, ההכלה וההשתלבות, משרד החינוך

משה שריקי

כל ישראל חברים- מנהל תחום הכשרה והערכה בחינוך המכללה האקדמית אונו- הכשרת מוורים וחינוך רב תרבותי.

אלי ברקת

מנכ"ל, כי"ח - כל ישראל חברים

מרים עווד מורד

מנהלת פיתוח תכניות, חותם

יונה גודמן

סמנכ"ל חינוך ופדגוגיה, רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא וחבר מועצת החמ"ד

ספי מלכיאור

מנהלת אגף קהילה וחינוך, מועצה אזורית רמת הנגב

יעל נאמן ברק

מנכ"לית, קרן לאוטמן

דניאל הירשברג

מנכ"ל עמותת דעת

בניהו טבילה

מתאם על-יסודי, מחוז חרדי, משרד החינוך

ישראל גולומב

מנכ"ל רשת הגנים של אגודת ישראל

אסף שירמן

יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר

נזאר סרחאן

מנהל אגף חינוך מע'אר

דנה פייניק

מנכ"לית חותם

רחל שפרכר פרנקל

ראש תוכנית הלכה, יועצת הלכה, ר"מית. קו-מייסדת פרס האחדות ויום אחדות, ועד מנהל. בית מדרש נשמת, מתן

דליה לין

מנכ"לית מועצת גני תקווה

אבנר שוורצברג

סמנכ"ל שיווק ומכירות, מטח

לינה בולוס

חברת הנהלה, המכללה האקדמית סכנין ראש היחידה לאיכות ולמצויינות ראש תכנית רג"ב הנהלת תכנית פריזמה

שירה נבון

סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק, אוניברסיטת תל אביב

יותם טרון

OD Partner , וויקס

סאמי עדוי

מנהל מחלקת החינוך, מועצה מקומית טורעאן

רז קרני

בעלים של חברה לאנרגיה מתחדשת עוצמה סולארית

אסתר קורקוס

מפקחת על החינוך המיוחד, המחוז החרדי במשרד החינוך

זאב אלדר

מנהל תחום פיתוח פדגוגי מנהל עובדי הוראה

אילנה נולמן

מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

משה זייברט

סמנכ"ל צהר הלב

ביתיה מלאך

מנהלת בית ספר, מנהלת בית הספר ממלכתי-חרדי יסודי "בנות ירושלים"

אדורה אלעיס

נציגת משרד החינוך במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- מוקד 105

אסנת רובין

ראשת ביה"ס להתמחות מקצועית וראשת התמחות מחקר והערכה, מכון מופ"ת

סיגל פריינטה

מנהלת מחוז דרום חברה למתנסים

תמי אומנסקי

מנהלת תחום משרד החינוך, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105, השרות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוך

מרדכי אילרוב כהן

מפקח במנהל לחינוך התיישבותי

מירב זרביב

מנהלת אגף משרד החינוך, אגף מו"פ במנהל הפדגוגי

אסנת ספורטה

סמנכ"ל עיריית חדרה וחברת מועצת העיר כפר-סבא

ליאור שליו

מנכ"ל ויזם שותף אלגימור

דליה פרץ

מנהלת אגף עו"ה בתפקידי הדרכה, מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

ברנית גולן-יוסובש

יו״ר הסתדרות המורים סניף ירושלים

נמרוד דותן

מנכ״ל עמותת 'חינוך לפסגות'

רבקה טאוב

ראש חוג למדעי המחשב, במכללה ירושלים

עינב לוק

מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך

טליה הראל בז’רנו

מנכ"לית כנפיים של קרמבו

ענבל חמיידס

VP impact, Masterschool ומייסדת וחברת בורד SEL Challenge

ריאן גאנם

מפקח ארצי על הבחירות, משרד הפנים

אלחנן רוזנפלד

סמנכ"ל עמותת אפיק לחיים ומנהל מערך דיור למכורים נקיים בקהילה

דפנה גבר

מנהלת חדשנות ולמידה דיגטלית, מנדל

חיים מויאל

מנהל האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

שגיא בר

מנכ"ל, המרכז לחינוך סייבר

שי גויטע

מנהל תחום רכש והתקשרויות מחשוב, חברת אנרג'י טים

ליאת מלכה

מנהלת המחלקה לחיים משותפים,שותפויות אסטרטגיות ותחום חרדים.

אוסאמה גנאיים

ממונה על חברה ונוער עיריית ירושלים

קלי כהן

מזכ"ל תנועת הצופים העבריים בישראל

יואב (זימי) זמרן

ראש מנהל חינוך , עיריית ירושלים

ענת לידור מאיר

מנהלת האגף לגיל הרך, מנהל החינוך, עיריית ת"א-יפו

אורנה מיטמיגר סטי

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות, משרד החינוך

ערן רביב

Sr. Director Tech Training and Enablement, Cybereason

יוסף חמדאן

מפקח על הפיתוח הארצי בחברה הערבית, מטה משרד החינוך

בעז קולומבוס

מפקח ארצי על יסודי בחמ"ד, משרד החינוך

שיפי סננס

מנכלית עמותת מפעלות שמחה

רויטל שפירא

מנהלת אגף חינוך רעננה

תמיר גבאי

מנהל פיתוח עסקי ושותפויות במכון הדמוקרטי

עידו ברקן

מנהל תוכנית מנדל למנהיגות אקדמית

רות קנולר לוי

ראש אגף תכנים תכניות הדרכה והשתלמויות, משרד החינוך מינהל חברה ונוער

אשל קליינהאוז

מנהל תחום עתודות מנהלים במכון אבני ראשה

הנאדי גבן

מנהלת מחלקת גנים, עיריית רהט

וליד מג’אדלה

מנהל אגף חינוך, אגף החינוך, עיריית באקה אל גרבייה

פזית גבאי אלגי

מנהלת מחלקת החינוך היסודי בעיריית באר שבע

יואב קריים

מנהל שותף של האשכול לפתוח ושינוי חברתי בית איזי שפירא

אשרף ג’בור

מנהל התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה "רואד"

משה הרשקוביץ

מנהל מרחב חינוך ברשת יאב"ע וראש מדרשה לבנות - מדרשת בארי בפרדס חנה-כרכור.

מיכאל דור

סמנכ"ל רשת פרח (ארחות חינוך)

חדוה שמרלינג

מנהלת תכנית אדוות - מעוז

ענבל רון קפלן

מנהלת אגף מבחנים, ראמ"ה

שאול קסטלניץ

מפקח כולל בחינוך היסודי, המחוז החרדי במשרד החינוך

נבילה מנאע

ממונה על פרויקטים מערכתיים

נעמי וגה

ממונה על הסמינרים להוראה במשרד החינוך

אודי ליפשיץ

ראש התכנית לBA בחינוך בקריה האקדמית אונו, מנכ״ל שותף יהל מערכות חינוך

ג’בר אבו אלקיעאן

מפקח רשותי, משרד החינוך מינהל חברה ונוער, דרום באר שבע

ציונה לוי

מנהלת אגף שפות במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

גיל חדש

מנהל אגף חינוך בשדרות

פארס טויל

מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי משרד החינוך, מנהל רישוי בקרה ואכיפה

הילה סגל זדביל

מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה, מטה משרד החינוך אגף השירות הפסיכולוגי ייעוצי

אייל קמינקא

יועץ אסטרטגי וחשיבה תוצאתית, המרכז לחשיבה פורצת דרך

שנית הראל

סגנית בכירה ליועצת המשפטית למשרד החינוך

שי פרוכטמן

יו״ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך, מנהל אגף חינוך מועצה מקומית אבן יהודה

דבורה (דבי) נידרברג

מייסדת ומנכלית, Hidden Sparks, ניצוצות חבויים, מנהלת קרן רוהר

יוסי חיות

מנהל תחום חינוך ולמידה, Wix

יאיר שחל

מזכ"ל, תנועת בני עקיבא בישראל

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני education@maoz-il.org או בטלפון 058-5480021.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי (זום) – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים בתאריך 21/11/22, כ”ז בחשוון תשפ”ג.

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה ויש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולנמק, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר שגשוג חברתי-כלכלי.  
חיבורים בין העמיתים מהמגזרים השונים המאפשרים קידום שיתופי פעולה – networking  ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזריים ותוך מגזריים עם חברות מובילות במשק. הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת. הכרות עם החברה הישראלית– היכרות ובניית אמון עם הקהילות השונות בחברה הישראלית והמגזרים התעסוקתיים השונים. הכשרת בכירים בפיתוח ובמיקוד החשיבה העסקית והניהולית- תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות והובלה במערכת החינוך.
 • השתתפות בכל מפגשי התכנית – עמידה במטלות הנדרשות ובכללי התכנית. התכנית כוללת לעתים לינה מחוץ לבית + שבועיים בארה”ב באוניברסיטת הרווארד, במסגרת הנסיעה להרווארד העמיתים ידרשו לויזה בתוקף והצגת תעודת התחסנות הכוללת 3 חיסונים (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון).
 • השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום התכנית – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • מוטיבציה ומחוייבות להשפיע על המרחב החינוכי במקצועיות ובאמצעות שיתופי פעולה לטובת קידום מערכת החינוך.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

התכנית צפויה להתחיל במאי 2023 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית והתאריכים המשוערים יימסרו בשלבים המתקדמים בתהליך.

תהליך המיון מורכב משלושה שלבים, הכוללים: הגשת מועמדות, ימי הערכה (הכוללים ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית), ועדות קבלה. בכל שנה נרשמים מאות מועמדים (יחס הקבלה עומד על 1:10). לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 30 עמיתים ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית אדוות, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

תהליך המיון יחל בנובמבר 2022 ויסתיים במרץ 2023.

התכנית בנויה בפורמט On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או אשר נמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הינה רמת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית אשר הכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

תשלום דמי השתתפות בסך 500 ₪.

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, אנו מבררים עם המועמד מה הן ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון ודואגים ליישמן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: education@maoz-il.org או בטלפון: 058-5480021.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הפרטי.

יחס הרשמה למול קבלה הינו כ- 1:10, לצערנו יש לא מעט מועמדים שאינם עוברים את שלבי המיון השונים, אנו מציעים שיחות משוב למועמדים המעוניינים בכך ומאפשרים הרשמה חוזרת במחזורים הבאים. יחד עם זאת ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בכל אחד מהשלבים השונים.
את הערעור יש להגיש במייל: education@maoz-il.org תוך שבוע ממועד קבלת התשובה. יש לצרף מכתב באורך של עד עמוד אחד ולציין את סיבת הערעור. ועדת הערעורים תתכנס, תדון בערעור ותעדכן את המועמד בנוגע להחלטה.

נשמח לענות על כל שאלה בטלפון 058-5480021 או במייל education@maoz-il.org

ההרשמה למחזור ה' הסתיימה

לקבלת תזכורת עם פתיחת ההרשמה למחזור הבא