للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

רקע

מערכת חינוך איכותית היא אבן יסוד בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מורכבים, אשר נדרשת גמישות למולם. בין אתגרים אלו: אי שוויון בהזדמנויות ותוצאות, התאמת תהליכי ההוראה והלמידה למציאות החברתית במאה ה-21 והעצמת ההון האנושי במערכת החינוך.

אנו מאמינים שבכדי להוביל מערכת חינוך פורצת דרך יש צורך במנהיגים חינוכיים, איכותיים ומגוונים הפועלים במשותף משלושת המגזרים התעסוקתיים (עסקי, חברתי וציבורי) בדגש על כלל הזירות במערכת החינוך: משרד החינוך, שלטון מקומי, רשתות חינוך, חברות ממשלתיות, מוסדות אקדמיים, מגזר שלישי, פילנתרופיה וקרנות, מובילי דעה ומשפיעים בשדה החינוך.

התכנית הינה מיזם משותף למשרד החינוך וארגון מעוז, אשר נועדה לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת החינוך. התכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של שדה החינוך, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, לפתח את בעלי התפקידים הקיימים במערכת החינוך וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף. התכנית מהווה חלק ממהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל – “עתודות לישראל”.

קהל היעדכלל המגזרים והזירות במערכת החינוך בדרג ביניים ומעלה, בעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים ביותר במערכת החינוך – מנהלי אגפים במשרד החינוך ובשלטון המקומי או חברי הנהלת מינהלים ומחוזות; עובדי ממשלה בתפקיד משפיע על מערכת החינוך; בכירים בחברה האזרחית ובאקדמיה ומקביליהם בזירות ובמגזרים השונים; בכירים במגזר העסקי העוסקים ו/או משפיעים על הזירה החינוכית.

בסיום התכנית יצטרפו העמיתים לרשת מעוז ולרשת “עתודות לישראל” אשר הינן רשתות רב מגזריות, רב תחומיות ומגוונות, המהוות מרחב להובלה והאצה של יוזמות ושינויים חברתיים-כלכליים. במסגרת הפעילויות ברשת הם מייצרים שיתופי פעולה, רוכשים כלים מנהיגותיים, כלים להתפתחות אישית ומקדמים יוזמות משולחן העבודה שלהם.

חזון התכנית

מנהיגות חינוכית הפועלת במשותף אל מול אתגרי מערכת החינוך בישראל, תוך חתירה ליצירת שפה משותפת והכנת המערכת לעתיד דינמי, בלתי צפוי ומשתנה.

מטרות התכנית

הטמעת שפה מנהיגותית ממלכתית

יצירה והטמעה של שפת מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי העוסקת באתגרי מערכת החינוך מתוך שיח של ערכים וזהות.

קידום אמון וראייה מערכתית

קידום ראייה מערכתית ואמון בין העמיתים, המייצגים גורמים שונים בשדה החינוך.

פיתוח מנהיגות

פיתוח אישי ומקצועי של העמיתים בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות.

בניית רשת

בניית קבוצה ורשת שישמשו לקידום מהלכים משמעותיים לחיזוקה של מערכת החינוך.

מסגרת התכנית

מחזור ה’ של התכנית יחל במאי 2022 וימנה כ-30 מנהלים ומנהלות בדרגים גבוהים בשדה החינוך

14-16-16

כשישה שבועות של למידה אינטנסיבית

הפרוסים לאורך השנה, מתוכם שבועיים של למידה בחו”ל.

14-16-15

פורמט של On The Job Training

מסגרת למידה ייחודית המתקיימת לצד העבודה וניזונה ממנה ומאפשרת חיכוך מתמיד עם אתגרים משולחן העבודה

meeting (4)

היכרות עם גורמים בעלי השפעה במערכת החינוך

מוסדות השלטון והחינוך ברמה המקומית והלאומית, הרצאות של אנשי ממשל בכירים ומומחים שונים.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

 • פיתוח ראייה מערכתית על אתגרי מערכת החינוך
 • נושאי הלמידה – היכרות עם מערכת החינוך והאתגרים האסטרטגיים הניצבים בפניה תוך בחינתם ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית ובהשוואה בינלאומית ברת למידה; כלי חשיבה ומיומנויות להובלת שינוי; עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות.

 

דרישות התכנית

1

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות

2

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית

3

מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות והובלה במערכת החינוך או מוטיבציה להשפיע על המרחב החינוכי מתוך עמדה מקצועית בממשקים משפיעים על מערכת החינוך

4

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית שחלקם כוללים לינה, ונסיעה אחת לחו”ל.

5

השתתפות פעילה כחבר/ת רשת גם לאחר סיום התכנית.

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

מגזר עסקי התוכנית מיועדת לדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל / מועמדים בעלי השפעה בקנה מידה ארצי על מערכת החינוך (למשל: הכשרה, תקשורת, פיתוח תוכן ותכניות, ועוד).

משרד החינוך התוכנית מיועדת לעובדי מטה המשרד והמחוזות ולדרגים מעל מנהלי בתי ספר.

שלטון מקומי- התוכנית מיועדת למנהלי יחידות החינוך (אגפים, מחלקות ומינהלים).

מגזר חברתי התוכנית מיועדת לדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ ומועמדים בעלי הובלה חברתית.

22-24-23

זמינות מלאה להשתתפות בתכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים

תואר אקדמי ממוסד מוכר

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7 שנות ניסיון ניהולי משמעותי
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי

**מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך

contract

מחויבות לעשייה חינוכית בשנים הקרובות

– אופק שירות של 8 שנים לפחות 

– במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת ממונה על המועמדים

* התכנית מיועדת למי שלא השתתפו בתכניות דומות לפיתוח מנהלים ב-3 השנים האחרונות
*מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות עם הסבר קצר בשאלון ההרשמה, מדוע יש לשקול את מועמדותם.

 

תכנית אדוות מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון ההרשמה בקובץ וורד או באמצעות הקראה מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני education@maoz-il.org או בטלפון 058-5480021.

תהליך המיון

תהליך המיון יארך עד חודש אפריל, בארבעה שלבים:

30-33-30

שאלון הרשמה – תאריך אחרון למילוי והגשת השאלון – 02.01.2022,  כ”ט טבת תשפ”ב בחצות.

30-33-31

יום הערכה – הכולל חלק קבוצתי וראיון אישי

ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 02.2022 י”ג אדר א’ תשפ”ב
 • 02.2022 ט”ז אדר א’ תשפ”ב
 • 02.2022 י”ט אדר א’ תשפ”ב
 • 02.2022 כ’ אדר א’ תשפ”ב
30-33-32

שיחות עם ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם נציגי חברי רשת מעוז, הצוות הבכיר של ארגון מעוז, צוות התכנית והועד המנהל של התכנית.
יערכו בתאריכים: 

 • 03.2022 י”ח אדר ב’ תשפ”ב
 • 03.2022 י”ט אדר ב’ תשפ”ב
 • 03.2022 כ”ה אדר ב’ תשפ”ב

* לכל שלב יוזמנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם
 * נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדות הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!

חברי רשת ועמיתי תכנית אדוות

שי פרוכטמן

יו״ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך, מנהל אגף חינוך מועצה מקומית אבן יהודה

זאב אלדר

מנהל תחום פיתוח פדגוגי מנהל עובדי הוראה

אשל קליינהאוז

מנהל תחום עתודות מנהלים במכון אבני ראשה

לינה בולוס

חברת הנהלה, המכללה האקדמית סכנין ראש היחידה לאיכות ולמצויינות ראש תכנית רג"ב הנהלת תכנית פריזמה

משה שריקי

כל ישראל חברים- מנהל תחום הכשרה והערכה בחינוך המכללה האקדמית אונו- הכשרת מוורים וחינוך רב תרבותי.

מרדכי אילרוב כהן

מפקח במנהל לחינוך התיישבותי

מיכל דה האן

סגנית פדגוגית מינהל החינוך הדתי משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי

שיפי סננס

מנכלית עמותת מפעלות שמחה

ג’בר אבו אלקיעאן

מפקח רשותי, משרד החינוך מינהל חברה ונוער, דרום באר שבע

ראיד מסארוה

מפקח כולל - משרד החינוך

ענבל רון קפלן

מנהלת אגף מבחנים, ראמ"ה

רבקה טאוב

ראש חוג למדעי המחשב, במכללה ירושלים

אסתר קורקוס

מפקחת על החינוך המיוחד, המחוז החרדי במשרד החינוך

נעמי וגה

ממונה על הסמינרים להוראה במשרד החינוך

וליד מג’אדלה

מנהל אגף חינוך, אגף החינוך, עיריית באקה אל גרבייה

תמיר גבאי

מנהל פיתוח עסקי ושותפויות במכון הדמוקרטי

נרית כץ

מנהלת תחום דעת מתמטיקה על יסודי (מפמ"ר מתמטיקה עי"ס), אגף מדעים מזכירות פדגוגית משרד החינוך

אסתר סאסי

סגנית בכירה למנהלת המנה״פ

ליאור שליו

מנכ"ל ויזם שותף אלגימור

דפי בירן זינגר

מנהלת תוכניות, מרכז מנדל למנהיגות בצפון

אסנת רובין

ראשת ביה"ס להתמחות מקצועית וראשת התמחות מחקר והערכה, מכון מופ"ת

דבורה (דבי) נידרברג

מייסדת ומנכלית, Hidden Sparks, ניצוצות חבויים, מנהלת קרן רוהר

רים זריק

מנהלת מחלקת חינוך, מועצה מקומית ריינה

אלחנן רוזנפלד

רב כפר הנוער שירה חדשה לנערות חרדיות

דליה פרץ

מנהלת אגף עו"ה בתפקידי הדרכה, מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

אדורה אלעיס

נציגת משרד החינוך במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- מוקד 105

גיל חדש

מנהל אגף חינוך בשדרות

דפנה גבר

מנהלת חדשנות ולמידה דיגטלית, מנדל

סולטן אלקרעאן

מנהל מחלקת חינוך מועצה מקומית כסיפה

אילן בן יעקב

VP Learning Experience ב-MindCET, מרכז ליזמות טכנולוגית-חינוכית של מט"ח

חיים מויאל

מנהל האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

מרים עווד מורד

מנהלת פיתוח תכניות, חותם

יובל אוליבסטון

מנהל אגף א' פיתוח פדגוגי וסגן יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

ריאן גאנם

מפקח ארצי על הבחירות, משרד הפנים

אוסאמה גנאיים

מנהל מחלקה בכיר לחברה ונוער עיריית ירושלים

אסנת ספורטה

סמנכ"ל עיריית חדרה וחברת מועצת העיר כפר-סבא

קובי זמיר

מנהל אגף חינוך מועצה מקומית גני תקווה - אגף החינוך

אשרף ג’בור

מנהל התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה "רואד"

אסף שירמן

יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר

אורי ארבל

יועץ ומלווה מערכות ומוסדות חינוך בתכנון מדיניות, פיתוח מערכתי-ארגוני ופיתוח פדגוגי

אייל קמינקא

יועץ אסטרטגי וחשיבה תוצאתית, המרכז לחשיבה פורצת דרך

חגית מלכה-הרטף

מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה - רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

אורנה מיטמיגר סטי

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות, משרד החינוך

הילה סגל

מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה, מטה משרד החינוך אגף השירות הפסיכולוגי ייעוצי

שי גויטע

מנהל תחום רכש והתקשרויות מחשוב, חברת אנרג'י טים

חוה פרידמן

פסיכולוגית ארצית. מנהלת אגף פסיכולוגיה. שפ"י. משרד החינוך

שגיא בר

מנכ"ל, המרכז לחינוך סייבר

נמרוד דותן

מנכ״ל עמותת 'חינוך לפסגות'

עאדל חטיב

מנהל מחוז צפון, החברה למתנ"סים

יונה גודמן

סמנכ"ל חינוך ופדגוגיה, רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא וחבר מועצת החמ"ד

רחלי שטיין

מנכלי"ת מרכז תל"ם

אפרת קמחי

מנהלת תחום בכיר (תקציב על יסודי), מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

יותם טרון

OD Partner , וויקס

עינב לוק

מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך

תמי אומנסקי

מנהלת תחום משרד החינוך, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105, השרות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוך

נבילה מנאע

ממונה על פרויקטים מערכתיים

משה הרשקוביץ

מנהל מרחב חינוך ברשת יאב"ע וראש מדרשה לבנות - מדרשת בארי בפרדס חנה-כרכור.

מוהנא פארס

סמנכ"ל וראש מינהל חינוך טכנולוגי במשרד החינוך

יובל שרייבמן

ראש אגף למידה והוראה, אוניברסיטת בר אילן

בעז קולומבוס

מפקח ארצי על יסודי בחמ"ד, משרד החינוך

ביתיה מלאך

מנהלת בית ספר, מנהלת בית הספר ממלכתי-חרדי יסודי "בנות ירושלים"

עמנואל זילברמן

מנהל אגף חינוך ממלכתי וממ"ד - מינהל חינוך ירושלים

שירה נבון

סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק, אוניברסיטת תל אביב

משה זייברט

סמנכ"ל צהר הלב

עלי הואשלה

מנהל אגף חינוך , מועצה אזורית נווה מדבר

אינה זלצמן

סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך

אתי בינדר

מפקחת כוללת על בתי ספר יסודיים של המחוז החרדי משרד החינוך

רויטל שפירא

מנהלת אגף חינוך רעננה

יפה מור-ישר

מפקחת מחוז העיר ירושלים משרד החינוך, מחוז ירושלים-מנח"י

ברנית גולן-יוסובש

יו״ר הסתדרות המורים סניף ירושלים

יעל נאמן ברק

מנכ"לית, קרן לאוטמן

הנאדי גבן

מנהלת מחלקת גנים, עיריית רהט

דניאל הירשברג

מנכ"ל עמותת דעת

אלי ברקת

מנכ"ל, כי"ח - כל ישראל חברים

מיכאל דור

סמנכ"ל רשת פרח (ארחות חינוך)

עידו ברקן

מנהל תוכנית מנדל למנהיגות אקדמית

יוסף חמדאן

מפקח על הפיתוח הארצי בחברה הערבית, מטה משרד החינוך

לארה מובאריכי

ראש אגף החינוך הערבי, מנהל חינוך ירושלים (מנח"י-עיריית ירושלים) – אגף החינוך הערבי

ציונה לוי

מנהלת אגף שפות במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

פארס טויל

מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי משרד החינוך, מנהל רישוי בקרה ואכיפה

פזית גבאי אלגי

מנהלת מחלקת החינוך היסודי בעיריית באר שבע

יואב (זימי) זמרן

ראש מנהל חינוך , עיריית ירושלים

יעקב צבי (קובי) רוזנשטיין

מנכ"ל; דרכי יושר - מורשה

בניהו טבילה

מתאם על-יסודי, מחוז חרדי, משרד החינוך

ערן רביב

Sr. Director Tech Training and Enablement, Cybereason

לימור ברמן הרמס

נמצאת ברילוקיישן

סיגל מורן

מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי

נעמי שי

מפקחת פיתוח מקצועי, הדרכה ותקשוב, המחוז החרדי, משרד החינוך

מחמוד מחאג’נה

מנהל אגף חינוך, עיריית אום אל פחם

אודי ליפשיץ

ראש התכנית לBA בחינוך בקריה האקדמית אונו, מנכ״ל שותף יהל מערכות חינוך

רנא פאהום

מנהלת המרכז לחיים משותפים וחברת הנהלה - מכון שלום הרטמן

יוסי חיות

מנהל תחום חינוך ולמידה, Wix

אילנה נולמן

מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

רחל שפרכר פרנקל

ראש תוכנית הלכה, יועצת הלכה, ר"מית. קו-מייסדת פרס האחדות ויום אחדות, ועד מנהל. בית מדרש נשמת, מתן

אבנר שוורצברג

סמנכ"ל שיווק ומכירות, מטח

סיגל כהן

מפקחת מחוז משרד חינוך

ליסה לוי

ייעוץ וליווי מנהלים, עצמאית

דליה לין

מנכ"לית מועצת גני תקווה

קלי כהן

מזכ"ל תנועת הצופים העבריים בישראל

נזאר סרחאן

מנהל אגף חינוך מע'אר

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני education@maoz-il.org או בטלפון 058-5480021.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי (וובינר) – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים בתאריך 19.12.21 ט״ו בטבת תשפ״ב. 

חפשו אותנו ב- מעוז maoz

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.  

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org או בטלפון: 058-6397584.

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר את הגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית של כל אחד מהמגזרים).

 • הובלה משותפת – תכנית תלת מגזרית (שלטון, עמותות ועסקים) לצד אפשרות networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזרי ותוך מגזרי עם חברות מובילות במשק.
 • היכרות מעמיקה בין המגזרים המאפשרת קידום שיתופי פעולה – הכרת נקודות המבט של לקוחות קיימים ופוטנציאליים, היכרות ובניית אמון עם המגזרים הנוספים, הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.
 • הכשרת בכירים בפיתוח ומיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

תכנית העמיתים של מעוז בנויה על פורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

התכנית צפויה להתחיל במאי 2021 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלב ימי ההערכה.

תהליך המיון יסתיים בחודש פברואר ומחזור יא’ של התכנית יחל במאי 2021.

תהליך המיון של מחזור יא’ מתחיל בנובמבר 2020 ויערך עד מרץ 2021 בארבעה שלבים, תהליך המיון כולל איתור מועמדים באמצעות מפגש חשיפה אינטרנטי והפצת קול קורא. בכל שנה נרשמים מאות מועמדים, לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 32 ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

עלות התכנית מסובסדת ע”י ארגון מעוז והמיזם. על כל משתתף חלים דמי ההשתתפות סמלית על סך 2000 ש”ח לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך. 

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כוללים גם שבועיים בארה”ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ₪.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

בטלפון: 058-6397584 או בדואר אלקטרוני: admission@maoz-il.org נשמח לענות על כל שאלה.