للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

רקע

מערכת חינוך איכותית היא אבן יסוד בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מורכבים, אשר נדרשת גמישות למולם. בין אתגרים אלו: אי שוויון בהזדמנויות ותוצאות, התאמת תהליכי ההוראה והלמידה למציאות החברתית במאה ה-21 והעצמת ההון האנושי במערכת החינוך.

אנו מאמינים שבכדי להוביל מערכת חינוך פורצת דרך יש צורך במנהיגים חינוכיים, איכותיים ומגוונים הפועלים במשותף משלושת המגזרים התעסוקתיים (עסקי, חברתי וציבורי) בדגש על כלל הזירות במערכת החינוך: משרד החינוך, שלטון מקומי, רשתות חינוך, חברות ממשלתיות, מוסדות אקדמיים, מגזר שלישי, פילנתרופיה וקרנות, מובילי דעה ומשפיעים בשדה החינוך.

התכנית הינה מיזם משותף למשרד החינוך וארגון מעוז, אשר נועדה לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת החינוך. התכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של שדה החינוך, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, לפתח את בעלי התפקידים הקיימים במערכת החינוך וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף. התכנית מהווה חלק ממהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל – “עתודות לישראל”.

קהל היעדכלל המגזרים והזירות במערכת החינוך בדרג ביניים ומעלה, בעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים ביותר במערכת החינוך – מנהלי אגפים במשרד החינוך ובשלטון המקומי או חברי הנהלת מינהלים ומחוזות; עובדי ממשלה בתפקיד משפיע על מערכת החינוך; בכירים בחברה האזרחית ובאקדמיה ומקביליהם בזירות ובמגזרים השונים; בכירים במגזר העסקי העוסקים ו/או משפיעים על הזירה החינוכית.

בסיום התכנית יצטרפו העמיתים לרשת מעוז ולרשת “עתודות לישראל” אשר הינן רשתות רב מגזריות, רב תחומיות ומגוונות, המהוות מרחב להובלה והאצה של יוזמות ושינויים חברתיים-כלכליים. במסגרת הפעילויות ברשת הם מייצרים שיתופי פעולה, רוכשים כלים מנהיגותיים, כלים להתפתחות אישית ומקדמים יוזמות משולחן העבודה שלהם.

*פתיחת תכנית אדוות מותנת באישור המיזם המשותף בין משרד החינוך וארגון מעוז. במידה ולא יאושר המיזם המשותף, פתיחת התכנית עלולה להידחות או להתבטל.

חזון התכנית

מנהיגות חינוכית הפועלת במשותף אל מול אתגרי מערכת החינוך בישראל, תוך חתירה ליצירת שפה משותפת והכנת המערכת לעתיד דינמי, בלתי צפוי ומשתנה.

מטרות התכנית

הטמעת שפה מנהיגותית ממלכתית

יצירה והטמעה של שפת מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי העוסקת באתגרי מערכת החינוך מתוך שיח של ערכים וזהות.

קידום אמון וראייה מערכתית

קידום ראייה מערכתית ואמון בין העמיתים, המייצגים גורמים שונים בשדה החינוך.

פיתוח מנהיגות

פיתוח אישי ומקצועי של העמיתים בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות.

בניית רשת

בניית קבוצה ורשת שישמשו לקידום מהלכים משמעותיים לחיזוקה של מערכת החינוך.

מסגרת התכנית

מחזור ה’ של התכנית יחל במאי 2022 וימנה כ-30 מנהלים ומנהלות בדרגי ביניים/בכירים בשדה החינוך

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית

הפרוסים לאורך השנה, מתוכם שבועיים של למידה בחו”ל.

14-16-15

פורמט של On The Job Training

מסגרת למידה ייחודית המתקיימת לצד העבודה וניזונה ממנה ומאפשרת חיכוך מתמיד עם אתגרים משולחן העבודה

היכרות עם גורמים בעלי השפעה במערכת החינוך

מוסדות השלטון והחינוך ברמה המקומית והלאומית, הרצאות של אנשי ממשל בכירים ומומחים שונים.

14-16-14

למידת עמיתים

והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

 • נושאי הלמידה – היכרות עם מערכת החינוך והאתגרים האסטרטגיים הניצבים בפניה תוך בחינתם ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית ובאמצעות השוואה בינלאומית ברת למידה; כלי חשיבה ומיומנויות להובלת שינוי; עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות.

דרישות התכנית

1

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות

2

מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית והשתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום התכנית

3

מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות והובלה במערכת החינוך או מוטיבציה להשפיע על המרחב החינוכי מתוך עמדה מקצועית בממשקים משפיעים על מערכת החינוך

4

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית שחלקם כוללים לינה, ונסיעה אחת לחו”ל.

5

תשלום דמי השתתפות בסך 500 ש”ח

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

משרד החינוך – התוכנית מיועדת לעובדי מטה המשרד והמחוזות ולדרגים מעל מנהלי בתי ספר.

שלטון מקומי- התוכנית מיועדת למנהלי יחידות החינוך (אגפים, מחלקות ומינהלים).

מגזר עסקי התוכנית מיועדת לדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל / מועמדים בעלי השפעה בקנה מידה ארצי על מערכת החינוך.

מגזר חברתי התוכנית מיועדת לדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ ומועמדים בעלי הובלה חברתית.

22-24-23

זמינות מלאה להשתתפות בתכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים

תואר אקדמי ממוסד מוכר

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7 שנות ניסיון ניהולי משמעותי
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי

**מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך

contract

מחויבות לעשייה חינוכית בשנים הקרובות

– אופק שירות של 8 שנים לפחות 

*במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת ממונה על המועמדים
*התוכנית מיועדת למי שלא השתתפו באחת התוכניות של עתודות לישראל בשנתיים האחרונות
*מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות עם הסבר קצר בשאלון ההרשמה, מדוע יש לשקול את מועמדותם.

 

תכנית אדוות מחויבת לייצוג של מגוון אוכלוסיות בתכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון ההרשמה בקובץ וורד או באמצעות הקראה מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני education@maoz-il.org או בטלפון 058-5480021.

תהליך המיון

תהליך המיון יארך עד חודש אפריל, בארבעה שלבים:

30-33-30

שאלון הרשמה – תאריך אחרון למילוי והגשת השאלון – 02.01.2022,  כ”ט טבת תשפ”ב בחצות.

30-33-31

יום הערכה – הכולל חלק קבוצתי וראיון אישי

ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים:

 • 14.02.2022 י”ג אדר א’ תשפ”ב
 • 16.02.2022 ט”ז אדר א’ תשפ”ב
 • 20.02.2022 י”ט אדר א’ תשפ”ב
 • 21.02.2022 כ’ אדר א’ תשפ”ב
30-33-32

שיחות עם ממליצים

30-33-33

ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית אדוות, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.
יערכו בתאריכים: 

 • 21.03.2022 י”ח אדר ב’ תשפ”ב
 • 22.03.2022 י”ט אדר ב’ תשפ”ב
 • 28.03.2022 כ”ה אדר ב’ תשפ”ב

* לכל שלב יוזמנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם
 * נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדות הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!

חברי רשת ועמיתי תכנית אדוות

רות קנולר לוי

מנהלת אגף תכנים תכניות הדרכה והשתלמויות, משרד החינוך מינהל חברה ונוער

שגיא בר

מנכ"ל, המרכז לחינוך סייבר

סאמי עדוי

מנהל מחלקת החינוך, מועצה מקומית טורעאן

חיים מויאל

מנהל האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

משה הרשקוביץ

מנהל מרחב חינוך ברשת יאב"ע וראש מדרשה לבנות - מדרשת בארי בפרדס חנה-כרכור.

אסף שירמן

יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר

חגית מלכה-הרטף

מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה - רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

עינב לוק

מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך

אסנת ספורטה

סמנכ"ל עיריית חדרה וחברת מועצת העיר כפר-סבא

ג’בר אבו אלקיעאן

מפקח רשותי, משרד החינוך מינהל חברה ונוער, דרום באר שבע

תמי אומנסקי

מנהלת תחום משרד החינוך, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105, השרות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוך

ברנית גולן-יוסובש

יו״ר הסתדרות המורים סניף ירושלים

אילן בן יעקב

VP Learning Experience ב-MindCET, מרכז ליזמות טכנולוגית-חינוכית של מט"ח

יואב קריים

מנהל שותף של האשכול לפתוח ושינוי חברתי בית איזי שפירא

בניהו טבילה

מתאם על-יסודי, מחוז חרדי, משרד החינוך

אייל קמינקא

יועץ אסטרטגי וחשיבה תוצאתית, המרכז לחשיבה פורצת דרך

לאה אבוטבול

מנהלת מרכז לפיתוח סגלי הוראה, משרד החינוך מחוז חיפה

חוה פרידמן

פסיכולוגית ארצית. מנהלת אגף פסיכולוגיה. שפ"י. משרד החינוך

קלי כהן

מזכ"ל תנועת הצופים העבריים בישראל

ליאור שליו

מנכ"ל ויזם שותף אלגימור

מירב זרביב

מנהלת אגף משרד החינוך, אגף מו"פ במנהל הפדגוגי

דנה פייניק

מנכ"לית חותם

שלומי דהן

מנהל אגף חינוך, עיריית חדרה

שאול קסטלניץ

מפקח כולל בחינוך היסודי, המחוז החרדי במשרד החינוך

אלי ברקת

מנכ"ל, כי"ח - כל ישראל חברים

שי גויטע

מנהל תחום רכש והתקשרויות מחשוב, חברת אנרג'י טים

חדוה שמרלינג

מנהלת תכנית אדוות - מעוז

נזאר סרחאן

מנהל אגף חינוך מע'אר

ענת לידור מאיר

מנהלת האגף לגיל הרך, מנהל החינוך, עיריית ת"א-יפו

שירה נבון

סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק, אוניברסיטת תל אביב

ביתיה מלאך

מנהלת בית ספר, מנהלת בית הספר ממלכתי-חרדי יסודי "בנות ירושלים"

רחל שפרכר פרנקל

ראש תוכנית הלכה, יועצת הלכה, ר"מית. קו-מייסדת פרס האחדות ויום אחדות, ועד מנהל. בית מדרש נשמת, מתן

יובל אוליבסטון

מנהל אגף א' פיתוח פדגוגי וסגן יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

עלי הואשלה

מנהל אגף חינוך , מועצה אזורית נווה מדבר

אסנת רובין

ראשת ביה"ס להתמחות מקצועית וראשת התמחות מחקר והערכה, מכון מופ"ת

עאדל חטיב

מנהל מחוז צפון, החברה למתנ"סים

מרדכי אילרוב כהן

מפקח במנהל לחינוך התיישבותי

נרית כץ

מנהלת תחום דעת מתמטיקה על יסודי (מפמ"ר מתמטיקה עי"ס), אגף מדעים מזכירות פדגוגית משרד החינוך

יותם טרון

OD Partner , וויקס

ענבל חמיידס

VP impact, Masterschool ומייסדת וחברת בורד SEL Challenge

ראיד מסארוה

מפקח כולל - משרד החינוך

דניאל הירשברג

מנכ"ל עמותת דעת

מחמוד מחאג’נה

מנהל אגף חינוך, עיריית אום אל פחם

מירי נבון

מנהלת אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד, ההכלה וההשתלבות, משרד החינוך

ליסה לוי

ייעוץ וליווי מנהלים, עצמאית

יואב (זימי) זמרן

ראש מנהל חינוך , עיריית ירושלים

דפנה דור

מנהלת קו. לאב - המעבדה לחיבורים, הפדרציה היהודית של ניו יורק

מרים עווד מורד

מנהלת פיתוח תכניות, חותם

יוסי חיות

מנהל תחום חינוך ולמידה, Wix

רים זריק

מנהלת מחלקת חינוך, מועצה מקומית ריינה

דליה לין

מנכ"לית מועצת גני תקווה

דפנה גבר

מנהלת חדשנות ולמידה דיגטלית, מנדל

נעמי וגה

ממונה על הסמינרים להוראה במשרד החינוך

קובי זמיר

מנהל אגף חינוך מועצה מקומית גני תקווה - אגף החינוך

ירדן בן חורין

מנהל יחידת מנהיגות ומצויינות צעירה במדעים במכון דוידסון

וליד מג’אדלה

מנהל אגף חינוך, אגף החינוך, עיריית באקה אל גרבייה

נבילה מנאע

ממונה על פרויקטים מערכתיים

ערן רביב

Sr. Director Tech Training and Enablement, Cybereason

אסתר קורקוס

מפקחת על החינוך המיוחד, המחוז החרדי במשרד החינוך

אדורה אלעיס

נציגת משרד החינוך במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- מוקד 105

גיל חדש

מנהל אגף חינוך בשדרות

מיכאל דור

סמנכ"ל רשת פרח (ארחות חינוך)

אורנה מיטמיגר סטי

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות, משרד החינוך

ישראל גולומב

מנכ"ל רשת הגנים של אגודת ישראל

תמיר גבאי

מנהל פיתוח עסקי ושותפויות במכון הדמוקרטי

רויטל שפירא

מנהלת אגף חינוך רעננה

אודי ליפשיץ

ראש התכנית לBA בחינוך בקריה האקדמית אונו, מנכ״ל שותף יהל מערכות חינוך

לינה בולוס

חברת הנהלה, המכללה האקדמית סכנין ראש היחידה לאיכות ולמצויינות ראש תכנית רג"ב הנהלת תכנית פריזמה

אשל קליינהאוז

מנהל תחום עתודות מנהלים במכון אבני ראשה

רנא פאהום

מנהלת המרכז לחיים משותפים וחברת הנהלה - מכון שלום הרטמן

דפי בירן זינגר

מנהלת תוכניות, מרכז מנדל למנהיגות בצפון

זאב אלדר

מנהל תחום פיתוח פדגוגי מנהל עובדי הוראה

אילנה נולמן

מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

יעל נאמן ברק

מנכ"לית, קרן לאוטמן

בעז קולומבוס

מפקח ארצי על יסודי בחמ"ד, משרד החינוך

פזית גבאי אלגי

מנהלת מחלקת החינוך היסודי בעיריית באר שבע

דבורה (דבי) נידרברג

מייסדת ומנכלית, Hidden Sparks, ניצוצות חבויים, מנהלת קרן רוהר

נעמי שי

מפקחת פיתוח מקצועי, הדרכה ותקשוב, המחוז החרדי, משרד החינוך

עמנואל זילברמן

מנהל אגף חינוך ממלכתי וממ"ד - מינהל חינוך ירושלים

אסתר סאסי

סגנית בכירה למנהלת המנה״פ

עידו ברקן

מנהל תוכנית מנדל למנהיגות אקדמית

משה שריקי

כל ישראל חברים- מנהל תחום הכשרה והערכה בחינוך המכללה האקדמית אונו- הכשרת מוורים וחינוך רב תרבותי.

דליה פרץ

מנהלת אגף עו"ה בתפקידי הדרכה, מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

ספי מלכיאור

מנהלת אגף קהילה וחינוך, מועצה אזורית רמת הנגב

אינה זלצמן

סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך

אוסאמה גנאיים

מנהל מחלקה בכיר לחברה ונוער עיריית ירושלים

נמרוד דותן

מנכ״ל עמותת 'חינוך לפסגות'

יפה מור-ישר

מפקחת מחוז העיר ירושלים משרד החינוך, מחוז ירושלים-מנח"י

אשרף ג’בור

מנהל התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה "רואד"

אתי בינדר

מפקחת כוללת על בתי ספר יסודיים של המחוז החרדי משרד החינוך

אבנר שוורצברג

סמנכ"ל שיווק ומכירות, מטח

ליאת מלכה

מנהלת המחלקה לחיים משותפים,שותפויות אסטרטגיות ותחום חרדים.

מיכל דה האן

סגנית פדגוגית מינהל החינוך הדתי משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי

יונה גודמן

סמנכ"ל חינוך ופדגוגיה, רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא וחבר מועצת החמ"ד

סיגל כהן

מפקחת מחוז משרד חינוך

רז קרני

בעלים של חברה לאנרגיה מתחדשת עוצמה סולארית

ציונה לוי

מנהלת אגף שפות במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

אלחנן רוזנפלד

רב כפר הנוער שירה חדשה לנערות חרדיות

הנאדי גבן

מנהלת מחלקת גנים, עיריית רהט

אבי רוקח

מנהל מיזם ממלכתיות במעוז

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני education@maoz-il.org או בטלפון 058-5480021.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי (וובינר) – הכולל הצגה של הארגון, התכנית ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות, יתקיים בתאריך 19.12.21 ט״ו בטבת תשפ״ב. 

חפשו אותנו ב- מעוז maoz

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה ויש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולנמק, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.  

התכנית בנויה על הפורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או אשר נמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הינה רמת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

התכנית צפויה להתחיל במאי 2022 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית והתאריכים המשוערים יימסרו בשלבים המתקדמים בתהליך.

תהליך המיון יחל בינואר 2022 ויסתיים באפריל.

תהליך המיון  מורכב משלושה שלבים, הכוללים: הגשת מועמדות, ימי הערכה (הכוללים ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית), ועדות קבלה.
בכל שנה נרשמים מאות מועמדים (יחס הקבלה עומד על 1:10). לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 30 עמיתים ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית אדוות, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הובלת שינוי, אמון, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, אשר חלקם כוללים לינה ושבועיים בארה”ב.
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום התכנית – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהכשרות המשך, הגדלת הון חברתי,ויצירת שיתופי פעולה.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר את הגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית של כל אחד מהמגזרים).

היכרות מעמיקה בין המגזרים המאפשרת קידום שיתופי פעולה – הכרת נקודות המבט של לקוחות קיימים ופוטנציאליים,  היכרות ובניית אמון עם המגזרים הנוספים, הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות.
כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית אשר הכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות.
כחלק מהתהליך, אנו מבררים עם המועמד מה הן ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון. ודואגים ליישמן  (ובהמשך גם במהלך התכנית).  

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הפרטי.

תשלום דמי השתתפות בסך 500 ש”ח

 במייל education@maoz-il.org  או  058-5480021  בטלפון