ENG

תכנית ענבר – עתודה ניהולית ברפואה

"ענבר- עתודה ניהולית ברפואה" הינה תכנית משותפת של משרד הבריאות, אשר נועדה לייצר דור עתידי של מנהיגות מובילה במערכת הבריאות, המבוססת על כלל מרכיבי המערכת: קופות חולים, בתי חולים, מטה ויחידות משרד הבריאות וצה''ל. מטרת תהכנית היא לאתר רופאים מצויינים, מוכשרים וערכיים, ולהכשיר אותם, לפתח ולרשת אותם כמנהיגים ממלכתיים מובילי-שינוי במערכת הבריאות בישראל.

חזון התכנית

מנהיגות ערכית, מקצועית ואמיצה הפועלת במשותף, מתוך שליחות, בממלכתיות ובאחריותיות לחיזוק  מערכת הבריאות כנדבך בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל.

הצהרת המשימה

פיתוח קבוצת מנהיגות מקצועית מחוללת שינוי, בעלת שפה משותפת, המקדמת אתוס של משרתי ציבור למערכת הבריאות הישראלית

מבנה התכנית

למידע נוסף

בשאלות ניתן ליצור קשר ב- inbar.admissions@maoz-il.org

ההרשמה למחזור ג’ של התכנית הסתיימה. לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור ד

לצפייה בקול הקורא של מחזור ג’, לחצו כאן; לברושור לחצו כאן.

שאלות ותשובות

 • מה הן המחויבויות הנדרשות מהמשתתף בתכנית?
 • המשתתף בתכנית מתחייב לעבודה כמתמחה במנהל רפואי, כאשר יום בשבוע מוקדש ללימודים האקדמיים. המשתתף יידרש לעמוד בכלל החובות האקדמיות לרבות- נוכחות כנדרש, תרגילים, מטלות ובחינות.

  בנוסף המשתתף מתחייב להשתתף באופן פעיל במסגרת החוץ אקדמית על פי זמנים שיוגדרו מראש עם העמיתים ועם מעסיקיהם טרם תחילת התכנית. חשוב לציין כי מסגרת זו כוללת שהות בת שבועיים בארה”ב במהלך שנתה השנייה של התכנית.

 • אני בעל תואר שני המוכר להתמחות במנהל רפואי (MHA,MPA,MBA) האם בכל זאת אחויב לבצע את התואר האקדמי במסגרת התכנית?
 • כן. התואר האקדמי המתבצע במסגרת תכנית ענבר הינו חלק מהותי מההשתתפות בתכנית. תכנית ההכשרה הערכית-מנהיגותית והתואר נבנו כך שהם משלימים זה את זה, ובנוסף, חווית הלמידה המשותפת מהווה נדבך משמעותי בבניית הקבוצה.

 • מה היא מסגרת השכר בתכנית?
 • התשובה לשאלה מורכבת מאוד ותלויה בגורמים רבים, בין היתר: ניסיון העבר של המשתתף ותפקידים שביצע, מקום ההתמחות והתפקיד אותו יבצע במסגרת ההתמחות, אפשרות לביצוע כוננויות ותורנויות חצי ושליש כתלות במקום ההתמחות.

 • האם במסגרת התכנית אוכל לעסוק בעבודה קלינית?
 • התכנית מורכבת מהתמחות במשרה מלאה במנהל רפואי ומתכנית הכשרה אקדמית וחוץ אקדמית נוספת. מבחינת תנאי התכנית, בשעות שאינן מתחייבות במסגרת המשרה או תכניות ההכשרה הפעילות אין מניעה מעיסוק בעבודה קלינית. אם זאת סביר כי יוותר זמן מצומצם לצורך כך.

   

 • אני מעוניין להשתתף בתכנית, האם עלי לחפש לעצמי מקום להתמחות במנהל רפואי?
 • לא. במידה ותמצא מתאים לתכנית, צוות התכנית ידאג להצבתך בארגון בריאות המוכר להתמחות במנהל רפואי.

 • כיצד אשתלב בתפקידים ניהוליים במהלך התכנית ואחריה? האם ישנה התחייבות להשמה בתפקידים ניהוליים?
 • במסגרת התכנית מבצע כל משתתף התמחות במנהל רפואי, קרי, עובד בתפקיד ניהולי בפועל תחת ליווי של מנהל מומחה במנהל רפואי. לא ניתן יהיה להתחייב להשמה בתפקידים ספציפיים בתום התכנית, אך עם זאת יש להניח כי איכות המיון וההכשרה, וכן הצורך ההולך וגובר במנהלות ומנהלים מוכשרים, יעלו את הסיכויים של בוגרי התכנית לאייש משרות ניהול במערכת הבריאות.

 • האם בתום התכנית אוכל לחזור לעבודה קלינית?
 • בכל משתתף בתכנית מושקעים משאבים רבים, ועל כן נדרשת התחייבות להמשיך במסלול של ניהול במערכת הציבורית ל-5 שנים לפחות. עם זאת, בתום ההתמחות התמהיל בין העבודה הקלינית לעבודת הניהול יוכל להיקבע ישירות אל מול הארגון המעסיק. במידה והארגון רואה לנכון המשך עבודה קלינית בתפקיד ניהולי, לא תהיה מניעה מלעסוק בעבודה קלינית בתום התכנית.


עמיתי ענבר

מחזור ב' -

מחזור ג'-

X

רקע מקצועי

קצת עלי

השכלה

Top