תוכנית העמיתים של מעוז מכשירה ומרשתת מנהיגות ומנהיגים ערכיים, מקצועיים וממלכתיים בעלי תפקידים בכירים. מנהיגות ומנהיגים שמגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי, המוניציפאלי, הפרטי והתקשורת ומייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית.

תוכנית ההכשרה מבוססת על למידה משמעותית והתחככות מתמדת בין תאוריה למציאות והתנסות בשטח. בעזרת בירור ערכי וזהותי תוך הקניית כלים מקצועיים יוכלו העמיתים, כל אחד בתחומו, לקדם מענה לאתגרים החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של מדינת ישראל במטרה לחזק את החוסן החברתי-כלכלי של החברה בישראל.

 

לצערנו, ההרשמה לתוכנית העמיתים של מעוז ועתודות לישראל סגורה

רוצים לקבל תזכורת לפני שמתחילה ההרשמה למחזור הבא?

לחצו לתזכורת

חזון התוכנית

רשת של מנהיגים ומנהיגות מובילי שינוי ממגוון מגזרים וקהילות בחברה הישראלית הפועלת לקידום הממלכתיות ולחיזוק החוסן חברתי – כלכלי במדינת ישראל.

מטרות התוכנית

מנהיגות ממלכתית

פיתוח מנהיגות ממלכתית, רב-מגזרית ורב מערכתית בעלת יכולת להוביל תהליכי שינוי לקידום חוסן חברתי כלכלי בישראל.

מנהיגות ברשת

פיתוח מנהיגות ברשת, בניית אמון, פיתוח כלים ויצירת שותפויות לעבודה והובלת שינוי.

פיתוח אישי

פיתוח אישי, יכולות הובלה וכלים לניהול והובלת שינוי.

מסגרת התוכנית

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום) הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב, שבוע מתוכן בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר)

פורמט של Training Job The On המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות

למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית

התוכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה,
מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהאקדמיה, מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי. מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים, יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

תנאים להגשת מועמדות

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

 • שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)
 • שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן)
 • מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל
 • מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7 שנות ניסיון ניהולי משמעותי
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי
  (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותכניות, ועוד)

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התכנית ישתתפו העמיתים בתכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התכנית אם יהיה צורך בכך

זמינות מלאה

להשתתפות בתכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית

מועמדים משדה החינוך ידרשו לעמוד גם בתנאים אלו:

 • מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך או בעשייה עסקית אשר מושפעת/משפיעה בתחום החינוך
 • מחויבות לעשייה חינוכית בשנים הקרובות
 • בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי
 • עובדי משרד החינוך, יקבלו פניה מסמנכ"ל ההון האנושי במשרד. תכנית "אדוות" מיועדת לעובדי מטה המשרד והמחוזות ולדרגים מעל מנהלי בתי ספר
 • תכנית "מקום" אינה מיועדת לדרג נבחר

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

 

 • נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
 • בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.
 • תאריכי תהליך המיון (ימי הערכה וועדות הקבלה) אינם סופיים וייתכנו שינויים.

שלב א

שאלון הרשמה אחיד לכלל התוכניות.

שלב ב

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי.

שלב ג

ראיונות ממליצים.

שלב ד

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית ונציגים של חברי רשת מעוז.

מידע נוסף

לשאלות ניתן ליצור קשר ב – maozadmission@maoz-il.org

לתזכורת הרשמה לתכניות מעוז לחץ כאן

עמיתי מחזור י'

אסף אלדר

סמנכ"ל תפעול ונכסים, בנק דיסקונט

אסף אלדר

סמנכ"ל תפעול ונכסים, בנק דיסקונט

ווידאד אלטוחי

שותפה באשכול הפיננסי BDO Israel, Finance Cluster

ווידאד אלטוחי

שותפה באשכול הפיננסי BDO Israel, Finance Cluster

אופיר אלקלעי

מנכ"ל ויו"ר מטה יו"ר ההסתדרות, ההסתדרות הכללית החדשה

אופיר אלקלעי

מנכ"ל ויו"ר מטה יו"ר ההסתדרות, ההסתדרות הכללית החדשה

אסף אשר

סמנכ״ל תשתיות ותקציבים, משרד התחבורה

אסף אשר

סמנכ״ל תשתיות ותקציבים, משרד התחבורה

הילה ברקן

סמנכ"לית קשרי חוץ, המכללה האקדמית כנרת

הילה ברקן

סמנכ"לית קשרי חוץ, המכללה האקדמית כנרת

אילון גולדשטיין

מנהל תחום בכיר תכנון וניהול תהליכי שינוי, אגף בכיר לאסטרטגיה ומדיניות נציבות שירות המדינה

אילון גולדשטיין

מנהל תחום בכיר תכנון וניהול תהליכי שינוי, אגף בכיר לאסטרטגיה ומדיניות נציבות שירות המדינה

יגאל גורביץ

סמנכ"ל בכיר למנהל רשות ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה הרשות להשקעות, משרד הכלכלה

יגאל גורביץ

סמנכ"ל בכיר למנהל רשות ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה הרשות להשקעות, משרד הכלכלה

גליה גרנות

סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל

גליה גרנות

סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל

כנרת דהן גרנית

ראש המטה של הממונה על זרוע העבודה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

כנרת דהן גרנית

ראש המטה של הממונה על זרוע העבודה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שימי גשייד

מנהל כללי מלכ"ר

שימי גשייד

מנהל כללי מלכ"ר

שלום דניאל

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי טמבור

שלום דניאל

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי טמבור

רקע מקצועי

שלום הוא סמנכ"ל וחבר הנהלה בקבוצת טמבור, חברת מוצרי הבניה הגדולה והמובילה בישראל. במסגרת תפקידו, שלום מוביל את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה, החדשנות והטרנספורמציה הדיגיטלית ומקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים מול חברות טכנולוגיה וסטארט-אפים. לשלום ניסיון רב בניהול שינוי והובלת אנשים ותהליכים. בתפקידו הקודם, שלום היה מנהל השיווק של מותגי המזון הגלובאליים ביוניליוור ישראל, קונצרן מוצרי הצריכה החמישי בגודלו בישראל ובין המובילים בעולם. בשירותו הצבאי, שלום היה לוחם ומפקד בצנחנים ובמהלך המילואים עבר ליחידה האסטרטגית של דובר צה"ל. שלום מאמין בצמיחה עסקית שמשולבת עם שגשוג חברתי, כלכלי וסביבתי ויצירת ערך משותף.

קצת עלי

השכלה

גנט דסה

מנכ"לית, עולים ביחד

גנט דסה

מנכ"לית, עולים ביחד

רועי דרור

ראש צוות ממשל אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

רועי דרור

ראש צוות ממשל אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

שרה הלר

מנהלת תחום בכירה, שבילים - מנהלת, קרן ק.מ.ח - רכזת תחום יעוץ נשים

שרה הלר

מנהלת תחום בכירה, שבילים - מנהלת, קרן ק.מ.ח - רכזת תחום יעוץ נשים

רקע מקצועי

ב10 השנים האחרונות מובילה תהליכים הקשורים לתעסוקת נשים חרדיות ברגישות קהילתית גבוהה, בשל היותה חלק מן הקהילה משמשת כגורם מקשר בין תכניות ממשלתיות ופרטיות לרבנים מהציבור הליטאי והחסידי. בשנים אלו פיתחה את פרופסיית היעוץ התעסוקתי בלמעלה מ30 סמינרים חרדיים, סייעה לפתיחת מסלולי הכשרה מקצועית שאינם הוראה, עבדה עם עם מכוני מיון להתאמה תרבותית של כלי המיון, בנתה פורומים לנשות מקצוע חרדיות, פיתחה סדנאות לבירור דילמות של נשים חרדיות בעולם העבודה, והקימה תכנית להכנה וליווי של בנות חרדיות בלימודים אקדמיים. שרה היא פסיכותרפיסטית, ובשעות הערב מעניקה טיפול פסיכותרפי לנערות חרדיות במצוקה במסגרת קליניקה פרטית. בעבר שימשה כמנהלת הדרכה ופיתוח ידע של תחום תעסוקת חרדים בג'וינט ישראל, שם עסקה בפיתוח ואיגום הידע של כלל התכניות לחרדים.

קצת עלי

השכלה

יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין בישראל

יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין בישראל

רקע מקצועי

עורך דין בעלים של משרד שעוסק בתחום האזרחי בדגש על חדלות פירעון, מרצה סגל של הקריה האקדמית אונו, משנה לראש לשכת עורכי הדין, חבר הנהלה ודריקטוריון מד"א,ראש הוועדה ההומניטרית לסיעוד, חבר ועדה למינוי רשמי הוצל"פ, דירקטור בעיריית תל אביב.

קצת עלי

השכלה

ליבי זיק

מנהלת אגף מעונות גנים ומועדוניות עזר מציון, האגף לקידום הילד

ליבי זיק

מנהלת אגף מעונות גנים ומועדוניות עזר מציון, האגף לקידום הילד

דלית זמיר

היועצת המשפטית רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

דלית זמיר

היועצת המשפטית רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

תלם חזן

ראש המנהלת מנהלת חרדים, אכ"א

תלם חזן

ראש המנהלת מנהלת חרדים, אכ"א

אורית חלמיש

מנהלת פיתוח ארגוני ומטה מש"א שטראוס ישראל

אורית חלמיש

מנהלת פיתוח ארגוני ומטה מש"א שטראוס ישראל

נעימה חנאווי-כראם

יועצת למנהלת הכללית של משרד המשפטים משרד המשפטים, לשכת המנהלת הכללית

נעימה חנאווי-כראם

יועצת למנהלת הכללית של משרד המשפטים משרד המשפטים, לשכת המנהלת הכללית

יובל טלר חסון

רכז צוות שיכון, אגף התקציבים במשרד האוצר

יובל טלר חסון

רכז צוות שיכון, אגף התקציבים במשרד האוצר

אלי כהן

מנכ"ל, המכללה האקדמית תל חי

אלי כהן

מנכ"ל, המכללה האקדמית תל חי

מחמוד כיאל

מנכ"ל, וויקאיה

מחמוד כיאל

מנכ"ל, וויקאיה

מרים שטילמן לבזובסקי

סמנכ"ל תפעול, משנה למנכ"ל אלגוטק מערכות בע"מ

מרים שטילמן לבזובסקי

סמנכ"ל תפעול, משנה למנכ"ל אלגוטק מערכות בע"מ

רועי לבנון

מנהל תחום תעסוקה בתעשיית ההיי-טק משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - זרוע העבודה - מינהל תעסוקת אוכלוסיות

רועי לבנון

מנהל תחום תעסוקה בתעשיית ההיי-טק משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - זרוע העבודה - מינהל תעסוקת אוכלוסיות

דפנה לוצקי

מנהלת מחלקת הדיגיטל, גלובס

דפנה לוצקי

מנהלת מחלקת הדיגיטל, גלובס

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן, תאגיד השידור הישראלי

אסף ליברמן

מגיש בטלוויזיה וברדיו כאן, תאגיד השידור הישראלי

שלומית לנדס

ר' זרוע חקירות ביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) משטרת ישראל, האגף לחקירות ומודיעין, להב 433

שלומית לנדס

ר' זרוע חקירות ביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) משטרת ישראל, האגף לחקירות ומודיעין, להב 433

סמיר מחאמיד

ראש עיריית אום אל פחם

סמיר מחאמיד

ראש עיריית אום אל פחם

ראיד נחלה

מנהל פיתוח עסקי, סובחי נחלה ובניו בע"מ

ראיד נחלה

מנהל פיתוח עסקי, סובחי נחלה ובניו בע"מ

איציק סבטו

מנהל אסטרטגיה חדשנות ודיגיטל ,המוסד לביטוח לאומי

איציק סבטו

מנהל אסטרטגיה חדשנות ודיגיטל ,המוסד לביטוח לאומי

רקע מקצועי

איציק מנהל אסטרטגיה חדשנות ודיגיטל בביטוח הלאומי. קודם לכן הוביל את קרנות הביטוח הלאומי להשקעות חברתיות לאוכלוסיות בסיכון בהיקף כספי של חצי מליארד ש"ח כל שנה. קודם לתפקידיו אלה הקים איציק את מערך ניהול הסיכונים וכיהן כמנהל הסיכונים הראשי של הביטוח הלאומי וכיועץ בכיר למנכ"ל בנושאי תכנון מדיניות ורגולציה. איציק שותף לרפורמות משמעותיות בעולם הרווחה והבטחון הסוציאלי.

קצת עלי

השכלה

מנשה (מיקי) סגל

מנכ"ל רבטק בית תוכנה

מנשה (מיקי) סגל

מנכ"ל רבטק בית תוכנה

אורסאן סלמאן

סמנכ"ל כספים בחברת האחזקות ודירקטור בחברות בנות קבוצת עפיפי

אורסאן סלמאן

סמנכ"ל כספים בחברת האחזקות ודירקטור בחברות בנות קבוצת עפיפי

רקע מקצועי

סמנכ"ל כפסים קבוצת עפיפי משנת 2015, לפני כן הייתי בתפקיד סגן חשב משרד התחבורה לתקופה של 3.5 שנים ולפניו בחשב הכללי לתקופה של 5 שנים. רו''ח בהשכלתי, תואר שני במנהל עסקים.

קצת עלי

השכלה

שלומי עוזיאל

יזם אימפקט יוזמות Enter וTechbridge

שלומי עוזיאל

יזם אימפקט יוזמות Enter וTechbridge

חליל עיד

מנהל מפעלים מוצרים מתכלים - תפעול, HP Indigo

חליל עיד

מנהל מפעלים מוצרים מתכלים - תפעול, HP Indigo

רות פולצ’ק

מייסדת ומנכ"לית she codes

רות פולצ’ק

מייסדת ומנכ"לית she codes

אנה פלקין

מנהלת חטיבת פיתוח עסקי בישראל, מזרח אירופה ואפריקה, איביי

אנה פלקין

מנהלת חטיבת פיתוח עסקי בישראל, מזרח אירופה ואפריקה, איביי

נירה צימלס

מנכ"ל, בעצמי

נירה צימלס

מנכ"ל, בעצמי

אלגרה קילשטיין

סמנכלית טכנולוגיות מידע אמדוקס, ארגון טכנולוגיות

אלגרה קילשטיין

סמנכלית טכנולוגיות מידע אמדוקס, ארגון טכנולוגיות

סיון קלינגבייל

עיתונאית עצמאית וכותבת הארץ וTheMarker

סיון קלינגבייל

עיתונאית עצמאית וכותבת הארץ וTheMarker

יונתן רגב

סמנכ״ל מניעת הונאות ורגולציה- ישראכרט

יונתן רגב

סמנכ״ל מניעת הונאות ורגולציה- ישראכרט

רקע מקצועי

מאז אפריל 2018 משמש בישראכרט כסמנכ"ל האחראי על מניעת הונאות בכרטיסי אשראי, על קידום תחומי הפעילות של החברה מול הרגולטורים השונים ועל דוברות החברה. לפני כן שימש כע. מנכ"ל ישראכרט, והוביל נושאים רוחביים בחברה, ובהם התמודדות החברה עם היפרדות מבעלות בנק הפועלים והפיכתה לחברה ציבורית. היה בעבר כעשר שנים באגף התקציבים באוצר, ושימש בין היתר כסגן הממונה על התקציבים האחראי על התחומים הכלכליים. במסגרת זו היה שותף לתכנון, קידום וניהול רפורמות מבניות במשק ובהן קידום רגולציה וחקיקה לקידום תחרותיות ויוקר המחייה (חיבור מפעלים לגז טבעי, תחום המזון, רפורמה בתקינה), קידום עסקים קטנים (הקרן לעסקים קטנים, קרנות "הון צמיחה"), קידום תשתיות תקשורת מתקדמות (דור רביעי בסלולר, מיזם הסיבים האופטיים), גיבוש תכניות לתמיכה ממשלתית בחדשנות וגיוון יעדי הייצוא (רשות החדשנות, תכניות הודו-סין).

קצת עלי

השכלה

מאיר רובין

מנכ"ל פורום קהלת

מאיר רובין

מנכ"ל פורום קהלת

נתנאל רום

מייסד ומנהל ארגון לב העולם, רום משרד עורכי דין, עמותת אור עמי, חברת סמריה

נתנאל רום

מייסד ומנהל ארגון לב העולם, רום משרד עורכי דין, עמותת אור עמי, חברת סמריה

נעה בן – שבת

היועצת המשפטית לוועדת העבודה הרווחה והבריאות הכנסת, הלשכה המשפטית

נעה בן – שבת

היועצת המשפטית לוועדת העבודה הרווחה והבריאות הכנסת, הלשכה המשפטית

טל אלכסנדרוביץ – שגב

מנכ"לית ובעלים בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת

טל אלכסנדרוביץ – שגב

מנכ"לית ובעלים בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת

ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה

ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה

מירי שמואלי

מנהלת תחום בכיר מדיניות ואסטרטגיה אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

מירי שמואלי

מנהלת תחום בכיר מדיניות ואסטרטגיה אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

שוש שמואלי

סגנית מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

שוש שמואלי

סגנית מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

מורן שניידר-רוזנבלום

ראש אשכול חקיקה, הלשכה המשפטית משרד המשפטים

מורן שניידר-רוזנבלום

ראש אשכול חקיקה, הלשכה המשפטית משרד המשפטים

דורון דוד תורג’מן

מפקד מרחב קדם משטרת ישראל, מחוז ירושלים

דורון דוד תורג’מן

מפקד מרחב קדם משטרת ישראל, מחוז ירושלים