ENG

תכנית העמיתים של מעוז

תהליך תכנית העמיתים של מעוז מכשירה ומרשתת מנהיגים ערכיים, מקצועיים וממלכתיים בעלי תפקידים בכירים. מנהיגים אלה מגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי ומייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית.
תכנית ההכשרה מבוססת על למידה משמעותית והתחככות מתמדת בין התאוריה למציאות בשטח. בעזרת בירור ערכי וזהותי תוך הקניית כלים מקצועיים שיוקנו לעמיתי התכנית הם יוכלו, כל אחד בתחומו, לקדם מענה לאתגרים החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של מדינת ישראל.

יעדי התכנית

 • הטמעה והפצה של שפת מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי העוסקת באתגרי הליבה של החברה הישראלית מתוך שיח של ערכים וזהות
 • פיתוח אישי ומקצועי של עמיתי מעוז לשם שיפור יכולות הלמידה, הניהול והמנהיגות שלהם.
 • בניית רשת עמיתים כפלטפורמה מכפילת כח לקידום פעולות ומהלכים משמעותיים לחיזוק החוסן החברתי והכלכלי של מדינת ישראל.

תהליך המיון

תהליך המיון כולל איתור מועמדים באמצעות ערבי חשיפה, מפגשים והפצת קול קורא. בכל שנה נרשמים מאות מועמדים מתוכן נבחרים 32. תהליך המיון בנוי מארבעה שלבים: שאלון הרשמה, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגים של חברי רש מעוז, צוות תכנית העמיתים והצוות הבכיר של ארגון מעוז. 

תכני התכנית

עמיתי התכנית משתתפים בשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית, בישראל ובארה”ב, בנושא המרחב הציבורי ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית והבינלאומית תוך עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות.
התכנית כוללת סיורי שטח, ביקורים, היכרות עם מוסדות שלטון ברמה המקומיות והלאומית, הרצאות של פקידי ממשל בכירים ומומחים, סדנאות בנושא הובלת שינוי ועוד. חלק מהתכנית מבוסס על למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של עמיתי התכנית.

שאלות ותשובות

 • האם ביכולתי להגיש מועמדות, במידה ואינני עומד/ת בכל התנאים להגשת מועמדות?
 • קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה שיש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולספק הסבר, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה.

 • אילו הנגשות והתאמות בכוונתכם לעשות עבור מועמדים עם מוגבלות?
 • הנוכחות של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו . לכן אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, אחראית הנגישות פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות למורן, אחראית הנגישות בדוא”ל maozaccess@maoz-il.org או בטלפון: 054-4915030.

 • כמועמד/ת מהמגזר העסקי, במה התכנית יכולה לתרום לי?
 • במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים מאפשרת מקסום היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר את הגדלת הרווחיות המצרפית (ערכית וכלכלית של כל אחד מהמגזרים.

  • הובלה משותפת – תכנית תלת מגזרית (שלטון, עמותות ועסקים) לצד אפשרות networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזרי ותוך מגזרי, עם חברות מובילות במשק.
  • היכרות מעמיקה בין המגזרים שמאפשרת קידום שיתופי פעולה – הכרת נקודות המבט של לקוחות קיימים ופוטנציאליים, היכרות ובניית אמון עם המגזרים הנוספים, הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.
  • הכשרת בכירים בפיתוח ומיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.
 • כרגע אני בין עבודות או צפוי/ה לסיים תפקיד מבלי שברור התפקיד הבא – האם באפשרותי להגיש מועמדות?
 • תכנית עמיתי מעוז בנויה על פורמט של On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן התכנית אינה מיועדת לאנשים שמחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

 • מהו לו"ז התכנית?
 • מבנה התכנית ותאריכים משוערים מפורסמים בקול הקורא בקישור נפרד. תאריכים מדויקים יימסרו בימי ההערכה המתקיימים בספטמבר.

 • מתי מסתיים תהליך המיון ומתי מתחילה התכנית?
 • תהליך המיון יסתיים בתחילת חודש נובמבר ומחזור ח’ של התכנית יחל בפברואר 2018.

 • כיצד מתבצע תהליך המיון?
 • תהליך המיון יארך עד סוף אוקטובר בארבעה שלבים, לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם:

  • שלב א’- מילוי שאלון ההרשמה. השאלון יפתח למילוי ב-11.6.17 ויהיה פתוח עד 24/7.
  • שלב ב’ – יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים הבאים: 7/9/17, 14/9/17 , 17/9/17, 19/9/17.
  • שלב ג’– ראיונות ממליצים (ממליצים שציינ/ה המועמד/ת).
  • שלב ד’ – ועדת קבלה – ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים והצוות הבכיר של ארגון מעוז שיערכו בתאריכים: 17.10.19, 19.10.17

  הנוכחות בשלבי ימי ההערכה ובוועדות הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התכנית.

  התכנית תחל בפברואר 2018.

 • האם 1500$ היא העלות הכוללת של התכנית?
 • דמי ההשתתפות למשתתף היא 1500$ (כ-5% מעלות התכנית) לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך.

 • הגשתי מועמדות לתכניות אחרות, האם אני יכול להגיש גם לתכנית העמיתים?
 • ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת , אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

 • מהן הדרישות מעמיתי התכנית?
  • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
  • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
  • התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה – השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה. אלו כולליים גם שבועיים בארה”ב.
  • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה, להתחבר לרשת הרחבה יותר, ליזום וליצור שיתופי פעולה.
  • תשלום דמי השתתפות בסך $1,500 (כ-5% מעלות התכנית)
  • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).
 • לאן אפשר להפנות שאלות נוספות?
 • נשמח לענות על כל שאלה במייל admission@maoz-il.org   או בטלפון 058-6397584.

   

   


  העמיתים

 • רועי דהן

  רמ”ט מנכ”ל פנים ומנהל אגף עתודות ואסטרטגיה, משרד הפנים

 • יאיר טרצ’יצקי

  יו”ר ארגון העיתונאים, ההסתדרות הכללית החדשה

 •  ניר ברטל

  מנהל תחום ביטוחי חבויות, רשות שוק ההון במשרד האוצר

 • פאדי אלעוברה

  אחראי תחום מועמדים, Collective Impact

 • עדי חכמון

  רכזת אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר

 • ג’אליה אבו כף

  סגנית מנהל תכנית ריאן דרום, אלפנאר

 • נתנאל אלישיב

  רב ומחנך במכינה הקדם-צבאית עלי, סופר, מו”ל ופובליציסט

 • סאוסן אלקאסם

  סגנית בכירה ליועץ המשפטי ומנהלת הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי בחיפה

 • אביטל בלונדר

  מנכל“ית, עמותת ג‘ינדאס

 • עבדל גאבר חסדייה

  יועץ בכיר לממונה, אגף שוק הון, ביטוח וחיסכון- משרד האוצר

 • אופירה גולדווסר

  עוזרת מנכ”ל ויו”ר, אחראית רגולציה ומנהלת אחריות תאגידית, אסם

 • מאיה בוזו –שוורץ

  ראש תחום מחקר ופיתוח, מכון אבני ראשה

 • הדר גור אריה

  מנכ”לית, מקאן ואלי מצפה רמון

 • שמואל גרינברג

  סגן ראש העיר, עיריית בית שמש

 • דסי גורדון

  מנכ”לית מינהל קהילתי בירושלים, החברה למתנ"סים

 • אלון דוידי

  ראש עיריית שדרות

 • נסרין חדאד חאג’ יחיא

  מנהלת משותפת וחוקרת, תכנית ליחסי יהודים ערבים- המכון הישראלי לדמוקרטיה

 • מיכאל וולה

  מנהל המחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי, עיריית תל אביב יפו

 • איתן זליגר

  מנכ”ל ושותף, בזליגר שומרון תקשורת

 • חסאן טואפרה

  רכז תחום חשמל וחינוך, רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר

 • יאיר טל

  סמנכ״ל, דירה להשכיר

 • אבי ילאו

  מנכ“ל, ארגון הל“ה

 • יערה ישורון

  מנכ”לית, פורום המדרשות התורניות לבנות ומרכז יהל

 • הדס להב

  סגנית עורך, ידיעות אחרונות

 • נעה ליטמנוביץ

  יועצת בכירה למנכ״ל, משרד האנרגיה

 • אפרת מייקין כנפו

  ראש מטה מנכ”ל, משרד הרווחה

 • אברהים נסאסרה

  יזם חברתי וכלכלי - מייסד ויו“ר, מרכז תמר

 • סוניה מסעוד

  דירקטור, דלויט בריטמן אלמגור זוהר ושות

 • ריקי סיטון

 • יפעת סלע

  מנכ”לית, עמותת אלומה

 • חגי פיליפסון

  סמנכ״ל בכיר מינהל ומשאבי אנוש -משרד התחבורה

 • אווקה קובי זנה

  סגן בכיר בפרקליטות מחוז תל אביב, פלילי, משרד המשפטים

 • יורם קרין

  ראש המועצה האזורית עמק המעיינות

 • ורדית רוזנבלום

  מובילה תוכנית לנשים חרדיות, עו”ד וטו”ר

 • שחר רחלה חורב

  ראש חטיבה לפיתוח עסקי תעשיות קטנות ובינוניות, האגף ליצוא ביטחוני, משרד הביטחון

 • אמיר רשף

  רכז תעשייה ומסחר, אגף תקציבים במשרד האוצר

 • אפרת שגב

  סמנכ”לית פיתוח עסקי, דן אנד ברדסטריט

 • שרה שדמי

  יו”ר ק.מ.ה (קהילה.מנהיגות. השראה), ניהול אקדמי חותם, אורנים

 • רוני שוב

  מנהלת ויועצת, מצפן

 • גיא שמחי

  הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות, ההסתדרות החדשה

 • סלאם שרקייה

  מנהל תחום שיווק מגזרים, קוקה קולה ישראל

X

רקע מקצועי

קצת עלי

השכלה

Top