תוכנית העמיתים של מעוז מכשירה ומרשתת מנהיגות ומנהיגים ערכיים, מקצועיים וממלכתיים בעלי תפקידים בכירים. מנהיגות ומנהיגים שמגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי, המוניציפאלי, הפרטי והתקשורת ומייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית.

תוכנית ההכשרה מבוססת על למידה משמעותית והתחככות מתמדת בין תאוריה למציאות והתנסות בשטח. בעזרת בירור ערכי וזהותי תוך הקניית כלים מקצועיים יוכלו העמיתים, כל אחד בתחומו, לקדם מענה לאתגרים החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של מדינת ישראל במטרה לחזק את החוסן החברתי-כלכלי של החברה בישראל.

 

ההרשמה לתכניות מעוז ועתודות לישראל נפתחה!

לחץ להרשמה

חזון התוכנית

רשת של מנהיגים ומנהיגות מובילי שינוי ממגוון מגזרים וקהילות בחברה הישראלית הפועלת לקידום הממלכתיות ולחיזוק החוסן חברתי – כלכלי במדינת ישראל.

מטרות התוכנית

מנהיגות ממלכתית

פיתוח מנהיגות ממלכתית, רב-מגזרית ורב מערכתית בעלת יכולת להוביל תהליכי שינוי לקידום חוסן חברתי כלכלי בישראל.

מנהיגות ברשת

פיתוח מנהיגות ברשת, בניית אמון, פיתוח כלים ויצירת שותפויות לעבודה והובלת שינוי.

פיתוח אישי

פיתוח אישי, יכולות הובלה וכלים לניהול והובלת שינוי.

מסגרת התוכנית

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום) הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידה בארה”ב, שבוע מתוכן בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר)

פורמט של Training Job The On המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות

למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התוכנית

התוכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה,
מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהאקדמיה, מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי. מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים, יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

תנאים להגשת מועמדות

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

 • שלטון מקומי – מנהל אגף ומעלה. בדגש על בעלי תפקידים בכירים (כגון מנכ”ל, גזבר, מהנדס, יועמ”ש)
 • שלטון מרכזי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 41-44 ומקביליהן)
 • מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל
 • מגזר חברתי – הובלה חברתית, בדרגי מנכ”ל/ סמנכ”ל/ יו”ר בעמותות, מלכ”ר או חל”צ

תואר אקדמי וניסיון ניהולי משמעותי לפי אחת מהחלופות:

 • תואר ראשון ומקבילותיו + 7 שנות ניסיון ניהולי משמעותי
 • תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי
 • תואר ראשון ומקבילותיו + השפעה בקנה מידה ארצי
  (למשל: תקשורת, פיתוח תוכן ותכניות, ועוד)

אישור ממונה

במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מהממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה, וכן בשלב שיחות הממליצים תיאסף חוות דעת מהממונה על המועמדים

אופק תעסוקתי של 8 שנים ומעלה

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

במהלך התכנית ישתתפו העמיתים בתכנית מנהלים במוסד אקדמי יוקרתי בחו”ל. אנגלית לא תהווה חסם כניסה במידה וקיימת נכונות לעבור קורס בעת התכנית אם יהיה צורך בכך

זמינות מלאה

להשתתפות בתכנית ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 • קידומים מקצועיים-ניהוליים מהירים בסולם התפקידים והדרגות
 • פרסים ואותות הצטיינות על פעילות במסגרת מקצועית, ניהולית, לימודית או על פעילות התנדבותית

מועמדים משדה החינוך ידרשו לעמוד גם בתנאים אלו:

 • מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי בתחום החינוך או בעשייה עסקית אשר מושפעת/משפיעה בתחום החינוך
 • מחויבות לעשייה חינוכית בשנים הקרובות
 • בעלי תפקיד סטטוטוריים ברשויות מקומיות רשאים להגיש מועמדות הגם שאינם עומדים בתנאי הניסיון הניהולי
 • עובדי משרד החינוך, יקבלו פניה מסמנכ"ל ההון האנושי במשרד. תכנית "אדוות" מיועדת לעובדי מטה המשרד והמחוזות ולדרגים מעל מנהלי בתי ספר
 • תכנית "מקום" אינה מיועדת לדרג נבחר

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

 

 • נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
 • בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.
 • תאריכי תהליך המיון (ימי הערכה וועדות הקבלה) אינם סופיים וייתכנו שינויים.

שלב א

שאלון הרשמה אחיד לכלל התוכניות.

שלב ב

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי.

שלב ג

ראיונות ממליצים.

שלב ד

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית ונציגים של חברי רשת מעוז.

מידע נוסף

לשאלות ניתן ליצור קשר ב – maozadmission@maoz-il.org

לתזכורת הרשמה לתכניות מעוז לחץ כאן

עמיתי מחזור ט'

אהרון אטיאס

מנכ"ל - עיריית לוד

רקע מקצועי

החל משנת 2013 אהרון הוא מנכ"ל עיריית לוד. במסגרת תפקידו הוא אחראי לתפקודה הכללי של העירייה, למתן שירות לתושבים וליישום חזונם של ראש העיר והמועצה. קודם לכן הקים את הגרעין התורני בלוד והיה מנהלו במשך עשר שנים. בהמשך הקים את המכינה הקדם-צבאית מעוז ואת גרעין רמת אשכול, והיה מנהל הארגון.

קצת עלי

אהרון מתגורר בלוד. הוא נשוי לשמרית ואב לארבעה: נריה, דביר, מתן ותהל. בשעות הפנאי הוא משתתף בקבוצת ריצה.

השכלה

אהרון הוא טכנאי אלקטרוניקה ומחשבים. הוא בעל תואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת בר-אילן, ותואר ראשון במדעי המדינה – גם הוא מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

לינה אלעטאונה

מנכ"לית, פרויקט ואדי עתיר

רקע מקצועי

בשנת 2016 הצטרפה לינה לפרויקט ואדי עתיר כמנהלת ארגון, שיטות ופיתוח משאבים. ב-2017 התווסף לתפקידה גם ניהול המחלבה של הפרויקט. בפברואר 2018 נבחרה למנכ"לית הפרויקט.

קצת עלי

לינה מתגוררת בחורה.

השכלה

לינה היא בעלת תואר שני (M.Sc) בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר ראשון (B.Sc) בהנדסה כימית – שניהם מהמכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון.

ג’לילה אלקרינאוי

מנהלת ליווי עסקי ומנהלת תחום יזמות נשים בדואיות בנגב, מעוף לעסקים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

רקע מקצועי

מאז שנת 2014 ג'לילה היא מנהלת ליווי עסקי ב"מעוף" - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, והחל מהשנה היא מנהלת מרכז עסקים ברהט וביישובים הבדואיים. במסגרת תפקידה היא אמונה על תחום יוזמות עסקיות של נשים בדואיות מכל אזור הנגב, פיתוח פרויקטים וניהול פורומים של נשות עסקים. נוסף על כך היא מלווה ומתאמת בין בעלי העסקים לבין סל השירותים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. לפני כן הייתה ג'לילה פרוייקטורית התיירות הבדואית ברשות לפיתוח הנגב והגליל. נוסף על כך כיהנה כחברת מליאה ברשות השידור וכחברת דירקטוריון במשרד התרבות. בשנת 2010 הקימה וניהלה מחלקת אוכלוסיות מיוחדות במתנ"ס רהט. בשנת 2008 הקימה וניהלה בארגון קשר פרויקט הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בחברה הבדואית. בשנת 2007 ניהלה בארגון שתיל פרויקט להעצמת נשים בדואיות. במסגרת התפקיד פיתחה פרויקטים לשילוב נשים בדואיות בקהילה ובתעסוקה.

קצת עלי

ג'לילה היא אם לשלושה ילדים.

השכלה

ג'לילה היא בעלת תואר במשפטים (LL.B) מטעם מכללת ספיר, תואר ראשון בספרות ולשון עברית מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תעודת ספרנית מטעם ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, ותעודת מנחת קבוצות דו-לאומיות מטעם מכללת ספיר.

סאמי אסעד

סמנכ"ל - עמותת קו משווה

סאמי אסעד

סמנכ"ל - עמותת קו משווה

ליבי אפין

סמנכ"לית תפעול מטריקס גלובל, מטרקיס בדיקות, TOPQ ומטריקס צפון מטריקס, מטריקס חטיבת מטריקס גלובל

רקע מקצועי

בשנת 2004 נמנתה ליבי עם המייסדים של "תלפיות" – פעילות נירשור של מטריקס לנשים חרדיות, המשרתת כיום יותר משבעים לקוחות ומעסיקה יותר מ-900 עובדים. כיום ליבי היא סמנכ"לית תפעול של מטריקס גלובל (תלפיות), מטרקיס בדיקות ואוטומציה וטופ קווי. קודם לכן הייתה מנהל המחשוב במשרד החוץ, ובמסגרת תפקידה הייתה אחראית למחשוב במשרד וביותר ממאה נציגויות. ליבי חברה במועצה של עמותת "בשבילך" למען בריאות האישה, וכן במכון החרדי למחקר מדיניות.

קצת עלי

ליבי נולדה בדטרויט, מישיגן, להרב אריה ליבי – ראש ישיבה, ולאסתיר באקשט – מחנכת. ליבי עלתה לארץ בשנת 1981 , תחילה גרה בחדרה, וכיום היא חיה בירושלים. היא נשואה לדוד ואם לשישה ילדים ולנכדים רבים. ליבי אוהבת מאוד מלאכת יד, קריאה, ובילוי זמן איכות עם המשפחה.

השכלה

ליבי היא בעלת תואר ראשון מטעם אוניברסיטת תומס אדיסון בארצות הברית. נוסף לכך היא בוגרת קורסים טכנולוגיים וקורסי ניהול, כולל קורס מנמ"רים (מנהלי מערכות מידע ראשיים), וניהול בכיר.

שחר בוצר

שותף מנהל, קרן השקעות אימפקט, 2B-Community

שחר בוצר

שותף מנהל, קרן השקעות אימפקט, 2B-Community

משה בכר

סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר, אגף השכר

משה בכר

סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר, אגף השכר

זמר בלונדהיים

מנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים

רקע מקצועי

מאז שנת 2012 זמר עובד במשרד המשפטים. בארבע השנים הראשונות עבד במחלקה למשפט כלכלי בייעוץ וחקיקה, באשכול רגולציה, ועסק ברגולציה על תחומי תשתית דוגמת חשמל, מים ותחבורה, וכן בסוגיות הקשורות בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים. לאחר מכן היה במשך כשנתיים ראש יחידת הניהול החדשה שהוקמה בייעוץ וחקיקה. כיום הוא מנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים.

קצת עלי

זמר מתגורר ביישוב אלון, יישוב חילוני-דתי בגוש אדומים. הוא נשוי ליעל, שגם היא עובדת במשרד המשפטים, ואב לארבעה: עומר, נעם, יובל ושחר (שני האחרונים תאומים). הוא חובב כלבים, ספרים וסקי.

השכלה

זמר הוא בעל תואר שני במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי ובין-לאומי, תואר שני נוסף במנהל עסקים, בהתמחות בשיווק וחקר ביצועים, ותואר ראשון במשפטים – כולם מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

מוריה ברוט

מנהלת תחום בכיר אסדרת שוק עבודה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לשכת הממונה על זרוע העבודה

מוריה ברוט

מנהלת תחום בכיר אסדרת שוק עבודה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לשכת הממונה על זרוע העבודה

מור ברזני

מנהלת אגף גיוון תעסוקתי - נציבות שירות המדינה, האגף לגיוון תעסוקתי

מור ברזני

מנהלת אגף גיוון תעסוקתי - נציבות שירות המדינה, האגף לגיוון תעסוקתי

יעקב גדנקן

מנהל חדר עסקאות מורחב, בנק דיסקונט, חטיבת שווקים פיננסים

רקע מקצועי

זה יותר משנה יעקב הוא מנהל חדר העסקאות של בנק דיסקונט. תפקיד זה הוא עבורו סגירת מעגל, שכן את הקריירה המקצועית שלו החל בשנת 2001 כסוחר באותו חדר עסקאות ממש. יעקב הוא מומחה בניהול סיכונים פיננסיים, גידור ומסחר במטבעות, ובנגזרי ריבית ומטבע. בעבר ייעץ לתאגידים ולגופים מוסדיים ופיננסיים מגוונים. בשנים האחרונות מילא תפקידים אחדים בבנק, ובהם מנהל יחידת הננ"ה (ניהול נכסים והתחייבויות) ומנהל יחידת ההון של קבוצת דיסקונט. במשך שלוש שנים היה מנהל הכספים והתפעול של חברה שעוסקת במחזור סחר ובייצוא של פסולות מתכת אל-ברזלית.

קצת עלי

יעקב מתגורר בגבעת שמואל עם אשתו אילת ועם ארבעת ילדיהם – מיקה, איתי, אלון ואורי. הוא חובב טיולים וטבע, ובשנים האחרונות צועד ב"שביל ישראל". הוא חובב קריאה, ובעיקר רומנים היסטוריים וביוגרפיות.

השכלה

יעקב הוא בעל תואר שני במימון ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים – שניהם מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

אסנת גולן

סמנכ"לית תקשורת, דיגיטל וקיימות, קבוצת שטראוס

רקע מקצועי

אסנת מנהלת את מערך התקשורת והקיימות הגלובלי של קבוצת שטראוס, ואחראית לבניית האמון מול כלל מחזיקי העניין של הקבוצה בארץ ובחו"ל. במסגרת תפקידה היא ממונה על ניהול מערכות יחסים 360 עם בעלי העניין ועם המושפעים מפעילות החברה. במהלך שמונה השנים האחרונות הובילה, בין היתר, את הטרנספורמציה הדיגיטלית בקבוצה באופן שיבטיח שתעשייה מסורתית תתאים את עצמה לשינויים שמביאה ההתפתחות הדיגיטלית המואצת.

קצת עלי

אסנת היא תושבת הקריות. היא בת 49, נשואה לאבי ואם לשלושה ילדים בוגרים. אוהבת מאוד ספורט וטיולים.

השכלה

אסנת היא בעלת תואר שני בסוציולוגיה ארגונית ותואר ראשון במדעי המדינה ובסוציולוגיה – שניהם מטעם אוניברסיטת חיפה.

סיון דטאוקר

סמנכ״לית פיתוח עסקי ורגולציה,גט

סיון דטאוקר

סמנכ״לית פיתוח עסקי ורגולציה,גט

עופר האן

סמנכ"ל פיתוח עסקי , טריביו ברה לתועלת הציבור, חברת סטרטאפ פילנתרופית

עופר האן

סמנכ"ל פיתוח עסקי , טריביו ברה לתועלת הציבור, חברת סטרטאפ פילנתרופית

לאה וובר

סמנכ"ל כספים, עיתון יתד נאמן

לאה וובר

סמנכ"ל כספים, עיתון יתד נאמן

רקע מקצועי

בחמש השנים האחרונות לאה מנהלת את אגף הכספים בעיתון המוביל והחזק במגזר החרדי - "יתד נאמן", ושותפה בכירה לתכנון ולאסטרטגיה כלכלית בעיתון. תפקידה כולל ניהול, פיקוח ובקרה על הפן החשבונאי, הכלכלי והמשפטי בחברה, דיווחים להנהלה ולדירקטוריון, פיתוח ארגוני וניהול ההון האנושי. עם כניסתה לתפקיד הובילה הטמעה של הליכי חיסכון והתייעלות שמינפו וקידמו מאוד את אופן ניהול העיתון ואת רווחיותו. בד בבד, כרואת חשבון עצמאית לאה נותנת שירותי ניהול כספים, ייעוץ כלכלי ובקרה לרשת המרכולים "נתיב החסד", המונה כ-33 סניפים, ולרשת הכוללים "יששכר באוהליך", המונה כ-1,800 אברכים. קודם לכן, במשך יותר מ-13 שנים לאה התמחתה ובהמשך עבדה במשרד רואי חשבון בתחומי חשבונאות, שכר, ביקורת, ראיית חשבון וייעוץ עסקי, בבניית תוכניות עסקיות ובגיבוש תוכניות הבראה לחברות, לעצמאים, למלכרי"ם ולרשויות מקומיות. בתחילת דרכה המקצועית הייתה לאה חשבת שכר במחלקת הסיעוד בעמותת "עזר מציון".

קצת עלי

השכלה

לאה היא רואת חשבון. היא בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות, מטעם הקריה הקדמית אונו. נוסף על כך היא בעלת תעודת יועץ מס, והשתתפה בהכשרות מקצועיות בחשבונאות בכירה. היא בוגרת קורס ייעוץ עסקי וניהול בכיר מטעם המרכז הישראלי לשיווק, ובוגרת תוכנית מובילות לקידום מצוינות ומנהיגות תעסוקתית.

אסף וסרצוג

רכז תחבורה, משרד האוצר, אגף תקציבים

רקע מקצועי

מאז שנת 2012 אסף עובד באגף התקציבים במשרד האוצר, במגוון תפקידים. כיום אסף הוא סגן הממונה על התקציבים באוצר בפועל, האחראי על תחומי תעסוקה, כלכלה, מו״פ, השכלה גבוהה, תקשורת ותיירות. לפני כן אסף ריכז את תחום התחבורה, ובמסגרת תפקידו זה הוא עסק בתכנון הקצאת משאבים ובהובלת רפורמות שמטרתן בניית תשתיות להסעת המונים, שיפור וייעול מערך התחבורה הציבורית והפחתת הגודש. קודם לכן אסף ריכז את תחום התקשורת והתיירות, ובמסגרת תפקידו היה שותף לרפורמות בתחום, ובהן הקמת תאגיד השידור הציבורי והגברת התחרות בשוק הטלוויזיה. קודם לעבודתו במשרד האוצר עבד תקופה קצרה במחלקה הכלכלית בחברת אמדוקס, ובשנת 2011 סיים את התמחותו בעריכת דין ועבר את בחינות הלשכה.

קצת עלי

אסף מתגורר בגבעתיים. הוא נשוי לטל ואב למיקה, לנטע ולקרני.

השכלה

אסף הוא בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר ראשון בכלכלה (מסלול דו-חוגי) – שניהם מטעם אוניברסיטת תל אביב.

בליינש זבדיה

שגרירה נודדת משרד החוץ, אגף אפריקה

רקע מקצועי

בליינש סיימה את קורס הצוערים של משרד החוץ לפני 25 שנה. עם התפקידים שמילאה בשליחות בחו''ל נמנים המשלחת לאו''ם בניו יורק (שישה חודשים), קונסול הסברה בשיקגו, וסגן קונסול כללי ביוסטון טקסס. בשליחותה האחרונה הייתה שגרירת ישראל באתיופיה, ברואנדה ובבורונדי. בישראל עבדה בליינש באגף מש''ב (המחלקה לשיתוף פעולה הבין-לאומי) בחטיבת תפוצות, אגף הסברה, ובתפקידה הנוכחי באגף אפריקה היא אחראית לנושאים בילטראליים. נוסף על כך היא מרצה בפורמים שונים בארץ ובחו''ל, ובהם "עולים ביחד", קרן היסוד ואוניברסיטאות שונות.

קצת עלי

בליינש מתגוררת בירושלים. היא נשואה לסרקאלם ואם ללי, לאיתי וליובל.

השכלה

בליינש היא בעלת תואר שני בלימודי אפריקה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת DEPAUL בארצות הברית, ותואר ראשון ביחסים בין-לאומיים ולימודי אפריקה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

עבדאללה זועבי

מנהל תחום תכנון כח אדם של מקצועות הבריאות בישראל, אגף למשאבי אנוש במקצועות הבריאות, משרד הבריאות

עבדאללה זועבי

מנהל תחום תכנון כח אדם של מקצועות הבריאות בישראל, אגף למשאבי אנוש במקצועות הבריאות, משרד הבריאות

מרב חורב

סגנית ראש מטה השכלה ויישום, המשרד לשוויון חברתי, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

מרב חורב

סגנית ראש מטה השכלה ויישום, המשרד לשוויון חברתי, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

מאיה לוגסי בן חמו

מנהלת בכירה בתחום הפדגוגיה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה ,קרן רש"י קמפוס גוסטאב לוואן, בית יציב

מאיה לוגסי בן חמו

מנהלת בכירה בתחום הפדגוגיה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה ,קרן רש"י קמפוס גוסטאב לוואן, בית יציב

יונתן בר סימן טוב

ממונה מחוז מרכז, משרד הפנים

רקע מקצועי

יונתן מכהן מזה כשנה כממונה מחוז מרכז במשרד הפנים. זהו המחוז המאתגר ביותר – הוא כולל 52 רשויות (במגוון רחב) – והמאוכלס ביותר (יותר מ-2 מיליון תושבים). במסגרת התפקיד הוא אחראי לרגולציה על הרשויות המקומיות, ולסיוע בקידום הפיתוח ברשויות. לפני כן עבד יונתן כתשע שנים באגף התקציבים במשרד האוצר, ומילא שם שורה של תפקידים: מנהל צוות מאקרו, מנהל צוות פנים, ורפרנט פנים. יונתן מכהן כחבר במועצת רשות המים, במועצה המחוזית לתכנון ובמוסדות תכנון נוספים. כן שימש דירקטור בכמה חברות ממשלתיות.

קצת עלי

יונתן מתגורר בירושלים. הוא נשוי ואב לתאומים מקסימים בני ארבע – רון ונעמי.

השכלה

יונתן הוא בעל תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות, ותואר ראשון בתוכנית המשולבת פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה – שניהם מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

איתי טמקין

רכז תחום פנים ושלטון מקומי - אגף התקציבים, משרד האוצר

רקע מקצועי

מאז שנת 2017 איתי הוא רכז משרד הפנים והשלטון המקומי באגף התקציבים במשרד האוצר. בתפקידו זה הוא אחראי למסגרת התקציב המועברת לשלטון המקומי על ידי משרד הפנים, וכן לאופן חלוקתו. במסגרת התפקיד הוא ריכז את קידום החלטת הממשלה לפיתוח מזרח ירושלים. בשנים 2013-2017 היה איתי רכז ורפרנט בצוות מאקרו, תרבות וספורט באגף התקציבים. במסגרת התפקיד הוא ריכז את הליך האישור של תקציב המדינה, וכן הוביל את הרפורמה להגבלת שוק ההימורים החוקיים בישראל.

קצת עלי

איתי מתגורר בתל אביב. הוא נשוי לנטע (רופאה בשלב ההתמחות) ואב לשניים, אלון ומאיה. בזמנו הפנוי הוא אוהב לבלות עם המשפחה ועם חברים. משוגע על ספורט מכל הארצות ומכל הענפים.

השכלה

איתי הוא בעל תואר שני בכלכלה ותואר ראשון בכלכלה – שניהם מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

יעקב טריפטו

מנכ"ל חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ

רקע מקצועי

עו"ד יעקב טריפטו הוא מנכ"ל חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ שהיא הזרוע הכלכלית של הסתדרות העובדים הכללית. במסגרת תפקידו הוא עוסק בניהול החברה ואחזקותיה כוללות בעיקר חברות כמו רשת הדיור המוגן "משען", הוצאת הספרים "עם עובד", חברת מרכזי התרבות והספורט (המת"ס), רשת החינוך "עמל" ועוד. חברת העובדים אף מנהלת את כלל המבנים והקרקעות של ההסתדרות ברחבי הארץ. כמו כן, החברה אחראית למינוי הדירקטורים בכל התאגידים שבשליטתה, בתיאום עם הנהגת ההסתדרות. עד ליוני 2019 שימש עו"ד יעקב טריפטו כמנכ"ל הסתדרות העובדים הכללית.

קצת עלי

יעקב מתגורר בתל אביב. הוא נשוי לדינה ואב לשני בנים – עילי ואביתר.

השכלה

יעקב הוא בעל תואר שני במשפטים (LL.M) מטעם אוניברסיטת בר-אילן, ובעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) מטעם אוניברסיטת BRUNEL בלונדון. נוסף על כך הוא בוגר קורסים מקצועיים בתחום המשפט האזרחי-המסחרי, ולימודי גישור.

רועי כהן

יועץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה, לשכת מנכ"ל

רועי כהן

יועץ למנכ"ל משרד ראש הממשלה, לשכת מנכ"ל

שי לינדנר

מנכ"ל 6, חוצה צפון

שי לינדנר

מנכ"ל 6, חוצה צפון

ירון מטס

סגן ראש אגף התכנון, משטרת ישראל

רקע מקצועי

מאז שנת 2017 ירון עומד בראש חטיבת התכנון באגף התכנון במשטרת ישראל, בדרגת תת-ניצב. במסגרת תפקידו הוא מוביל עבודות לבניין הכוח של המשטרה, לקידום מהלכי ארגוניים משמעותיים, להערכת אפקטיביות ארגונית ועוד, כל אלה כדי לשפר את ביצועי הארגון ולחזק את אמונו של הציבור במשטרת ישראל. קודם לכן מילא ירון תפקידים מגוונים בציר בניין הכוח המשטרתי, בעיקר בתחומי חקר הביצועים, התכנון השנתי והרב-שנתי ועוד.

קצת עלי

ירון מתגורר במושב מבוא ביתר. הוא נשוי לאביטל ואב לארבעה: לילך, שגיא, הדס ואופיר. בשעות הפנאי הוא אוהב לבשל ולאפות, ולטייל עם משפחתו בארץ ובעולם.

השכלה

ירון הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת דרבי, תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מטעם הטכניון, ותואר ראשון במשפטים מטעם מכללת שערי משפט.

צ’יקו (ז’ק) מנשה

משנה למנכ''ל החדשות, תאגיד השידור הישראלי

צ’יקו (ז’ק) מנשה

משנה למנכ''ל החדשות, תאגיד השידור הישראלי

איציק מרמלשטיין

מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP, משרד האוצר, אגף החשב הכללי

רקע מקצועי

איציק עובד במשרד האוצר מאז שנת 2012, במגוון תפקידים. כיום הוא, בין היתר, יו"ר ועדות המכרזים הבין-משרדיות להתפלה ולאנרגיה סולארית, שמוציאות לפועל פרויקטי תשתית רחבי היקף בשיתופי פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי. עוד הוא אחראי לפעילות האגף במשקי המים, החשמל, הגז והדלק, בין היתר מול חברות ממשלתיות ופרטיות, בהובלת הסדרי מימון, נכסים ועוד. לפני שעבד במשרד האוצר היה שליח מטעם הסוכנות היהודית באוסטרליה ובאנגליה, והדריך טיולים ברחבי הארץ.

קצת עלי

איציק מתגורר ביישוב אורנית. הוא נשוי ליעל שטרק ואבא לשלושה: שקד (בת 5) גיל (בת 3) ושחר (בן חודשיים).

השכלה

איציק הוא בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון (בהצטיינות) בתוכנית פכ"ם (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) – שניהם מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

דורית ניצן

מנהלת מרכזי ביצועים 2020 מערך מסחרי, בנק לאומי, אגף אשראי ופיתוח עסקי במערך המסחרי

רקע מקצועי

מאז ינואר 2019, לאחר שהייתה שותפה להקמתה של חטיבת התפעול בבנק לאומי, דורית מנהלת אגף בחטיבה שמהווה קו ראשון לפעילות השוטפת ללקוחות העסקיים של הבנק, ולפעילויות ליבה מגוונות של כלל לקוחות הבנק. בתפקידה הקודם הייתה דורית ראש אגף אשראי ופיתוח עסקי במערך המסחרי בבנק לאומי, ומילאה תפקידי ניהול ביחידות שונות בבנק.

קצת עלי

דורית מתגוררת במרכז תל אביב. היא אם לאמיר ולמאיה. בשעות הפנאי היא אוהבת לרקוד גאגא, להתעמל בשיטת פילאטיס, ולהיות הרבה מול הים ובחברה טובה.

השכלה

דורית היא בעלת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק, ותואר ראשון בניהול וסוציולוגיה - שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

שלי סבן

מנהלת מחלקת ביטוח חיים - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חטיבת החיסכון הפנסיוני

שלי סבן

מנהלת מחלקת ביטוח חיים - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חטיבת החיסכון הפנסיוני

אבינעם סגל-אלעד

ראש אשכול חינוך בתי משפט והשוואת חקיקה, המחלקה למשפט ציבורי חוקתי - משרד המשפטים

רקע מקצועי

מאז סוף שנת 2017 אבינעם הוא ראש אשכול במערך הייעוץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים. האשכול שבראשותו אחראי למתן ייעוץ שוטף למשרדי הממשלה וכן לקידום יוזמות חקיקה, במגוון תחומים: חינוך והשכלה גבוהה; בתי משפט; והשוואת חקיקה בין הדין הישראלי לדין החל באזור יהודה ושומרון. קודם לכן היה אבינעם במשך יותר מעשור פרקליט במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, ובמסגרת זו ייצג את המדינה בעתירות המוגשות נגדה לבית המשפט העליון. בין הנושאים שטיפל בהם היו עתירות בנושאי פינוי מאחזים; דת ומדינה; וכן עתירות בנושאים ביטחוניים רגישים.

קצת עלי

אבינעם מתגורר ביישוב הקהילתי אלון שבמדבר יהודה. הוא נשוי לחוי ואב לארבעה ילדים – שלושה בנים ובת. בשעות הפנאי מנגן בפסנתר ורץ למרחקים ארוכים.

השכלה

אבינעם הוא בוגר תוכנית תל-אביב-נורת'ווסטרן – תואר שני כפול, ישראלי-אמריקני, במשפט ציבורי – ובעל תואר ראשון במשפטים מטעם אוניברסיטת חיפה.

אינה סולטנוביץ’-דוד

מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה

רקע מקצועי

אינה היא מובילה דיגיטלית בזרוע העבודה מטעם "ישראל דיגיטלית". לפני כן היא הובילה בג'וינט ישראל-תבת פיתוח, יישום והטמעה של תוכניות חדשניות בתעסוקה, דוגמת "סטארטר להכשרה בחניכות" ו"טאלנט דיגיטלי", בשותפות עם משרד העבודה וחברות מובילות במשק. לפני כן, הייתה אינה נציבה אזורית ונציבה ארצית בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה. במסגרת זאת היא יזמה והובילה את הפרויקט "שוות ערך לשכר שווה" בשיתוף האיחוד האירופי וארגונים חברתיים, הייתה חברה בוועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה, ניהלה תיקים משפטיים תקדימיים ופעלה ליצירת גיוון תעסוקתי. בעבר עבדה אינה כעורכת דין במגזר הפרטי והתמחתה במשפט מסחרי ודיני עבודה. נוסף על כך אינה היא מנטורית ליזמים חברתיים בכוורת - ההאב החברתי של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי, הייתה חברת בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין והתנדבה בארגוני נשים.

קצת עלי

חובבת צילום, אומנות וטבע.

השכלה

אינה היא בעלת תואר שני במנהל עסקים (EMBA) מטעם אוניברסיטת בר-אילן, תואר ראשון במשפטים (LL.B) במסלול האקדמי של המכללה למנהל, ורישיון לעריכת דין. בנוסף, אינה השתלמה בעיצוב השירות, והיא בוגרת תוכנית IDC BEYOND בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי הרצליה.

גל סידס

סמנכ"ל משה סידס ובנו בע"מ, אגף שיווק

רקע מקצועי

מאז שנת 2003 גל ממלאת תפקידים שונים בחברת משה סידס ובנו בע"מ –  יבואן ומשווק מוביל של מוצרי צריכה. בתפקידה האחרון, סמנכ"ל, גל ממונה על תחום הפיתוח העסקי, הרגולציה, תכנון המלאי והאסטרטגיה השיווקית. מאז שנת 2016 גל היא חברת נשיאות בלשכת המסחר וסגנית יו"ר ענף המזון, וכן נציגת לשכת המסחר בדירקטוריון מכון התקנים. מאז שנת 2019 היא חברת ההנהלה המצומצמת של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

קצת עלי

גל מתגוררת בתל אביב. היא נשואה לעדי ואם לרומי, ללי ולאלה. בזמנה הפנוי היא אוהבת לשחות ולרוץ.

השכלה

גל היא בעלת תואר שני במשפטים (LL.M) מטעם אוניברסיטת ניו יורק (NYU), ותואר ראשון במשפטים (LL.B) מטעם אוניברסיטת תל אביב.

אלי סלומון

סמנכ"ל טק בריבוע בע"מ (חל"צ) קמא-טק

רקע מקצועי

בתחילת שנת 2019 התמנה אלי לראש המטה בלשכת מנכ"ל עיריית בני ברק. קודם לכן כיהן אלי בתפקיד סמנכ"ל "טק בריבוע", הפועלת להגברת ייצוגן של אוכלוסיות בעלות נוכחות חסרה בעולם ההיי-טק ומפעילה את תוכנית "קמא-טק" לקידום חרדים בהיי-טק. במסגרת תפקידו הוביל, בין היתר, שיתופי פעולה בין גופים הפועלים לשילוב ערבים ויוצאי אתיופיה בתעשיית ההיי-טק לבין הממשלה. את דרכו המקצועית החל אלי בהקמת סוכנות דיגיטל, הראשונה במגזר החרדי, ובמסגרתה סיפק שירותים למגוון לקוחות מהגדולים במשק. נוסף על כך, במהלך השנים הוא קידם בהתנדבות פרויקטים העוסקים בשיח בין-מגזרי בחברה היהודית בישראל ובמיתון השיח התקשורתי בסיקור המגזר החרדי.

קצת עלי

אלי הוא ירושלמי בנשמתו ופתח תקוואי בהווייתו. משתדל לקבוע מדי יום עיתים לתורה.

השכלה

אלי הוא בעל תואר ראשון בחינוך וחברה מהקריה האקדמית אונו, עם התמחות בטיפול בנוער בסיכון. נוסף על כך הוא בוגר קורסים בתחום פיתוח התוכנה ממכללת HackrU, ואת לימודיו התורניים עשה בישיבת חברון.

עבד עאסלה

סמנכ"ל קבוצת ראות, מחזון למציאות ע"ר

עבד עאסלה

סמנכ"ל קבוצת ראות, מחזון למציאות ע"ר

סלימאן עמור

סמנכ"ל אג'יק, מכון הנגב

סלימאן עמור

סמנכ"ל אג'יק, מכון הנגב

מוחמד אבו עשיבה

מנהל תכנית ריאן דרום אלפנאר - מפעילה את מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית

מוחמד אבו עשיבה

מנהל תכנית ריאן דרום אלפנאר - מפעילה את מרכזי הכוון תעסוקתי בחברה הערבית

רקע מקצועי

   

קצת עלי

השכלה

עידו פרומר

מנהל המרכז, מרכז מדעים ירוחם

עידו פרומר

מנהל המרכז, מרכז מדעים ירוחם

יוליה קגן

מנהלת השקעות בכירה, קרן הון סיכון JVP

רקע מקצועי

מזה שנתיים יוליה היא מנהלת השקעות בכירה בקרן ההון סיכון JVP. במסגרת תפקידה היא אחראית לאיתור השקעות טכנולוגיות, לבחינה של סטארט-אפים ולניהול תהליכי ההשקעה. עוד היא משמשת דירקטורית בחברות סטארט-אפ לאחר ההשקעה. קודם לכן הייתה יוליה חלק מצוות ההקמה של פעילות החטיבה הטכנולוגית של לוקהיד מרטין בישראל, ובמסגרת תפקידה הייתה ממונה על ניהול מכרזים ועל פיתוח עסקי בישראל. עוד קודם לכן שירתה שש שנים באגף תקשוב כראש צוות פיתוח במסגרת מסלול העתודה האקדמית.

קצת עלי

יוליה מתגוררת כיום בירושלים, אחרי שנים רבות של מגורים בתל אביב. היא נשואה לאיליה כץ, רכז באגף תקציבים. בשעות הפנאי היא אוהבת לטייל בטבע, לקרוא ולפגוש חברים, לטפס על הרים, לצלול ולגלוש.

השכלה

יוליה בוגרת תואר שני (בהצטיינות) במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, ותואר ראשון (בהצטיינות) בהנדסת תעשייה וניהול מטעם הטכניון.

שמעון קורלנסקי

מייסד שותף ומנהל כספים, כרמיסופט בע"מ

שמעון קורלנסקי

מייסד שותף ומנהל כספים, כרמיסופט בע"מ

איציק קרומבי

מנהל ביזמקס

רקע מקצועי

איציק הקים ומכר סטארט-אפ. הוא פתח אקסלרטור (חממה טכנולוגית) ליזמים מהמגזר החרדי, אף שהוא עצמו נחשף לאינטרנט ולעולם המחשוב רק לקראת גיל עשרים; וכיום הוא עומד בראש ביזמקס – מרכז יזמות וחדשנות שמטרתו לסייע לגברים חרדים להשתלב בשוק העבודה, בדגש על תעשיית ההיי-טק.

קצת עלי

איציק מתגורר בכפר חב"ד, מושב חקלאי שהוקם לפי שבעים שנה על ידי הרבי מליובאוויטש כדי לאפשר לחרדים להתפרנס בכבוד ובד בבד לשמור על אורח חיים חסידי. הוא נשוי ואב לחמישה.

השכלה

איציק הוא בעל תעודת הסמכה לרבנות. הוא סיים לימודי מערכות מידע (CIO) בטכניון לימודי המשך, וכעת הוא לומד לתואר בהיסטוריה ויחסים בין-לאומיים באוניברסיטה הפתוחה.

עתר רזי-אורן

מנכ"לית קרן ביחד, קרן משפחת סטלה ויואל קרסו

עתר רזי-אורן

מנכ"לית קרן ביחד, קרן משפחת סטלה ויואל קרסו

אינסאף אבו שארב

עורכת דין ופעילה חברתית, משרד עורכת דין אינסאף אבו שארב

רקע מקצועי

מאז שנת 2006 אינסאף פועלת לקידום מעמדן ולהנגשת זכויותיהן של נשים בדואיות בנגב. בעבר ניהלה מטעם עמותת "איתך מעכי" ועמותת "מען" מרכזי זכויות עבור נשים בדואיות בתחומי דיני משפחה והבטחת הכנסה, כולל ייצוגן בערכאות השונות. אינסאף פעלה כדי להביא לשינוי חברתי-קהילתי ולשינויי מדיניות בסוגיות של אלימות במשפחה ורצח נשים, פוליגמיה ועידוד ההשתתפות הפוליטית של נשים בדואיות. היא יזמה והובילה את ההפגנה והמחאה הציבורית הראשונה נגד רצח אישה בדואית, וסללה בכך את הדרך לשבירת קשר השתיקה. עוד הובילה להישג משפטי בסוגיית זכותן של נשים בדואיות נטושות לגמלת הבטחת הכנסה, מתוך הכרה בנסיבות חייהן המיוחדות והמורכבות בצל הפוליגמיה. אינסאף פועלת ללא לאות, בעקשנות ונגד כל הסיכויים לקידום שינויים ולהתמודדות עם תופעת הפולגמיה בחברה הבדואית. מאמצים אלה הביאו להקמתה של ועדה בין-משרדית בראשותה של מנכ"לית משרד המשפטים, להפקת דוח בסוגיה ולהקמת צוות מעקב ויישום – שבו היא חברה. כיום אינסאף היא בעלת משרד לעריכת דין המתמחה בדיני משפחה.

קצת עלי

אינסאף מתגוררת במיתר. היא נשואה למוסא ואם לסארי, לראזי ולנאי. היא אוהבת לקרוא ולטייל עם המשפחה ועם חברות, ומוצאת כי מפגשים נשיים מעניינים ומחזקים אותה.

השכלה

אינסאף היא בעלת תואר שני בלימודי מגדר מטעם אוניברסיטת בר-אילן, ובעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) מטעם המכללה האקדמית נתניה. נוסף על כך היא בעלת תעודת מגשרת מוסמכת.

יהודה שוחט

מנהל מחלקת תחקירים ופרויקטים , ידיעות אחרונות וYnet

רקע מקצועי

יהודה עובד מזה עשר שנים בקבוצת "ידיעות אחרונות", בתפקידים שונים: עורך, רכז כתבים, כותב מגזין, סגן עורך מגזין יומי, מנהל מחלקת תחקירים ועוד. נוסף לכך הוא עובד ככותב צללים, עורך ספרות, ומייעץ לחברים בענייני תוכן ואסטרטגיה.

קצת עלי

יהודה מתגורר במודיעין-מכבים-רעות. הוא נשוי לויקה ואב לבר, לעדי ולאריאל. הוא אוהב לשנות, להשתנות, ולתקן. נוסף לספורט – צפייה בלבד – הוא משתדל לעשות רק דברים שיעשו טוב לסביבה.

השכלה

יהודה נמצא כיום בשלבי סיום לימודיו לתואר ראשון בחינוך בקריה האקדמית אונו.

ליאורה שוקן

סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה, הארץ ו- TheMarker

רקע מקצועי

ליאורה היא סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה של קבוצת "הארץ", תפקיד אותו התחילה בתחילת 2018. היא אחראית לתפיסת המותג, לשירות קהל רחב, להגדלת ה-reach של התכנים של הקבוצה ולהרחבת בסיס המינויים. אחריות זאת כוללת תקציב, מוצר, תקשורת שיווקית, שיתופי פעולה, ופיתוח עסקי – למטרות impact וקיימות עסקית. לפני כן הייתה ליאורה מנהלת שיווק ומוצר בחברת אורקל וב-Ravello Systems, סטארט-אפ ישראלי שעסק בתשתיות ענן, שם פיתחה את מנגנוני השיווק ואת תשתית המעבר של הזדמנויות משיווק למכירות.

קצת עלי

ליאורה מתגוררת בתל אביב עם מיתר.

השכלה

ליאורה היא בעלת תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת ניו יורק (NYU), ובעלת תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (תוכנית פכ"מ) מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

מוריה שלום

מנהלת העיתון, עיתון מקור ראשון

מוריה שלום

מנהלת העיתון, עיתון מקור ראשון

אושרת שמעון

ראש תחום סיוע לתעסוקה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הלשכה המשפטית

רקע מקצועי

החל משנת 2016 אושרת היא ראש תחום סיוע לתעסוקה בלשכה המשפטית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הצוות שבראשו היא עומדת נותן ייעוץ משפטי ליחידות המשרד המפעילות כלי סיוע לתעסוקה (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם, מעונות יום ומנהל אוכלוסיות). את דרכה בעולם המשפטי החלה אושרת במשרדים מובילים בתחום המסחרי. בשנת 2011 הצטרפה לשירות המשפטי הציבורי, מתוך רצון לקחת חלק בעשייה בעלת השפעה חברתית משמעותית.

קצת עלי

אושרת מתגוררת בגני תקווה. היא נשואה לאלי ואם לארבעה: אביתר, גיא, נוגה ודניאל. בזמנה הפנוי היא לומדת בתוכנית להכשרת מנחי הורים במכון אדלר.

השכלה

אושרת היא בעלת תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות) ותואר שני במשפטים במסלול למצטיינים – שניהם מטעם אוניברסיטת בר-אילן.