חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

Ronen Viner

Head of Strategy, Innovation and Business Development, Meuhedet Health Services