חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

Orly Grunfeld

Deputy Head of medical division, Director of Telemedicine services, Maccabi healthcare services