חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

Moran Moshe Jantzis

Head of the Research Division and Deputy Chief Economist, Competition Authority