ENG

ההרשמה ל’אדוות’ – עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת החינוך תפתח בקרוב

ההרשמה לתכנית אדוות– עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת החינוך מחזור ב’ הסתיימה לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור ג

 


Top