חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

عنبار يحزكيلي بليليوس

مستشارة اجتماعية كبيرة لوزير المالية