חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

دفناه مؤور

مديرة الهيئة لدمج اشخاص مع محدوديات في سوق العمل – وزارة العمل والرفاه