חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

تهيلا برايطبرط

رئيس فرع البحث، وحدة البحث وتشكيل السياسات في مكتب رئيس الحكومة