חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

أفينوعام سيجال – إلعاد

رئيس مجموعة الاستشارة والتشريعات، قسم القانون العام الدستوري - وزارة القضاء.