ENG

ההרשמה לתכנית עמיתי מעוז –  פיתוח ורישות מנהיגים בכירים מחזור ט’ הסתיימה. לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור י

Download (PDF, 82KB)


Top