ENG

קול קורא

לתשומת ליבך המידע והפרטים שימסרו במסגרת תהליך ההרשמה לתוכנית ישמרו במאגרי המידע הרשומים של מעוז לצורך בחינת מועמדותך ומועמדות עתידית לתוכניות מעוז השונות.
ככל שאינך רוצה שהפרטים ישמרו במאגרי המידע של מעוז באם לא תתקבל/י לתוכנית אשמורת, אנא פנה/י אלינו ואנו נפעל למחיקתם בהקדם

Top

icon-reset

רדאר: המליצו על מועמדות ומועמדים שאנחנו חייבים להכיר