חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

תמר בצלאל בורשטיין

מנהלת סיכונים ראשית וראש אגף תוכנית ארוכות טווח, חברת נתיבי איילון

רקע מקצועי

מאז שנת 2007 תמר עוסקת בתחומי המטה והמשפט השונים בחברות ממשלתיות; בשנים 2007-2019 שימשה כחברת הנהלה וניהלה את המערך המשפטי, מערך תוכנית העבודה והאסטרטגיה, ניהול הסיכונים, האחריות התאגידית והסכמי הרישיון בין החברה למדינת ישראל בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ; משנת 2019 ואילך תמר מובילה בחברת נתיבי איילון את תחומי המטה ובמסגרת זו הקימה את האגף לתוכנית ארוכות טווח העוסק באסטרטגיה ותוכנית חומש לחברה, בתוכניות עבודה שנתיות, בניהול סיכונים, בניהול משאב הזמן בפרויקטים, בבקרה תהליכית ובאחריות תאגידית.

קצת עלי

השכלה