חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

ערן דורון

ראש מועצה אזורית רמת הנגב

רקע מקצועי

מאז אפריל 2017 אני משמש כראש מועצה אזורית רמת הנגב. התחלתי את עבודתי ברמת הנגב עשור לפני כן ושמשתי במגוון של תפקידים ברשות כגון מנכ"ל, מנהל אגף קהילה וחינוך, מנהל קשרי חוץ ושותפויות, מנהל פרוייקטים בחכ"ל ועוד... במסגרת תפקידי אני פועל מתוקף חזון המועצה לדאוג ליישב, לפתח ולשמור על הנגב עבור תושבי רמת הנגב ותושבי מדינת ישראל. מטבע הדברים העיסוק של ראש מועצה הוא מלידה ועד תמותה, מדיאלוג עם עבר ומסורת לעבר עיצוב תמונת העתיד של המועצה האזורית לעשורים הבאים.

קצת עלי

השכלה