חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

עידו לבנה

רקע מקצועי

עידו הוא מנהל אגף תכנון אסטרטגי, עיריית אשקלון. עידו עסק במשך מספר שנים בתחום השיווק והעיתונות. במסגרת עבודתו בממשלה כסגן ממונה על מחוז ירושלים ולאחר מיכן במחוז דרום הוא עובד עם רשויות להביא לשיפור ביכולתם לספק שירותים מיטבים בדגש על רשויות הכוללות אוכלוסיות מיגזריות. באמצעות התאמת הכלים הקיימים והנגשת אמצעים יש בידו להביא לצמצום פערים בין רשויות ואוכלוסיות. להוות חלק משמעותי בקידום נושאים אסטרטגים, עיצוב מדיניות רחבה הכוללת משרדי הממשלה נוספים. זאת גם במסגרת תפקידיו הנוספים בוועדה מחוזית לתכנון ובניה וכדירקטור ברשות לפיתוח הנגב. בזמן האחרון מוביל במחוז דרום את ישום החלטת הממשלה 2397 לאוכלוסיה הבדואית בהיקפים של 600 מיליון ש"ח.

קצת עלי

השכלה