חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

נעה בן-שבת

היועצת המשפטית של ועדת העבודה והרווחה ושל ועדת הבריאות של הכנסת

רקע מקצועי

נעה משמשת כיועצת המשפטית של ועדת העבודה הרווחה והבריאות, ובתפקיד זה מייעצת לחברי הכנסת, ולוועדה בדיוניה, לעניין חקיקה ראשית וחקיקת משנה בתחומים של דיני העבודה, תעסוקה, בריאות הציבור וזכויות החולה, ביטוח בריאות ממלכתי, מקצועות בריאות ואסדרת שימוש בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות, ביטוח לאומי, גמלאות לסוגיהן, רווחה ושיקום, וזכויות אנשים עם מוגבלות

קצת עלי

ילידת ירושלים ושמחה על הזכות לחיות בה, לטייל בה ולגדל בה את משפחתי.

השכלה

לנעה תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שם גם למדה את לימודיה לתואר ראשון במשפטים.