חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

יובל טלר חסון

רכז צוות פיננסים, אגף התקציבים במשרד האוצר

רקע מקצועי

החל משנת 2014 יובל עובד באגף התקציבים. יובל החל בתפקיד רפרנט בצוות שיכון והתקדם לתפקיד רכז בצוות. במסגרת תפקידים אלו, יובל היה אחראי על תקציבי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הדתות. כמו כן, יובל פעל לקידום רפורמות להגדלת היצע הדיור ולמיקוד הביקושים לדיור. בנוסף, יובל פעל לקידום ההתחדשות העירונית, בעיקר באמצעות הקמת הרשות להתחדשות עירונית וגיבוש תכנית אסטרטגית לשיפור הליכי התחדשות עירונית. בשנה האחרונה יובל החל בתפקידו כרכז של צוות פיננסים באגף. במסגרת זו, יובל אמון על קידום רפורמות בתחום הפיננסי, לצורך הגברת התחרות במערכת, שיפור השירותים וייעול הרגולציה. במקביל יובל מכהן כיושב ראש הוועדה הבינמשרדית לפיקוח על המחירים, אשר אמונה על המלצה לשרים בנושאי הפיקוח והמחירים של המוצרים המפוקחים.

קצת עלי

יובל נולד וגר בתל אביב. הוא נשוי לשירי, מנהלת פרוייקטים בחברת למונייד, ואבא להילי ואדם המתוקים

השכלה

ליובל תואר ראשון בכלכלה ובתכנית 'אמירים' למדעי הרוח - תכנית המצטיינים של האוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף, ליובל תואר שני בלימודי משפטים ללא משפטנים מאוניברסיטת בר אילן.