חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

טל הראל מתתיהו

ראש מטה המפקח על הבנקים ומנהלת יחידת אסטרטגיה ופרוייקטים מיוחדים- הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

רקע מקצועי

מאז שנת 2016 טל היא ראש מטה המפקח על הבנקים בבנק ישראל ומנהלת יחידת אסטרטגיה ופרויקטים מיוחדים. לפני כן, טל ניהלה מספר שנים את יחידת האסדרה (בנק-לקוח), בפיקוח על הבנקים. במסגרת תפקידה כראש מטה המפקח וחברת הנהלת הפיקוח, טל מהווה גורם מתכלל ומייצג של עבודת הפיקוח, מסייעת בגיבוש האסטרטגיה הפיקוחית וביישומה, מובילה פרויקטים תקדימיים בתחום הבנקאות והחינוך הפיננסי, אחראית על ניהול תקציב הפיקוח ומרכזת את הטיפול בנושאי כ"א בפיקוח. פרויקטים עיקריים שקודמו על ידי טל במסגרת תפקידה: הקלת המעבר מבנק לבנק בקליק; מתווה דחיית תשלומי הלוואות לנפגעי משבר הקורונה; חינוך דיגיטלי לאזרחים וותיקים; ייזום שבוע הכסף העולמי בישראל לטובת בני נוער, כחלק מפעילות של ה – OECD, והר הכסף 2 - מיזם אינטרנטי לאיתור חשבונות ללא תנועה.

קצת עלי

השכלה