חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

גל פילק

ניהול מקצועי של תחום קשרי המעסיקים בזרוע העבודה, משרד הכלכלה

רקע מקצועי

גל היא מנהלת תחום בכיר מעסיקים בזרוע העבודה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במסגרת תפקידה היא אמונה על אסטרטגית זרוע העבודה בממשקים מול מעסיקים ועל הובלת מיזם "מנהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי" במשרד. המיזם הוא שותפות של המשרד, הפורום החברתי כלכלי מיסודה של נשיאות המגזר העסקי ושל הסתדרות העובדים, ומטרתו להגדיל את שיעור המועסקים ולהעלות את הפריון במשק. בתפקידיה הקודמים שמשה גל כראש המטה במה"ט (המכון להכשרה טכנולוגית) והיתה שותפה לגיבוש ויישום הרפורמה במערכת, וכמנהלת מחלקת מדיניות אקדמית בהתאחדות הסטודנטים הארצית. גל היא בוגרת של תכנית המצוינות "צוערים לשירות המדינה".

קצת עלי

השכלה