חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

גלית וידרמן

מנהלת אגף בכיר לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים

רקע מקצועי

אני מנהלת את אגף בכיר לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות. האגף הינו "נציבות שירות המדינה" של הרשויות המקומיות. במסגרת התפקיד אני ממונה על תנאי השכר של עובדים ונבחרי הציבור בשלטון המקומי ומקדמת את נושא הגיוון התעסוקתי. קודם לתפקיד זה, ניהלתי את אגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, שם הובילתי יצירת תקן למרכזי צעירים ואת העיסוק בתחומי הליבה בתחום התעסוקה והצמיחה הדמוגרפית. ייסדתי גם את השולחן העגול בחירום ברח"ל, לאחר עשור של עבודה ופעילות חברתית בארגונים ובקרנות החברה האזרחית ומאמינה גדולה בשיתופי פעולה בינמגזריים.

קצת עלי

השכלה