חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

אלישבע סבתו

מנהלת אגף בכיר - רשות הצעירים, המשרד לשוויון חברתי

רקע מקצועי

אלישבע מנהלת את רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי, מאז הקמתה כאגף בשנת 2016. רשות הצעירים הוקמה מתוך תפיסת האוכלוסיה הצעירה (18-35) כמנוע צמיחה חברתי וכלכלי, במטרה לפעול לצמצום פערי הזדמנויות ולקידום מימוש הפוטנציאל שבה. הרשות אחראית לגיבוש מדיניות לאומית בנושא אוכלוסיית הצעירים, תיאום ותכלול העבודה הממשלתית והבין-מגזרית בתחום, קידום תחום הצעירים ברשויות המקומיות ופיתוח מענים בהתאם לצרכי השעה ולצרכי אוכלוסיות צעירים מובחנות. לפני כניסתה לממשלה עבדה במגזר השלישי עם נוער וצעירים בתפקידי הנחיה, ריכוז וניהול, בין היתר כמנחה חינוכית במכון ברנקו וייס, כמנהלת מפעל מוגן וכרכזת קהילת צעירים מתמודדי נפש.

קצת עלי

השכלה