חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

אינה זלצמן

סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך

רקע מקצועי

אינה סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי. המינהל אחראי על ניהול כל המערך הפדגוגי של מוסדות החינוך בישראל בשכבות הגיל השונות , תוך תכנון אינטגרטיבי, פיתוח והקצאה של משאבים פדגוגיים, כלים ואמצעים הנדרשים ליישום מדיניות המשרד. בעבר שמשה מפקחת מחוזית במחוז ירושלים מאז שנת 2014 ועד 2019 . בתפקידה זה הובילה את מערך הפיקוח וההדרכה במחוז מבחינה פדגוגית, ארגונית ומינהלית, ותכללה מגוון תחומים: המגזר השלישי, ממוני תכנון, למידה משמעותית, חינוך ערכי, חינוך בלתי פורמלי, חינוך מיוחד, ייעוץ , תוכניות אסטרטגיות בחברה הערבית. במחוז אף כיהנה כיו"ר הוועדה לקידום הישגים, רפרנטית לנושא מחוננים ומצטיינים וכן לנושא מדידה והערכה – ראמ”ה, עוד הייתה מפקחת רשותית בשלוש רשויות (מעלה אדומים , מטה יהודה ואבו גוש), ומפקחת ממונה על הקשר עם יהודי התפוצות-“שותפות יחד". במהלך השנים מילאה תפקידים נוספים במטה המשרד בהם: חברה בוועדה להסדרת מעמדם של מרכזי הפסג”ה, חברה בוועדה להסדרת מערך הנתונים המשרדי, יו”ר ועדה ארצית מטעם משרד החינוך בנושא סייעות רפואיות בשיתוף משרד הבריאות ,יו"ר הועדה הארצית לישום דו"ח דורנר , חברה בוועדה להסדרת מעמדם של מרכזי המחוננים ועוד. לצד כל אלה אינה היא חברה בוועד המנהל של אבני ראשה. בתקופת כהונתה כמנהלת “מגדים” – בית ספר יסודי ממלכתי במעלה אדומים – זכה בית הספר בתעודות הערכה על הישגים לימודיים, הערכה ומדידה, חינוך ערכי וקידום בריאות, ושימש כמעבדה לכתיבת תבחינים לבתי ספר מקדמי בריאות בארץ ובית ספר מדגים בתחום החינוך הערכי. זכתה בפרס העובד המצטיין של משרד החינוך על מצוינת אישית לשנת 2015.

קצת עלי

אינה מתגוררת בישוב קידר. היא אם לשלושה ילדים. תחביביה הם קריאה, מוסיקה והתעמלות אירובית

השכלה

לאינה תואר שני במינהל החינוך מהאוניברסיטה העברית, ותואר ראשון במקרא ולימודיים כללים מהאוניברסיטה העברית. היא בוגרת תוכנית "מרחב" לקידום מרחבי השפעה משותפים לממשל ולחברה האזרחית במכון אלכא למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל ומשרד החינוך.