חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

איליה כץ

סגן הממונה על התקציבים, בנושאי תשתיות. משרד האוצר

רקע מקצועי

איליה משמש כרכז הסעת המונים ונמלים באגף התקציבים במשרד האוצר. במסגרת תפקידו אחראי לתקציב ולקידום של מגה פרוייקטי תשתיות במטרופולינים השונים וכן לאסדרה כלכלית של ענף הנמלים הימים. קודם לכן, איליה שימש כרכז ורפרנט בצוות מאקרו באגף התקציבים, הצוות האמון על ריכוז תהליך הכנת תקציב המדינה וגיבוש התכנית הכלכלית למשק. לפני תפקידיו באוצר, איליה שירת במספר תפקידים במשרד הביטחון שהאחרון בהם היה ראש מדור פרויקטי PPP ובו קידם את ההליך המכרזי של קרית התקשוב ועיר הבה"דים.

קצת עלי

השכלה