חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

אופירה גולדווסר

מנהלת משאבי אנוש מחוז ירושלים והשפלה, מכבי שירותי בריאות

רקע מקצועי

אופירה היא מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני אסם-נסטלה. במסגרת תפקידה אופירה משמשת גורם מקשר בין מנכ”ל קבוצת אסם לבין גורמי חוץ ופנים. עוד היא אחראית לניהול קשרי ממשל וליוזמות רגולציה המשפיעות על הארגון. בתחום האחריות התאגידית היא אמונה על הובלת מדיניות האחריות התאגידית ופעילותה, על שלל תחומיה. לפני כן ניהלה את תחום המצוינות התפעולית – Nestle Continuous Excellence & Total Performance Management , והובילה בהצלחה יישום אפקטיבי ומוכוון תוצאות של תרבות המצוינות לרוחב מפעלי הקבוצה ) 11 מפעלים(. בשירותה הצבאי הייתה אופירה משק”ית חווי”ה והדריכה סדרות חינוך בירושלים.

קצת עלי

השכלה