אדוות הינה מיזם משותף למשרד החינוך וארגון מעוז, אשר נועדה לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת החינוך. המיזם שואף לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של מערכת החינוך, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, לפתח את המנהיגים הקיימים במערכת החינוך, ליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף ולקדם באפקטיביות תהליכי שינוי שייטיבו עם התלמידים, צוותי החינוך והמערכת

לצערנו, ההרשמה לתוכניות מעוז ועתודות לישראל נסגרה

רוצים לקבל תזכורת מאיתנו לפני שמתחילה ההרשמה למחזור הבא?

לחצו לתזכורת

חזון המיזם

מנהיגות חינוכית הפועלת במשותף אל מול אתגרי מערכת החינוך בישראל, תוך חתירה ליצירת שפה משותפת והכנת המערכת לעתיד דינמי, בלתי צפוי ומשתנה

מטרות התוכנית

רשת בכירה משפיעה

בניית רשת בכירה של מנהיגות ומנהיגים משפיעים המקדמים תפיסה ממלכתית במערכת החינוך

הובלת תהליכי שינוי

קידום והובלה של תהליכי שינוי אפקטיביים במערכת החינוך

קידום ראייה מערכתית ואמון

קידום ראייה מערכתית ואמון בין ארגונים שונים וקהילות שונות בתוך מערכת החינוך המיוצגים ע”י העמיתים וחבר הרשת

פיתוח אישי ומקצועי

פיתוח אישי ומקצועי של העמיתים וחברי הרשת, בדגש על יכולות מנהיגות ומיומנויות ניהול ארגוניות מערכתיות

מסגרת התוכנית

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית הפרוסים לאורך השנה, מתוכם כעשרה ימי למידה בארה”ב שבוע מתוכם באוניברסיטת הרווארד

פורמט של Training Job The On המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתוכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות

הכרת המרחב הציבורי ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית והבינלאומית תוך עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות בדגש על עולם החינוך

היכרות עם גורמים ממשל שונים בעלי השפעה במערכת החינוך, הרצאות וסדנאות בנושא הובלת שינוי ועוד.

למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של עמיתי התוכנית.

תוכנית מאיצים ייעודית הכוללת הקניית כלים מקצועיים, משאבים, ורתימת מומחים לטובת האצת פרויקטים משולחן העבודה

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

  • נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!
  • בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.
  • תאריכי תהליך המיון (ימי הערכה וועדות הקבלה) אינם סופיים וייתכנו שינויים.

שלב א

שאלון הרשמה אחיד לכלל התוכניות.

שלב ב

יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי.

שלב ג

ראיונות ממליצים.

שלב ד

ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התוכנית ונציגים של חברי רשת מעוז.

מידע נוסף

לשאלות ניתן ליצור קשר ב – maozadmission@maoz-il.org

עמיתי מחזור ג'

Eli Barkat

Director, Kol Israel Haverim

Eli Barkat

Director, Kol Israel Haverim

שגיא בר

מנכ"ל, המרכז לחינוך סייבר, קרן רש"י

שגיא בר

מנכ"ל, המרכז לחינוך סייבר, קרן רש"י

אשרף ג'בור

מנהל התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה "רואד", אלומה, ות"ת-מל"ג

אשרף ג'בור

מנהל התכנית הלאומית להנגשת השכלה גבוהה "רואד", אלומה, ות"ת-מל"ג

ברנית גולן-יוסובש

מפקחת על הפיתוח המקצועי, מחוזות ירושלים ומנח"י, משרד החינוך

ברנית גולן-יוסובש

מפקחת על הפיתוח המקצועי, מחוזות ירושלים ומנח"י, משרד החינוך

שלומי דהן

מנהל אגף חינוך, עיריית טירת כרמל

שלומי דהן

מנהל אגף חינוך, עיריית טירת כרמל

עלי הואשלה

מנהל מחלקת חינוך מיוחד וחינוך בלתי פורמאלי, מועצה אזורית נווה מדבר

עלי הואשלה

מנהל מחלקת חינוך מיוחד וחינוך בלתי פורמאלי, מועצה אזורית נווה מדבר

שנית הראל

ממונה (תמיכות והתקשרויות), לשכה משפטית משרד החינוך

שנית הראל

ממונה (תמיכות והתקשרויות), לשכה משפטית משרד החינוך

משה זייברט

סמנכ"ל צהר הלב

משה זייברט

סמנכ"ל צהר הלב

עמנואל זילברמן

מנהל אגף ממלכתי וממ"ד וממונה חינוך על יסודי, עיריית ירושלים

עמנואל זילברמן

מנהל אגף ממלכתי וממ"ד וממונה חינוך על יסודי, עיריית ירושלים

יוסי חיות

WIX ,מנהל תחום חינוך

יוסי חיות

WIX ,מנהל תחום חינוך

יותם טרון

מנכ"ל משותף, המכון הדמוקרטי

יותם טרון

מנכ"ל משותף, המכון הדמוקרטי

קרלו (קלי) כהן

מזכ"ל תנועת הצופים העבריים בישראל

קרלו (קלי) כהן

מזכ"ל תנועת הצופים העבריים בישראל

נרית כץ

מנהל תחום דעת מתמטיקה על יסודי (מפמר מתמטיקה עי"ס), אגף מדעים מזכירות פדגוגית, משרד החינוך

נרית כץ

מנהל תחום דעת מתמטיקה על יסודי (מפמר מתמטיקה עי"ס), אגף מדעים מזכירות פדגוגית, משרד החינוך

ליסה לוי

ראש תחום עתודת מנהלים, אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

ליסה לוי

ראש תחום עתודת מנהלים, אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

ענת לידור מאיר

מנהלת ומנחה תכניות ביחידת התוכן, מכון ברנקו וייס

ענת לידור מאיר

מנהלת ומנחה תכניות ביחידת התוכן, מכון ברנקו וייס

חיים מויאל

מנהל האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

חיים מויאל

מנהל האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

מרים עווד מורד

רכזת מחלקת ההדרכה, מעגל הקנים הערביים, תנועת הנוער העובד והלומד

מרים עווד מורד

רכזת מחלקת ההדרכה, מעגל הקנים הערביים, תנועת הנוער העובד והלומד

מחמוד מחאג'נה

מנהל אגף חינוך, עיריית אום אל פחם

מחמוד מחאג'נה

מנהל אגף חינוך, עיריית אום אל פחם

חגית מלכה-הרטף

מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה - רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

חגית מלכה-הרטף

מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה - רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

ספי מלכיאור

מנהלת אגף קהילה וחינוך, מועצה אזורית רמת הנגב

ספי מלכיאור

מנהלת אגף קהילה וחינוך, מועצה אזורית רמת הנגב

אתי סאסי

מנהלת האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

אתי סאסי

מנהלת האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

סאמי עדוי

מנהל מחלקת החינוך, מועצה מקומית טורעאן

סאמי עדוי

מנהל מחלקת החינוך, מועצה מקומית טורעאן

דליה פרץ

מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, לשכת המשנה למנכ"ל, משרד החינוך

דליה פרץ

מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, לשכת המשנה למנכ"ל, משרד החינוך

בעז קולומבוס

מפקח חמ"ד, המינהל לחינוך התישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, משרד החינוך

בעז קולומבוס

מפקח חמ"ד, המינהל לחינוך התישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, משרד החינוך

אסתר קורקוס

מפקחת על החינוך המיוחד, המחוז החרדי במשרד החינוך

אסתר קורקוס

מפקחת על החינוך המיוחד, המחוז החרדי במשרד החינוך

אשל קליינהאוז

מנהל תכנית בארי, מכון שלום הרטמן

אשל קליינהאוז

מנהל תכנית בארי, מכון שלום הרטמן

אפרת קמחי

מנהלת תחום תקצוב חטיבות עליונות, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

אפרת קמחי

מנהלת תחום תקצוב חטיבות עליונות, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

ערן רביב

מנהל מיזם קמפוס - התכנית הלאומית ללמידה דיגיטלית, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשיוויון חברתי

ערן רביב

מנהל מיזם קמפוס - התכנית הלאומית ללמידה דיגיטלית, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשיוויון חברתי

אסנת רובין

ראשת ביה"ס להתמחות מקצועית וראשת התמחות מחקר והערכה, מכון מופ"ת

אסנת רובין

ראשת ביה"ס להתמחות מקצועית וראשת התמחות מחקר והערכה, מכון מופ"ת

אלחנן רוזנפלד

סמנכ"ל ישיבות עטרת שלמה, יועץ חינוכי ומרצה

רקע מקצועי

מאז שנת 2016 אלחנן הוא מנכ"ל ברשת מוסדות המונה כ-5,000 תלמידים, החל בגני ילדים וכלה במוסדות לימוד למבוגרים. קודם לכן עסק בהקמה ובניהול של מוסדות בהונג קונג, ברוסיה ובבלארוס. אלחנן התחיל את עבודתו החינוכית בנעוריו כמדריך בתנועות נוער, ולאחר מכן כמדריך בפנימייה לילדי רווחה. מאז נישואיו הוא ואשתו שותפים במיזמים חינוכיים שונים.

קצת עלי

אלחנן מתגורר בבית שמש. הוא נשוי לאסתר ואב לתשעה ילדים. בשעות הפנאי הוא מתנדב במד"א כחובש.

השכלה

אלחנן סיים את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך, ויש לו תואר ראשון בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בר אילן. נוסף על כך יש לו תעודת הוראה.

יעקב צבי (קובי) רוזנשטיין

מנכ"ל; דרכי יושר, לב בנים, מורשה

יעקב צבי (קובי) רוזנשטיין

מנכ"ל; דרכי יושר, לב בנים, מורשה

אבי רוקח

מנהל קהילת מרכז, רשת אמי"ת

אבי רוקח

מנהל קהילת מרכז, רשת אמי"ת

נעמי שי

מפקחת פיתוח מקצועי, הדרכה ותקשוב, המחוז החרדי, משרד החינוך

נעמי שי

מפקחת פיתוח מקצועי, הדרכה ותקשוב, המחוז החרדי, משרד החינוך