ENG

עמיתי מעוז – בדגש עולם העבודה

בשנה הקרובה אנו מקימים במעוז את מיזם התעסוקה בשותפות עם זרוע העבודה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תכנית העמיתים של מעוז תקדם, בין היתר, למידה בנושאי תעסוקה בדגש על היערכות לשוק העבודה המשתנה – כישורים ומיומנויות, יחסי עבודה וזכויות עובדים ויזמות עסקית.

חזון התכנית

מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים – כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם של שוק העבודה, תכנית העמיתים של מעוז – בשותפות עם זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אגף עתודות לישראל משרד רה”מ וארגון תבת – ג’וינט ישראל תתמקד השנה בלמידה וחקר של אתגרי שוק העבודה בישראל. תהליך הלמידה יכלול את כלל מרכיבי התכנית כפי שהיו עד כה ויוסיף עומק וחיבור

מטרות התכנית

בנוסף למטרות תכנית העמיתים:

–  חיבור בין שחקנים שונים ויצירת תחושת שייכות למערכת התעסוקה.

–  פיתוח שפה וכלים של התמודדות עם המציאות המשתנה בעולם התעסוקה – שינויים טכנולוגיים ושינויים חברתיים (בישראל ובעולם).

מסגרת התכנית

• כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום) הפרוסים לאורך השנה מתוכם שבועיים למידהבארה”ב, שבוע מתוכן בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד (או מוסד אקדמי יוקרתי אחר).

• פורמט של Training Job The On המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית,תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.

• למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה, מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגים ישראלים בכירים מהאקדמיה, מהמגזרים העסקי, הציבורי והחברתי. מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים, יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

תהליך המיון

השנה הוחלט לאחד את שלב ההרשמה לכלל תכניות מעוז, זאת כדי לאגם משאבים ולאפשר התאמה מיטבית של המועמד. 

ההרשמה לתכניות נפתחת ביום רביעי ה- 01/05/2019 ותיסגר ביום ראשון ה – 02/06/2019 .

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים, כשלכל שלב יזומנו המועמדים/ות המובילים/ות והמתאימים/ות ביותר מהשלב הקודם:

שלב א’ – שאלון הרשמה אחיד לכלל התוכניות.

שלב ב’ – יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי.

ימי הערכה יתקיימו בתאריכים:

שלב ג’ – ראיונות ממליצים

שלב ד’ – ועדת קבלה – ראיון עם השותפים מארגון מעוז, עתודות לישראל והמשרד הממשלתי, צוות התכנית ונציגים של חברי רשת מעוז.

*נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!

*בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה.

*תאריכי תהליך המיון (ימי הערכה וועדות הקבלה) אינם סופיים וייתכנו שינויים.

למידע נוסף

לשאלות ניתן ליצור קשר ב – maozadmission@maoz-il.org

לתזכורת הרשמה לתכניות מעוז לחץ כאן


X

רקע מקצועי

קצת עלי

השכלה


Top

icon-reset

רדאר: המליצו על מועמדות ומועמדים שאנחנו חייבים להכיר