לוגו מעוז שקוף
רווח-42

מה עובד?

תובנות מהשטח

העדכון היומי 18/3
שלטון מקומי

הבעיה: סנכרון מיטבי בין אגפים ברשויות בשעת חירום

האתגרים

numbers 1-6-15

הוראות סותרות יוצאות מאגפים שונים ברשות ויוצרות בלבול בקרב התושבים

numbers 1-6-16

הצורך בסנכרון מעלה חשש להדבקת מנהלים ועובדים אלו את אלו 

התובנות

numbers 1-6-15

צריך ליצור בהירות בהנחיות ולדאוג שיצאו רק ממקור מוסמך אחד ברשות

numbers 1-6-16

צריך ליצור הפרדה פיזית בין מקבלי ההחלטות ולקיים סנכרון דיגיטלי

הפרקטיקות

לכנס פגישת סנכרון עם כל ההנחיות השונות שמגיעות, ולזקק את ההנחיות הוודאיות. אם אין וודאות לגביי הנחיה כלשהי – לברר מול משרד הפנים ומרכז שלטון מקומי. לאחר מכן, שולחים למנהלים רק את ההנחיות הוודאיות. (גני תקווה. דליה לין. 18/3)

ראש העיר, המנכ”ל וראשי האגפים יושבים בחדרים נפרדים כדי למנוע הידבקות. לכל בעל תפקיד הוגדר סגן שלא יושב אתו בחדר. (בת ים. יודפת אפק-ארזי. 18/3)

מערך החירום כולל גם אנשי טכנולוגיה, דת ורפואה שיצרו מסגרת הסברה משותפת – הנחיות על צמצום נוכחות בתפילות למשל, הכל מותאם תרבותית בשפה הערבית. (עראבה. חאתם יאסין. 18/3)

כל ההנחיות עוברות רק דרך ראש הרשות או המנכ”ל. (עראבה. חאתם יסין. 18/3)