לוגו מעוז שקוף
רווח-42

מה עובד?

תובנות מהשטח

העדכון היומי 18/3
שלטון מקומי

הבעיה: ניהול כוח אדם של רשויות במעבר לחירום

האתגרים

numbers 1-6-15

תחושת חוסר חיוניות של עובדים

numbers 1-6-16

צורך לתת מענה לציבור גם בשעת חירום

numbers 1-6-17

חשש של העובדים לבטחונם התעסוקתי

numbers 1-6-18

מחסור בכוח אדם בגלל עובדים שנכנסים לבידוד

numbers 1-6-19

ביטוח עובדים ומתנדבים שיפגעו במהלך עבודתם

התובנות

numbers 1-6-15

אין עובד שאינו חיוני. יש עובד שאינו מחויב בשעת חירום. חידוד העניין חשוב לחזרה לזמן שגרה.

numbers 1-6-16

רשויות קטנות שרגילות לעבוד במודל ‘צר’ גם בשעת שגרה, פחות מתקשות עם אתגר צמצום כוח האדם בזמן חירום. ברשויות הגדולות, הבעיה גדולה יותר והדאגה לעובדים מאפילה לעתים על הדאגה לתושבים.

הפרקטיקות

להכין תכנית של כוח אדם חלופי לתרחיש שבו כל עובדי אגף מסוים ישהו בבידוד, רלוונטי במיוחד לאגף שפ”ע. (גני תקווה. דליה לין. 18/3. בת ים. יודפת אפק-ארצי. 18/3)

העירייה תגיש לביטוח הלאומי טפסים בצורה מרוכזת עבור כל העובדים שיצאו לחל”ת, לטובת טיפול מהיר ומיטבי. (כפר סבא. אתר העיריה. 18/3)

להכין לנציגי העיריה מנגנון שאלות ותשובות לתושבים ולפרסם לתושבים את הדרכים בהן הם יקבלו שירות דרך השירותים הדיגיטליים. (מיתר. אתר 265. 16/3)

ליידע את כל העובדים על תוצרי העבודה ולתת תמונת מצב ארגונית מידי יום. (גוש עציון. אביה קדרי. 18/3)

לחבר צעירים דרך מרכזי צעירים עם נציגים מהרשות עבור העברה של מידע ואוריינטציה דיגיטלית (אשכול כנרת העמקים, 18/3)

לחלק את העובדים לרמות צרכים מהכי קריטיים בעת חירום ועד הכי פחות, באופן שמאפשר גמישות לעבור מ-15% עובדים ל-30% בקלות. (רותם ידלין, גזר, 18/3)