ENG

תכנית אדוות – עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת החינוך

עתודות לחינוך הינה מיזם משותף למשרד החינוך וארגון מעוז, אשר נועדה לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת החינוך. התכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של מערכת החינוך, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, לפתח את המנהיגים הקיימים במערכת החינוך וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף.

חזון התכנית

מנהיגות חינוכית הפועלת במשותף אל מול אתגרי מערכת החינוך בישראל, תוך חתירה ליצירת שפה משותפת והכנת המערכת לעתיד דינמי, בלתי צפוי ומשתנה.

תוצאות ארוכות טווח

  1. מנהיגים ממלכתיים ואיכותיים בעלי יכולות למידה והסתגלות משופרות ברמת הפרט והארגון
  2. פעולות רב-מגזריות מערכתיות שמקדמות רצף חינוכי 24/7
  3. תהליכים ותוצרים המובילים לאמון והסכמות בין מנהיגים מאוכלוסיות מגוונות בשדה חינוך
  4. מעבריות באמצעות ערוצי הזנה ופיתוח מצוינות לדרגי הניהול במערכת החינוך

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

מבנה התכנית

חברי התכנית משתתפים בכשישה שבועות של למידה אינטנסיבית תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות, בישראל ובארה”ב, בנושא הכרת המרחב הציבורי ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית והבינלאומית תוך עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות בדגש על עולם החינוך. התכנית כוללת היכרות עם גורמים בעלי השפעה במערכת החינוך, מוסדות השלטון והחינוך ברמה המקומית והלאומית, הרצאות של אנשי ממשל בכירים ומומחים שונים, סדנאות בנושא הובלת שינוי ועוד. חלק מהתכנית מבוסס על למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית.

למידע נוסף

בשאלות ניתן ליצור קשר ב- education.admissions@maoz-il.org

ההרשמה לאדוות – עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת החינוך תפתח בקרוב

ההרשמה למחזור ב’ הסתיימה לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור ג

 

עמיתי אדוות

X

רקע מקצועי

קצת עלי

השכלה


X

רקע מקצועי

השכלה

השכלה

עיסוק באתגרי ליבה

Top