ENG

” ארגון מעוז פועל לטייב את המרחב הציבורי בישראל ע”י איתור, הכשרה והעצמה של מנהיגים ערכיים ומקצועיים בעמדות הנהגה בכירות במרחב הציבורי והחברתי בישראל תוך מתן סיוע למנהיגים אלו בקידום רפורמות משמעותיות לטובת החברה הישראלית. “

החזון

ארגון מעוז יסייע בבניית ישראל כחברה ראויה, המגובשת סביב ערכיה היהודים והדמוקרטיים והמונהגת על-ידי מנהיגי ציבור וחברה מוסריים ומקצועיים המחויבים לשליחותם הציבורית.

הצורך

במרחב הציבורי במדינת ישראל (מגזר ציבורי והחברה האזרחית) ישנם מנגנונים מועטים העוסקים בפיתוח פוטנציאל המצוינות בקרב מנהיגות בכירה המושתתת על סטנדרטים גבוהים של מקצועיות וערכים. במרחב הציבורי ממעטים להשקיע בגיוס ופיתוח הכישרונות הטובים והמבריקים ביותר אשר יכולים להתמודד עם האתגרים האסטרטגיים הדוחקים ביותר של המדינה אשר יביאו לשגשוג אמתי בכלל האוכלוסייה.

המענה

מעוז מגשרת על פער המנהיגות הזה בעזרת תכניות העמיתים והבוגרים שלה. התוכניות עוזרות לאתר מנהיגים מקצועיים וערכיים הן מהמרחב הציבורי (רשויות ממשלתיות ועמותות) והן מחוצה לו, מנהיגים אשר פועלים מתוך תחושת שליחות ושואפים למלא תפקיד בכיר בהנהגה הציבורית בעתיד הקרוב. התוכניות מקדמות את פוטנציאל המנהיגות שטמון בהם על ידי חיזוק וחידוד היכולות האישיות שלהם וכן בעזרת גישה לרשת ייחודית חוצה-מגזרים שמאפשרת להם לקדם טוב יותר רפורמות, פרויקטים וקווי מדיניות פרטניים למען החברה הישראלית.

הכירו את המעוזניקים

Top