ENG

ארגון מעוז פועל לקידום חוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל ע”י איתור, הכשרה, רישות והאצת מנהיגים מחוללי שינוי, ממלכתיים וערכיים. הארגון משמש כפלטפורמה מכפילת כח לקידום פעולות ומהלכים משמעותיים ומשותפים עבור מנהיגות תלת מגזרית, המתמודדת עם אתגרי הליבה של מדינת ישראל.

החזון

מנהיגות ערכית, מקצועית ואמיצה הפועלת במשותף, מתוך שליחות, בממלכתיות ובאחריות לבניית חוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל.

 

הצורך

  • שחיקת התפיסה הממלכתית והאמון
  • העדר בתכנון ועשייה משותפת רב תחומית ותלת מגזרית
  • העדר פיתוח, העצמה והזנה של עתודות מנהיגות במרחב הציבורי

המענה

אנחנו מאמינים שחברה ישראלית טובה יותר תושג באמצעות רשתות של מנהיגים ערכיים שפועלים ביחד.

מעוז בונה שפה של ממלכתיות עכשוויות, ומייצרת פלטפורמה להתפתחות עשייה משותפת של מנהיגים מהמגזר החברתי, העסקי והציבורי בכדי למנף את העשייה שלהם לקידום האתגרים החברתיים כלכלים של מדינת ישראל.

 

מעוז בטעימות

Top